Gilles de la tourette

Wat is gilles de la tourette? Misschien heeft u ooit eens van deze aandoening gehoord maar weet u niet precies wat het is en wilt u er graag meer over weten. Zuster Jansen biedt in dit artikel meer informatie over tourette (gilles de la tourette in het kort). Samengevat is gilles de la tourette een aandoening die wordt gekenmerkt door tics. Maar wat zijn tics eigenlijk en welke tics worden in deze situatie bedoeld? Wat zijn de oorzaken van gilles de la tourette en welke behandelingen zijn er?

Tics bij gilles de la tourette

Tics die voorkomen bij gilles de la tourette zijn globaal te onderscheiden in twee soorten: bewegingstics en geluidstics. Bij bewegingstics gaat het om plotselinge, snelle, terugkerende bewegingen die iemand met gilles de la tourette niet onder controle heeft. Voorbeelden hiervan zijn knikken met het hoofd, extreem knipperen met de ogen en het knakken van de vingers.  Geluidstics zijn vocale tics zoals kuchen, klakken met de tong of het maken van sisgeluiden. Geluidstics kunnen ook voorkomen in (scheld)woorden of zelfs complete zinnen die het normale praten kunnen belemmeren. Gilles de la tourette is overigens niet hetzelfde als dwangmatig vloeken en schelden. Wel kunnen mensen met tourette hier last van hebben.

Bij gilles de la tourette kunnen bewegingstics en geluidstics ook voorkomen in een combinatie van beiden. Bovendien zijn er naast bewegings- en geluidstics nog andere – vaak complexere – tics waarmee iemand met tourette te maken kan hebben. Hoe een tic in de hersenen ontstaat is nog niet vastgesteld. Daarnaast kan tourette samengaan met andere gedragsaandoeningen zoals ADHD.

Oorzaak gilles de la tourette

De oorzaken van gilles de la tourette zijn niet bekend. Mocht u nog in de veronderstelling zijn dat gilles de la tourette veroorzaakt wordt door een verkeerde opvoeding, zoals dat vroeger gedacht werd, dan heeft u het verkeerd. Het syndroom is vaak erfelijk en heeft te maken met een probleem in de hersenen. We spreken hierbij van een neuropsychiatrische aandoening. Verder wordt er op dit moment uitgebreid onderzoek gedaan in Europa, waarbij er wordt gekeken naar de rol van bepaalde omgevingsfactoren en genetische factoren.

Neuropsychiatrische aandoeningen

Gilles de la tourette valt zoals gezegd onder de neuropsychiatrische aandoeningen. Dit betekent dat het een psychische aandoening is die te maken heeft met de functies van het brein en het daarmee vertoonde gedrag. Omdat het bij gilles de la tourette om twee verschillende specialismen gaat (neurologie en psychiatrie) is het vaak moeilijk om grip te krijgen op de kloof die er tussen de twee gebieden ontstaan is. Toch is er in Nederland voldoende hulp beschikbaar bij gilles de la tourette, zoals speciale behandelingen.

Gilles de la tourette behandeling

Omdat gilles de la tourette niet te genezen is, is een groot deel van de behandeling gericht op het omgaan met de aandoening. Hierbij speelt de acceptatie van symptomen een grote rol. Daarnaast kunnen bepaalde tics gecamoufleerd worden, zodat ze minder opvallen en enigszins onder controle gehouden kunnen worden. Ook wordt er vaak gewerkt met gedragstherapie, waar men leert om met bepaalde dwanggedachten of ongewenste handelingen om te gaan. Meer informatie over gilles de la tourette vindt u op http://www.tourette.nl/.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha