Hersenschudding

Bij een hersenschudding worden de hersenen letterlijk een korte tijd door elkaar geschud. We noemen een hersenschudding ook wel licht traumatisch hersenletsel omdat het een gevolg is van een klap of stoot tegen het hoofd. De hersenen zelf worden hierbij niet (langdurig) beschadigd. Toch kan er bij tot 10% van de gevallen een lichte kneuzing of kleine bloeding ontstaat.

Lichte hersenschudding

Bij een lichte hersenschudding is iemand door de klap soms even bewusteloos, maar nooit langer dan 15 minuten. Erna kan iemand wat geheugenproblemen hebben. Hij of zij voelt zich suf en weet niet goed wat er gebeurd is. Dingen die worden gezegd, worden bijna niet onthouden. Vaak blijven mensen met een hersenschudding tot vervelens toe vragen wat er precies gebeurd is. Deze inprentingsstoornissen duren niet langer dan een uur. Het ongeval is achteraf niet meer te herinneren, evenals de periode vlak voor en na het ongeval. Hoe langer iemand een periode van bewustzijns- en geheugenverlies heeft, hoe ernstiger de hersenschudding is.

Symptomen hersenschudding

Welke symptomen bij hersenschudding zijn er te herkennen? Naast de al eerder genoemde geheugenproblemen komen er nog symptomen bij als hoofdpijn, misselijk- en duizeligheid, braakneigingen, slaperigheid en wazig zien. Zolang er geen complicaties optreden kan iemand in de meeste gevallen volledig herstellen. Wel kunnen er nog enige tijd restverschijnselen zijn. De symptomen zijn dan hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, angstig zijn, oorsuizen, snel geïrriteerd zijn en overgevoeligheid voor licht en geluid.

Hersenschudding baby

Een hersenschudding bij baby’s en kinderen kan natuurlijk ook voorkomen, maar helaas worden de symptomen bij hen niet altijd herkend. Toch is het heel belangrijk om dat wel te kunnen want er kunnen complicaties zoals hersenbloedingen ontstaan. De symptomen zoals misselijkheid en braken bij een hersenschudding bij baby’s en kinderen kunnen vaak pas enkele uren na het ongeval optreden. Hierdoor worden ze niet altijd met het ongeval in verband gebracht. Andere verschijnselen van een kind of baby met een hersenschudding zijn:

  • het kort verliezen van het bewustzijn;
  • het even duren voordat een kind gaat huilen;
  • er wordt niet meteen op aanspreken gereageerd;
  • verwardheid;
  • scheel kijken;
  • verdoofd en suf gedrag;
  • verstoorde motoriek;
  • duizeligheid;
  • moeite met lopen en evenwicht.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha