Gemeenten schieten tekort: hulpbehoevenden vaak ontevreden over geboden oplossing

woensdag 25 oktober 2017, Tijd 8:38 uur

Mensen die bij de gemeente om hulp hebben gevraagd, zijn vaak niet tevreden over de oplossing die is geboden. Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat problemen op het gebied van huishoudelijke hulp en ondersteuning onvoldoende worden opgelost bij een vijfde tot een kwart van de hulpbehoevenden.

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering, hebben honderdduizenden Nederlanders al aanvragen gedaan. Het gaat dan onder andere om de aanvraag van huishoudelijke hulp, begeleiding, aanpassingen in de woning en hulpmiddelen. De hulp en ondersteuning die wordt ontvangen is voor veel mensen niet voldoende om een zinvolle invulling aan de dag te kunnen geven, stelde het SCP vast. Gevoelens van eenzaamheid en verveling nemen dan snel de overhand.

Adviezen van het SCP

Advies van het SCP is om de informatievoorziening voor hulpbehoevenden te verbeteren vanuit de gemeente. Er mag daarnaast niet te sterk worden gestuurd op digitale hulpverlening, en er moet bij de gemeenten meer kennis komen over specifieke groepen: denk aan mensen met psychische problemen of dementie, verslaafden en mensen die dakloos zijn. Een ander belangrijk punt is dat gemeenten meer zouden moeten doen om eenzaamheid te signaleren, ook als daar niet direct sprake van lijkt te zijn bij iemand die om hulp vraagt.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

*

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

Artikelen archief