24-uurs zorg tarieven

De 24-uurs zorg tarieven zijn per zorgverlener en per situatie verschillend. Er kan dus geen specifiek getal worden genoemd dat voor alle omstandigheden representatief is. Hoe lang is de zorg nodig? Moet deze met spoed worden ingezet? Heeft u een pgb (persoonsgebonden budget), of bekostigt u de 24-uurs zorg geheel zelf? Deze informatie speelt ook mee wanneer de 24-uurs zorg tarieven worden bepaald. In dit artikel leggen we uit wat een pgb voor u kan betekenen, en hoe groot de rol van tarieven moet zijn bij het kiezen van de juiste zorg.

Een pgb kan de kosten omlaag brengen

Kiest u voor particuliere zorg, dan bent u meer geld kwijt dan wanneer u een beroep doet op zorg die geregeld wordt vanuit de gemeente. U krijgt er echter ook iets voor terug: u houdt zelf de controle over de soort en hoeveelheid zorg die u ontvangt, de zorg kan al op zeer korte termijn worden ingezet én u bent uiteindelijk niet verplicht om te beschikken over een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg, die u regelt via het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg). Wel is het fincancieel gezien prettig om deze indicatie te hebben, omdat u hiermee in aanmerking kunt komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een budget dat u krijgt om zorg te kunnen regelen. U kunt dan zelf aan zorgaanbieder kiezen en daar afspraken mee maken over de ondersteuning die u wenst te ontvangen. Ook de particuliere 24-uurs zorg tarieven bij Zuster Jansen kunnen gunstig worden beïnvloed wanneer u een pgb ontvangt.

Tarieven van zorgaanbieders vergelijken

Natuurlijk kunt u, om te beslissen voor welke zorgaanbieder u wil kiezen, van tevoren de 24-uurs zorg tarieven vergelijken. De meeste zorgaanbieders bieden de mogelijkheid om eerst een vrijblijvend gesprek aan te gaan, zodat u een beter beeld krijgt van de kosten die 24-uurs zorg met zich meebrengt. Toch willen we u adviseren om de tarieven niet als leidraad te nemen, omdat die niets zeggen over de kwaliteit van de zorg die u krijgt. Ga op uw gevoel af en kies de zorgaanbieder die precies kan bieden wat u nodig heeft. Daar heeft u uiteindelijk het meeste aan. Meer informatie over 24-uurs zorg tarieven bij Zuster Jansen, verkrijgt u door contact op te nemen met onze zorgcoördinator. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend. Ook voor andere informatie kunt u bij ons terecht.

Onderwerpen

error: