Epilepsie

Epilepsie is een aandoening die te herkennen is aan aanvallen. Deze aanvallen worden veroorzaakt door een soort verstoring van de prikkeloverdracht in de hersenen. Er is niet één oorzaak voor epilepsie, net zoals dat er niet één soort aanval is die zich openbaart. In dit artikel leggen we globaal uit welke soorten aanvallen er zijn en waar die aanvallen zoal door veroorzaakt kunnen worden.

Epileptische aanval

Als het gaat om symptomen van epilepsie, dan is de belangrijkste de epileptische aanval. Bij een dergelijke aanval kan de persoon in kwestie bijvoorbeeld vallen, hevig gaan schokken of vreemde bewegingen maken, even afwezig zijn of zelfs buiten bewustzijn raken.

Epileptische aanvallen zijn onder te verdelen in twee groepen: aanvallen die uit een deel van de hersenen voortkomen (partiële epilepsie) en aanvallen waarbij de hele hersenen een rol spelen. Er zijn ook aanvallen die geen epileptische oorzaak hebben.

Welke omstandigheden lokken een epilepsie aanval uit?

Er zijn omstandigheden, ook wel ‘triggers’ genoemd, die de kans op een epileptische aanval vergroten. Uit onderzoek is gebleken dat er in veel gevallen een direct verband bestaat tussen een bepaalde omstandigheid en een epileptische aanval die daarna plaatsvond. Deze uitlokkers kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Gebruik van verdovende middelen zoals alcohol en drugs
 • Tekort aan slaap
 • Teveel aan spanning of stress
 • Hormonale veranderingen zoals menstruatie
 • Wisseling van temperatuur
 • Heftige visuele elementen zoals lichtflitsen
 • Het niet gebruiken van medicatie

Risico’s bij een aanval

Een epileptische aanval op zich is niet levensbedreigend, maar wordt het wel als iemand tijdens een aanval in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Denk hierbij aan een aanval achter het stuur, bovenaan een trap of op een treinperron. Ook kunnen mensen zichzelf onbewust bezeren, omdat ze tijdens een aanval per ongeluk op hun lippen, wang of tong bijten. Een ander risico is de status epilepticus: een aanval die niet vanzelf ophoudt. Wanneer deze aanval lang duurt, kan het wel veranderen in een levensbedreigende situatie.

Wanneer u last heeft van epileptische aanvallen, kan het goed zijn om bij te houden wanneer deze aanvallen plaatsvinden en of bepaalde omstandigheden een dergelijke uitval misschien uitgelokt kunnen hebben. Als er een soort patroon lijkt te zijn, kunt u wellicht proberen dit patroon in kaart te brengen en de betreffende omstandigheden aan te passen of te vermijden.

Hoe ontstaat deze ‘kortsluiting’ in de hersenen?

Volgens het Epilepsiefonds kan in zeventig procent van de gevallen niet precies worden achterhaald waar de aandoening door veroorzaakt is. Soms is er na onderzoek wel een hersenafwijking te zien, maar kan men niet precies zien waardoor die ontstaan is. Enkele veelvoorkomende oorzaken van epilepsie op een rijtje:

 • Erfelijkheid of verhoogde aanleg
 • Infecties zoals een hersenvliesontsteking of hersenabces
 • Overmatig (en continu) gebruik van alcohol en drugs
 • Tekort aan zuurstof in de hersenen, bijvoorbeeld voor/tijdens de geboorte of na een ongeval
 • Giftige stoffen
 • Vaataandoeningen zoals een herseninfarct of een hersenbloeding

Is er goed te leven met epilepsie?

Hoewel epilepsie zeer ingrijpend kan zijn en bepaalde keuzes kan beïnvloeden, is er goed mee te leven wanneer medicatie wordt gebruikt. Ongeveer zeventig procent van de mensen die medicatie gebruikt, heeft weinig tot geen last meer van aanvallen. Mensen met aanvallen merken vaak dat onder andere hun deelname aan het verkeer, hun seksualiteit, hun zwangerschap of hun opleiding of werk erdoor beïnvloed wordt. De gevolgen van epilepsie kunnen dus bepaalde aspecten van het dagelijkse leven sterk belemmeren.

 

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha