Hersentumor

Een hersentumor is een gezwel dat ontstaan is in de hersenen. Een hersentumor kan zowel goed- als kwaadaardig zijn. Kenmerkend aan een goedaardig gezwel is dat deze niet uitzaait naar de rest van het lichaam. Dit betekent overigens niet dat een goedaardige hersentumor niet gevaarlijk kan zijn. Het gezwel kan immers bepaalde delen van de hersenen verdringen of tegen de schedel aandrukken.

Bij een kwaadaardige hersentumor gaat het om een kankergezwel. Omdat het verschil tussen een goed- en kwaadaardige hersentumor groot kan zijn spreken we bij een hersentumor zelden van hersenkanker.

Welke hersentumoren zijn er?

Er zijn verschillende soorten hersentumoren. De meest voorkomende hersentumor wordt ‘glioom’ genoemd. Deze tumor ontstaat vanuit de steuncellen van de hersenen. Een glioom wordt jaarlijks bij ongeveer 1000 mensen vastgesteld. Binnen dit type kan er weer onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten gliomen. Naast gliomen zijn er ook meningiomen, hypofysetumoren, hersenmetastasen en brughoektumoren. Op de website tumoren.nl vindt u gedetailleerde informatie over alle soorten hersentumoren.

De ernst van een hersentumor in graden

De ernst en kwaadaardigheid van een hersentumor wordt uitgedrukt in graden. Zo zijn eerstegraads hersentumoren goedaardig. Tweede- of derdegraads hersentumoren zijn min of meer kwaadaardig. Vierdegraads tumoren zijn kwaadaardig. Per type hersentumor wordt vervolgens een nieuwe onderverdeling gemaakt in graden. Bij gliomen wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen laaggradige tumoren (graad 1 en 2) en hooggradige tumoren (graag 3 en 4).

Symptomen hersentumor

De symptomen en verschijnselen van een hersentumor zijn vaak afhankelijk van de situatie. Hierin speelt uiteraard het type een rol, maar ook de omvang van de tumor, de groeisnelheid en de plaats waar de tumor zich heeft gevestigd in de hersenen. Toch zijn er een aantal algemene symptomen te benoemen van hersentumoren, zoals hoofdpijn. Ook zijn er klachten te benoemen die niet zo voor de hand liggen. Iemand met een hersentumor kan bijvoorbeeld te maken krijgen met uitvalverschijnselen en zelfs epileptische aanvallen. Dit komt doordat de hersenen worden aangetast door de tumor en hierdoor uit balans raken. Hierdoor zijn ook vaak psychische problemen symptomen van een hersentumor, zoals geheugenverlies of een trager denkvermogen. Bij aanhoudende klachten kunt u terecht bij uw huisarts die u zal doorverwijzen naar de neuroloog in het ziekenhuis.

Diagnose hersentumor

Het stellen van de diagnose hersentumor is vaak niet eenvoudig. Dit komt omdat hoofdpijn een veel voorkomende klacht is met vele oorzaken en redenen. Wanneer bovengenoemde klachten samengaan met bijvoorbeeld misselijkheid en braken kan dit een reden zijn om eerder nader onderzoek te verrichten. Wanneer u via uw huisarts bij de neuroloog terecht komt kan deze al snel uitsluitsel geven over het wel of niet te maken hebben met een hersentumor.

Hersentumor levensverwachting

De eerste vraag die misschien in u opkomt wanneer bij u de kwaadaardige diagnose hersentumor is gesteld is: hoe lang kan ik nog leven? Dit is een lastige vraag, waar helaas geen concreet antwoord op bestaat. De prognose hangt volledig af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals de kwaadaardigheid van de tumor en de behandelingsstrategie. Samen met uw specialist kunt u dit onderwerp bespreken.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha