Anorexia

Anorexia nervosa wordt in de volksmond doorgaans anorexia genoemd en betekent letterlijk een gebrek aan eetlust door een psychische oorzaak. Overigens klopt die omschrijving niet helemaal, want iemand met anorexia heeft wel honger, maar onderdrukt dit de hele tijd. Er bestaat een extreem verlangen om mager te zijn en anorexia is dan ook een eetstoornis. Er zijn twee vormen van anorexia te onderscheiden. De eerste vorm wordt gekenmerkt door het hebben van eetbuien, waarna het voedsel op een onnatuurlijke weg zo snel mogelijk kwijtgeraakt moet worden. Bijvoorbeeld door middel van laxeermiddelen of door een vinger in de keel te steken. Dit wordt het eetbuien/ontlasting bevorderende type genoemd. Bij het beperkende type anorexia zijn er geen eetbuien in het spel en worden er ook geen onnatuurlijke manieren gebruikt om het eten kwijt te raken. Wel is een persoon met dit type anorexia constant aan het vasten, soms in combinatie met extreem sporten.

Symptomen anorexia

Beide vormen van anorexia zijn levensgevaarlijk en het is dus belangrijk om bij uzelf of iemand anders de symptomen van anorexia tijdig te herkennen. Het kan zowel op lichamelijk als geestelijk vlak gevolgen hebben. Lichamelijke verschijnselen van anorexia zijn uitputting , een lage lichaamstemperatuur, problemen met hart en bloedvaten, botontkalking, maag- en darmklachten, hormoonafwijkingen (waardoor de menstruatie uit kan blijven), een verminderde werking van de schildklier, een verminderde stofwisseling en huidproblemen. Sociale en emotionele symptomen bij anorexia zijn vervlakte emoties, de kans om in een sociaal isolement te geraken, ruzies met ouders of partner, geen zin in seks, een belemmering van een succesvolle opleiding of carrière en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Oorzaken anorexia

Wat nu precies de oorzaken van anorexia zijn, is niet bekend maar er zijn wel een aantal risicofactoren die een verklaring kunnen zijn voor het feit dat iemand anorexia heeft gekregen. Zo zijn de meeste patiënten vrouwen in de leeftijd van vijftien tot dertig jaar. Erfelijkheid kan een rol spelen, evenals persoonlijkheidskenmerken als perfectionisme en een negatief zelfbeeld. Lichamelijke aandoeningen kunnen de oorzaak van anorexia zijn, evenals negatieve ervaringen als mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik in iemands jeugd. Ook wordt vroeggeboorte soms in verband gebracht met het ontwikkelen van anorexia.

Behandeling anorexia

De behandeling van anorexia is onder te verdelen in vier soorten. De eerste behandeling is een behandeling die zich op het eetpatroon en het gewicht richt. Daarnaast kan psychotherapie helpen, afhankelijk van de specifieke situatie waarin iemand verkeert. Medicijnen worden alleen ingezet als ondersteuning van therapieën en andere behandelingen of om een eventuele ziekte te bestrijden die een behandeling tegen anorexia moeilijker maakt. Tot slot kunnen ook specifieke interventies worden ingezet zoals psycho-educatie om de ziekte te leren kennen en te begrijpen of het meedoen aan een werkgroep om de motivatie te verhogen.

Hulp bij anorexia

Denkt u hulp bij anorexia nodig te hebben? Praat dan met iemand die u goed vertrouwt of ga naar de huisarts. Kent u iemand waarvan u vermoedt dat deze persoon anorexia heeft? Bied hulp aan en probeer hem of haar de stap te laten zetten om professionele hulp te zoeken. Ga deze persoon in geen geval veroordelen, maar bied vooral steun.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha