Wat houdt terminale zorg in?

Terminale zorg is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, waar zij geen zicht hebben op genezing met overlijden als gevolg.