24-uurs zorg pgb

Wilt u een beroep doen op 24-uurs zorg, dan heeft u in de meeste gevallen een indicatie nodig. Dit is vaak een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg, die als het ware bepaalt dat u recht heeft op deze uitgebreide (en soms langdurige) ondersteuning. Ook particuliere thuiszorg, zoals de zorg van Zuster Jansen, kunt u regelen als u een indicatie vanuit de Wlz heeft. Let op: bij particuliere thuiszorg is het echter niet verplicht om een indicatie te hebben. Het kan wel nuttig zijn, omdat u met een indicatie ook in aanmerking komt voor een pgb (persoonsgebonden budget). Met dit budget kunt u zelf (een gedeelte van de) zorg inkopen, zoals de particuliere 24-uurs zorg van Zuster Jansen. Wanneer u 24-uurs zorg met pgb betaalt, kan dit dus behoorlijk schelen in de kosten.

24-uurs zorg met pgb bekostigen: hoe vraagt u een pgb aan?

Een pgb aanvragen kan wanneer u een indicatie heeft. Afhankelijk van de zorgwens en -behoefte die u heeft (bij 24-uurs zorg moet er vaak een indicatie zijn vanuit de wet langdurige zorg), heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Zorgverzekeringswet. Er wordt dan gekeken naar uw situatie en er wordt bepaald welke vorm van hulp nodig is en op welke hoeveelheid zorg u recht heeft. Op de website van Zuster Jansen leggen we precies uit hoe het aanvragen van een pgb precies werkt en wat u ervoor moet doen.

Wanneer kiest u voor 24-uurs zorg?

24-uurs zorg kan in allerlei situaties een (tijdelijke) oplossing zijn. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een ziekte of handicap, kan het prettig zijn om professionele ondersteuning in te schakelen in plaats van een beroep te doen op mantelzorg. Ook verblijf in een zorginstelling is voor lang niet iedereen een optie. 24-uurs zorg bij revalidatie kan bijvoorbeeld in een zorginstelling worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om dit thuis te ontvangen en dat idee spreekt veel mensen aan. Dit geldt ook voor 24-uurs zorg bij dementie/Alzheimer en 24-uurs zorg bij de ziekte van Parkinson. Het is mogelijk om via de zorgverzekeraar een beroep te doen op reguliere thuiszorg in de vorm van wijkverpleging, maar als u behoefte heeft aan zorg die écht op uw persoonlijke wensen en behoeften wordt gebaseerd, is particuliere thuiszorg voor u een goed alternatief. Er is dan niemand anders die voor u bepaalt op welke (soort en hoeveelheid) zorg u recht heeft. Meer informatie over particuliere thuiszorg vindt u op de website van Zuster Jansen. Bekijk ook de andere Leefwijzer artikelen voor meer informatie over 24-uurs zorg, ouderengeneeskunde, preventie en aanverwante onderwerpen.

Onderwerpen

error: