Aften

In dit artikel leest u meer informatie over aften; wat zijn aften? Hoe ontstaan ze en hoe kunt u ze het beste behandelen? Zuster Jansen geeft antwoord op al uw vragen. Wat zijn aften? ‘Aften’ is een ander woord voor zweertjes in het mondslijmvlies. Aften kunnen op verschillende plekken ontstaan, zoals op de tong. Hoe en waar ontstaan de aften?

Waar en hoe ontstaan aften?

Aften ontstaan in het mondslijmvlies en kunnen hierdoor voorkomen op diverse plekken in en rond de mond. Vooral de onderzijde van de tong, de wang, de binnenkant van de mond en de binnenkant van de lip zijn veel voorkomende plekken. Het kan ook voorkomen dat aften in de keel ontstaan.

Hoe ontstaan aften eigenlijk? Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen waardoor aften kunnen ontstaan. Wel zijn er een aantal risicofactoren bekend, die het ontstaan van aften kunnen bevorderen. Beschadigingen in (het slijmvlies van) de mond, virussen en bacteriën, erfelijke factoren en geneesmiddelen kunnen hiervan voorbeelden zijn. Maar ook stress en hormonale factoren spelen mee. Bij aften wordt er onderscheid gemaakt tussen grote en kleine aften.

Grote en kleine aften

Bij aften gaat het zoals hierboven vermeld over zweertjes in het mondslijmvlies. Een afte is vaak rond of ovaal en heeft een grijswitte kleur, omringd door een rode rand. Niet alle aften zijn hetzelfde, er wordt voornamelijk onderscheid gemaakt tussen kleine en grote aften. Kleine aften komen onder de bevolking het meest voor en zijn gelukkig minder pijnlijk. Wel kunnen de zweertjes bij iemand die last heeft van kleine aften vaker terugkomen. Grote aften zijn daarentegen zeer pijnlijk. Ze zien er hetzelfde uit als kleine aften, behalve dat ze groter zijn dan één centimeter en ook dieper zijn. Grote aften genezen langzamer dan kleine aften. Bovendien heeft men na de genezing van grote aften kans op littekens.

Symptomen en klachten

Kleine aften zijn zeer vervelend en kunnen pijnlijk aanvoelen, de heftigheid van pijn is afhankelijk van de plek waar de aft zicht bevindt. Echter treden er bij kleine aften verder geen nare bijwerkingen op. Bij grote aften kunnen de zweren daarentegen ernstige klachten opleveren. Zo kunt u zich erg ziek voelen door de pijn en kunnen de aften zelfs koorts en opgezette lymfeklieren veroorzaken. In een enkele situatie komen aften voor op de geslachtsorganen, die extra gevoelig zijn voor deze pijn.

Wat te doen bij aften?

Wat kunt u doen tegen aften? Aften kunt u zelf zeer eenvoudig herkennen. Hierdoor kunt u snel starten met het drukken van de pijn. Aften behandelen gebeurt zelden, behalve als blijkt dat een onderliggende ziekte de aften veroorzaakt. Normaal gaan (kleine) aften vanzelf weg. Wat u kunt doen om deze periode te versnellen is het nemen van voldoende rust en het zorgen voor een goede weerstand. Daarnaast wordt sterk aangeraden om van de aften af te blijven en er niet op te gaan bijten, omdat de pijn hierdoor erger wordt. Als laatste zijn er talloze huis-tuin-en-keuken middelen bekend, waarvan nooit wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken. Toch kunt u gerust eens proberen of iets bij u helpt om de pijn te verzachten.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha