BTN

BTN staat voor Branchebelang Thuiszorg Nederland. BTN is een brancheorganisatie voor zorgondernemers in de thuis- en kraamzorg. Het doel van BTN is het zo effectief mogelijk ondersteunen en inspireren van de leden. De markt van de gezondheidszorg verandert aan alle kanten en daarmee veranderen ook de behoeften van de  zorgondernemers die lid zijn. Met het geven van advies, het begeleiden bij vernieuwing en het inbrengen van diverse initiatieven wil BTN de gestelde doelen realiseren.

Belangenbehartiging Branchebelang Thuiszorg Nederland

De leden van BTN moeten ruimte krijgen voor ondernemerschap. Om deze ondernemersgeest te bevorderen en te ondersteunen funcioneert BTN als belangenbehartiger van de leden bij bijvoorbeeld de overheid en de politiek. Branchebelang Thuiszorg Nederland is in 1996 ontstaan door een initiatief van vijf particuliere thuiszorginstanties. In 1997 kreeg BTN de representativiteitverklaring en was vanaf dat moment formeel gesprekspartner van onder andere de Minister en Staatssecretaris van het Ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars en de landelijke werknemersorganisaties.

Samenwerking BTN en leden

Branchebelang Thuiszorg Nederland  investeert veel in de samenwerking met haar leden. Zo brengt BTN eenmaal per twee jaar een bezoek aan de leden en wordt gezorgd dat BTN constant op de hoogte is van de issues die er spelen  binnen de branche. Ook geven leden bij BTN bijvoorbeeld aan welke belemmeringen zijn ondervinden door de huidige wet- en regelgeving, of welke mogelijkheden zij daar juist in zien. Op die manier heeft BTN een helder beeld van wat er gaande is op de markt en is het mogelijk om daar tijdig en actief op in te spelen. BTN gebruikt vaak ook de kennis van de leden, door bijvoorbeeld actuele thema’s aan de kaak te stellen in ledenpanels. Er wordt dus veel waarde gehecht aan samenwerking, zowel tussen de leden en BTN als tussen de leden onderling. Ook Zuster Jansen is lid van BTN.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha