Wet DBA ter vervanging van de VAR

Zzp’ers moesten eerder een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) regelen wanneer zij als zelfstandige ergens aan de slag wilden gaan. Tegenwoordig wordt dat anders geregeld, en is er de Wet DBA. Wet DBA staat voor wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Deze wet heeft gevolgen voor zowel de gever als de ontvanger van opdrachten, maar ook voor een eventuele bemiddelaar zoals Zuster Jansen. De Wet DBA houdt in dat er modelovereenkomsten gesloten kunnen worden tussen opdrachtgevers en zzp’ers, om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie. Het is dan voor beide partijen duidelijk dat er geen sprake is van loondienst, en dat opdrachtgevers geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. Voor overgang van de VAR naar de Wet DBA geldt een periode van 12 maanden, tot 1 mei 2017.

Wat kunt u verwachten?

De Wet DBA is in het leven geroepen om schijnconstructies in de zorg te voorkomen. Voor u als cliënt zal er weinig veranderen. In augustus 2016 is de modelovereenkomst die Zuster Jansen gaat gebruiken, goedgekeurd door de belastingdienst. Zuster Jansen zal op korte termijn gebruik gaan maken van deze modelovereenkomst, die wordt aangepast naar aanleiding van onze specifieke diensten. Inhoudelijk blijft de Belastingdienst dezelfde eisen stellen aan het zzp-schap en ook u als cliënt zult gewoon op dezelfde manier de benodigde zorg blijven ontvangen.