Hoe lang is een palliatief terminale zorgindicatie (PTZ) geldig?

Wanneer de behandelend huisarts of ziekenhuisarts heeft vastgesteld dat er een levensverwachting is van minder dan drie maanden, dan heeft u recht op een PTZ. Het CIZ kan deze indicatie afgeven. Soms kan de situatie veranderen en blijkt de levensverwachting langer dan drie maanden te duren. Daarom geeft het CIZ veelal een PTZ-indicatie af voor de duur van 1 jaar.