Hersenvliesontsteking

Onze hersenen worden omsloten door vliezen, die zenuwuiteinden bevatten. Deze hersenvliezen beschermen de hersenen. Er zijn drie hersenvliezen te benoemen: het zachte hersenvlies (medische naam: pia mater), het spinnenwebvlies (medische naam: arachnoidea) en het harde hersenvlies (medische naam: dura mater). Deze hersenvliezen bestaan vervolgens weer uit verschillende lagen. De vliezen lopen door tot aan het einde van het ruggenmerg in de onderrug. Wanneer er een ontsteking plaatsvindt in één of meerdere hersenvliezen spreken we van een hersenvliesontsteking (medische naam: meningitis, meningo-encefalitis).

Hoe ontstaat een hersenvlies ontsteking?

Wat is een hersenvlies ontsteking en hoe ontstaat het? Zoals hierboven genoemd is een hersenvliesontsteking een ontsteking in het hersenvlies. Een dergelijke ontsteking kan op twee manieren ontstaan: door een bacterie en door een virus. Hiermee wordt direct een onderscheid gemaakt in de ernst van de ontsteking. Hersenvliesontsteking via een bacterie is namelijk vaak gevaarlijker dan via een virus.

Een ontsteking via een bacterie begint in veel gevallen met bloedvergiftiging. Hierbij gaat het om bacteriën die onschuldig zijn in de neus- en keelholten maar gevaarlijk kunnen zijn op andere plekken in het lichaam. Wanneer bacteriën zich vermeerderen, door bijvoorbeeld een verminderde weerstand, kunnen deze zich verspreiden via de bloedbaan en vervolgens in de hersenen en hersenvliezen terechtkomen.

Symptomen hersenvliesontsteking

De symptomen die optreden bij hersenvliesontsteking zijn vrij algemene symptomen die niet direct hoeven te wijzen op hersenvliesontsteking. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hoofdpijn, een stijve nek en koorts. Daarnaast zijn er ook specifiekere klachten die kunnen optreden, zoals overgevoelig zijn voor licht en moeilijkheden ervaren in het spraakvermogen. Wanneer het gaat om een hersenvliesontsteking door bacteriën kunnen er andere klachten optreden, zoals stuiptrekkingen of slaperigheid (eventueel gevolgd door een coma). Wanneer u twijfelt of u of iemand uit uw omgeving te maken heeft met een hersenvliesontsteking kunt u beter voor de zekerheid een arts bezoeken. Een hersenvliesontsteking kan namelijk fataal zijn, en de kans op genezing is groter als de ontsteking eerder herkend wordt.

Hersenvliesontsteking oorzaak

Hoewel het bekend is hoe een hersenvliesontsteking ontstaat, is de exacte oorzaak nog niet gebleken. Het is namelijk niet bekend waarom de ene persoon wel een hersenvliesontsteking krijgt en de andere niet. Wel is bekend dat vooral jonge kinderen en mensen tot 30 jaar vatbaar zijn voor de bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt. Dit heeft onder andere te maken met weerstand: wanneer het immuunsysteem verzwakt is bent u extra vatbaar om bloedvergiftiging op te lopen. Daarnaast is gebleken dat een hersenvliesontsteking besmettelijk is. Hierbij gaat het om het overbrengen van de bacterie of het virus, bijvoorbeeld via niezen of hoesten.

Wat kunt u doen bij een hersenvliesontsteking?

Wanneer u vermoedt dat u te maken heeft met een hersenvliesontsteking, kunt u altijd terecht bij uw arts. Deze zal u doorverwijzen naar het ziekenhuis, waar u verder behandeld zal worden. Om een hersenvliesontsteking te kunnen vaststellen, wordt hersenvocht onderzocht door middel van een ruggenprik. Vervolgens zult u via een infuus antibiotica toegediend krijgen.

Het zo snel mogelijk herkennen van een hersenvliesontsteking is erg belangrijk en vergroot de overlevingskans. Wanneer de ontsteking op tijd is waargenomen, zult u genezen door de toegediende antibiotica. Toch kunt u na genezing last blijven houden van de gevolgen. U kunt hierover gerust contact opnemen met uw arts. Ook bij twijfel geldt: raadpleeg uw dokter.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha