24-uurs zorg terminale patiënt

24-uurs zorg voor de terminale patiënt kan veel betekenen, niet alleen voor de patiënt zelf maar bijvoorbeeld ook voor de naaste familielieden. In de palliatieve of terminale fase gaat het bij iemand niet meer om het behandelen of tegengaan van een ziekte, maar om het verlichten van de klachten zodat iemand zich zo goed mogelijk kan concentreren op wat écht belangrijk is: het afscheid nemen van vrienden en familie. Het is een lastige, zware periode waarin emoties een grote rol spelen, en juist daarom is het noodzakelijk om de juiste zorg in te zetten. Terminale zorg wordt aangeboden in een hospice, maar kan ook heel goed thuis worden ingezet. Steeds vaker wordt hiervoor gekozen, omdat ‘thuis zijn’ voor veel mensen goed voelt.

Wat houdt 24-uurs zorg terminale fase in?

24-uurs zorg bij terminale patiënt houdt uiteraard in dat er verzorging en verpleging plaatsvindt, zoveel als dat nodig is. Het kan gaan om verschillende handelingen binnen de laagcomplexe zorg, die erop gericht zijn pijn te verlichten en het comfort te verhogen. Toch is er ook veel ruimte voor het leren omgaan met en het accepteren van de ziekte in kwestie. Dit geldt niet alleen voor de terminale patiënt, maar ook voor de familie. Het is tenslotte voor iedereen zwaar en het is fijn als er iemand is die ondersteuning biedt bij de moeilijke kwesties. Afscheid nemen, belangrijke zaken bespreken, een testament opmaken of aanpassen, dit zijn allemaal voorbeelden van belangrijke dingen die geregeld moeten worden. Zorgverleners die bij u aanwezig zijn, zullen u daar zo goed mogelijk bij helpen.

Persoonlijke zorg door Zuster Jansen

Zuster Jansen biedt 24-uurs zorg voor de terminale patiënt die graag thuis wil blijven wonen. Thuis sterven is zwaar, maar kan ook heel mooi zijn en voor veel mensen met een terminale ziekte is het toch een soort laatste wens. Zuster Jansen werkt met kleine, vaste zorgteams. Dit houdt in dat u steeds dezelfde gezichten ziet en dat het ook steeds dezelfde mensen zijn die uw familie op de hoogte houden. Wij vinden dit erg belangrijk, niet alleen op praktisch gebied maar juist ook op emotioneel gebied. Verdriet, frustratie, onbegrip, acceptatie, al deze emoties moeten een plekje krijgen en dat kan niet wanneer u steeds weer geconfronteerd wordt met vreemde gezichten.

Meer informatie over zorg in de laatste levensfase, vindt u op de website van Zuster Jansen. Natuurlijk is het ook mogelijk om persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat u uw vragen rechtstreeks aan ons kunt stellen.

Onderwerpen

error: