Huntington

Huntington, ook wel de ziekte van Huntington genoemd, is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De ziekte komt het meest voor bij volwassenen en openbaart zich dan meestal tussen het 35e en het 45e levensjaar. Toch is er ook een zeldzame variant van Huntington (de zogenaamde juvenile vorm of Westphal variant) die bij kinderen kan voorkomen. Volwassenen hebben vaak onwillekeurige spierbewegingen als symptoom, terwijl kinderen vaak last hebben van spierstijfheid in plaats van de bewegingen.

Ziekte van Huntington symptomen

De ziekte van Huntington is een ernstige ziekte die niet te genezen of af te remmen is. De Huntington symptomen zijn in het begin niet zo ernstig en bestaan vooral uit rusteloosheid en nervositeit. Daarna komen duidelijke symptomen naar voren en ondervindt de patiënt er steeds meer last van. Iemand die lijdt aan de ziekte van Huntington gaat na verloop van tijd bijvoorbeeld snelle, onwillekeurige bewegingen maken. Het gezicht vertoont grimassen en de manier van lopen wordt duidelijk anders. Deze symptomen worden ernstiger en grootschaliger en uiteindelijk volgt functieverlies.

Chorea van Huntington

De Huntington ziekte wordt ook wel Chorea van Huntington genoemd. Dit komt omdat de Amerikaanse huisarts George Huntington, die de ziekte voor het eerst beschreef, deze benaming af en toe gebruikte. Chorea komt van het Griekse woord ‘Chorein’, dat dansen betekent. Omdat de patiënten de onwillekeurige bewegingen maakten, werd dit vaak met dansen vergeleken.

Verloop Huntington ziekte

De spieren die het spreken en slikken controleren worden in een later stadium van de ziekte aangetast, waardoor op dat gebied problemen ontstaan. Voedsel kan op deze manier in de luchtwegen terecht komen en oorzaak zijn van een longontsteking. Dit kan voor een Huntington patiënt gevaarlijk en zelfs fataal worden. Ook verstopping en incontinentie komen regelmatig voor. Later komt een patiënt in een rolstoel terecht en wordt hij of zij uiteindelijk bedlegerig.

De ziekte van Huntington kan zwaar zijn voor zowel patiënten als hun naasten. Zuster Jansen staat u daarom graag bij in deze moeilijke periode. Wij bieden bijvoorbeeld nachtzorg, 12-uurs zorg en 24-uurs zorg en kunnen in alle gevallen klaar staan. Omdat ons zorgteam actief is in heel Nederland, speelt uw woonplaats geen rol. Neem contact op met onze zorgcoördinator en deze stelt met u een zorgplan samen. Wilt u vrijblijvend informatie aanvragen? Dat kan ook, door contact met ons op te nemen.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha