Hyperventilatie

Bij hyperventilatie heeft iemand een versnelde ademhaling en ademt daardoor meer zuurstof in dan dat het lichaam nodig heeft. Dit wordt ook wel overademen genoemd. Normaal gesproken haalt een volwassen persoon ongeveer tien keer per minuut adem. Is dat aantal meer dan twintig keer per minuut, dan is er sprake van hyperventilatie. Bij hyperventilatie verwijdert iemand teveel CO2 en neemt tegelijkertijd teveel zuurstof op. Er zijn twee vormen van hyperventilatie, namelijk de acute en de chronische vorm. Acute hyperventilatie is het meest bekend en wordt gekenmerkt door het gevoel van verstikking. Onbekender is de chronische vorm van hyperventilatie, terwijl die wel veel vaker voorkomt. De ademhaling is dan een langere periode versneld, zonder dat iemand dat zelf direct in de gaten heeft.

Oorzaak hyperventilatie

De oorzaak van hyperventilatie is afhankelijk van de vorm van hyperventilatie die iemand heeft. Acute hyperventilatie wordt meestal veroorzaakt door angst- en paniekaanvallen of een te hoge inspanning. Het vervelende is meestal dat iemand schikt als dit gebeurt, waardoor de angst nog groter wordt en de hyperventilatie nog sterker wordt. De oorzaak van hyperventilatie bij de chronische vorm is doorgaans stress en spanningen of een psychische druk. Iemand die lijdt aan chronische hyperventilatie kan bij een plotselinge verhoging van stress of door hevig schrikken ook gemakkelijk een acute aanval van hyperventilatie veroorzaken.

Symptomen hyperventilatie

Er zijn verschillende symptomen bij hyperventilatie te onderscheiden. De meest voorkomende bij acute hyperventilatie zijn heel snel en diep ademhalen, het gevoel van stikken, duizelig- en misselijkheid, tintelingen rond de lippen, hartkloppingen, pijn in de buik of op de borst, hartkloppingen en soms flauwvallen. De symptomen van hyperventilatie bij de chronische vorm zijn hetzelfde als bij de acute vorm, alleen dan minder heftig. Daarnaast komen ook vermoeidheid, lusteloosheid, gespannenheid, concentratie- en geheugenproblemen en problemen met de spijsvertering voor.

Behandeling hyperventilatie

De behandeling bij hyperventilatie is in het geval van een acute aanval vooral proberen om zelf kalm te blijven. Angst en paniek houden de hyperventilatie alleen maar in stand. Tips bij hyperventilatie zijn bijvoorbeeld heel bewust drie tellen inademen door de neus en zes tellen rustig uitademen door de mond. Ook ademen in een plastic of papieren zak kan helpen omdat dan de uitgeademde lucht weer opnieuw wordt ingeademd. De behandeling van hyperventilatie in de chronische vorm richt zich meestal op het wegnemen van de achterliggende oorzaak, zoals het verminderen van stress. Soms verwijst de huisarts iemand door naar de fysiotherapeut voor ademhalingsoefeningen of naar een psycholoog om met stress te leren omgaan.

 

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha