Darmkanker

Darmkanker is een veel voorkomende vorm van kanker in Nederland, in 2014 is bij ongeveer 15.000 Nederlanders deze diagnose gesteld (Bron: Darmkanker.info). In de meeste gevallen gaat het hierbij om dikkedarmkanker, waarbij er een kwaadaardige tumor in de dikke darm zit. Op deze pagina leest u meer over oorzaken, symptomen en behandeling van darmkanker. Ook vertellen we u meer over darmkanker onderzoek en hoe u darmkanker zou kunnen herkennen.

Oorzaken darmkanker

Darmkanker kan, net als de meeste andere ziekten, diverse oorzaken hebben. Bij een klein deel van de patiënten met darmkanker gaat het om een erfelijke vorm (5 à 10 procent). Uiteraard zijn er ook andere oorzaken en risicofactoren, die niet allemaal even precies vast te stellen zijn. Naar de oorzaken van darmkanker wordt dan ook nog volop onderzoek gedaan. Wel lijkt het erop dat omgevingsfactoren als voeding en gezondheid een rol spelen. Ook is bekend dat de kans op darmkanker toeneemt met de leeftijd. Kanker is helaas nooit volledig te voorkomen. In principe zou iedereen darmkanker kunnen krijgen, zelfs jonge mensen met een zeer gezonde leefstijl. Wel kan het zijn dat de ene persoon vatbaarder is voor de ziekte dan de ander.

Symptomen darmkanker

Darmkanker herkennen kan erg lastig zijn. Het kan zijn dat u bepaalde klachten heeft, zoals pijn en krampen. Ook kunt u last hebben van een opgeblazen gevoel. Wanneer u zelf denkt dat er iets mis is, is het verstandig om uw ontlasting eens in de gaten te houden. Zo kan een blijvende verandering in uw ontlastingspatroon wijzen op een darmaandoening. Ook kunnen onverklaarbaar gewichtsverlies en constante vermoeidheid symptomen zijn van darmkanker.

Wanneer u last heeft van darmklachten of problemen heeft met de stoelgang hoeft dit niet direct op darmkanker te duiden. Wanneer de klachten langer dan twee weken aan houden of wanneer u bloed vindt in de ontlasting is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Wacht hier in deze situatie niet te lang mee.

Voorkom uitstellen van hulp zoeken

Vaak wordt een bezoek aan de huisarts uitgesteld. U kunt bijvoorbeeld denken of hopen dat de klachten vanzelf verdwijnen, bang zijn voor wat de huisarts gaat zeggen of vrezen voor een darmonderzoek in het ziekenhuis. Toch is het uiterst belangrijk om het belang te erkennen van het zoeken naar hulp. Hoe eerder de ziekte kan worden ontdekt, hoe eerder het onderzoek in werking kan worden gezet en hoe eerder de ziekte kan worden behandeld. Bovendien is er ook kans op uitsluiting, waardoor u zich misschien voor niets zorgen maakt.

Darmkanker onderzoek

Uit een darmkanker onderzoek in het ziekenhuis kan blijken dat u te maken heeft met een darmaandoening. Een ander type darmkanker onderzoek is het Nederlandse bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit onderzoek is ingesteld vanaf januari 2014 en houdt in dat iedere Nederlander tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep krijgen om ontlasting in te leveren. Deze wordt vervolgens nauwkeurig onderzocht op sporen. De reden hiervan is darmkanker preventie; het zo tijdig mogelijk ontdekken van eventuele kwaadaardige tumoren. Lees hier meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha