Nierstenen

Nierstenen zijn steenachtige afzettingen in de afvoerwegen van de nieren en worden ook wel calculi genoemd. Nierstenen zijn opgebouwd uit vele kleine kristallen die gevormd zijn in de urine. Als het om kleine nierstenen gaat, worden die meestal vanzelf uitgeplast. Bij grotere nierstenen vormt zich veelal een obstructie, die tot hevige pijnklachten kan leiden.

Oorzaak nierstenen

In urine zitten afvalstoffen die uitgescheiden moeten worden. Denk daarbij aan afbraakproducten van voeding, overtollige zouten en soms medicatie. Er kan spontaan een neerslag van slecht oplosbare zouten uit deze afvalstoffen ontstaan. Lang niet iedereen krijgt last van nierstenen, ondanks dat er meestal veel zouten in de urine zitten. Dit heeft te maken met het feit dat bij de meeste mensen de urine ook genoeg stoffen bevat die het neerslaan tegengaan. Nierstenen ontstaan meestal in de nierkelk, de holte in de nier waar de urine wordt opgevangen voor het naar het nierbekken gaat, of in het nierbekken zelf. Ze worden gevormd als de (zout)kristallen toch achter kunnen blijven in de nier. Het is niet helemaal duidelijk hoe dit precies kan gebeuren, maar een mogelijk oorzaak bij nierstenen is bijvoorbeeld:

  • onvoldoende drinken;
  • veel zweten;
  • de aanwezigheid van bepaalde zouten in iemands lichaam;
  • bepaalde geneesmiddelen;
  • urineweginfecties;
  • overgewicht;
  • het eten van te veel eiwitten, met name uit vlees.

Symptomen nierstenen

Er zijn niet altijd klachten bij nierstenen, met name bij de kleinere nierstenen die iemand zelf uit kan plassen. Als een niersteen groter is dan 5 millimeter kan deze in de urineleider blijven steken en een niersteenaanval tot gevolg hebben. De symptomen bij nierstenen (of beter gezegd een niersteenaanval) beginnen met een vage pijn in de onderrug. De spieren van de urineleider trekken samen en proberen de steen uit te drijven. Dit proces heeft hevige kramp en onrustigheid tot gevolg en de pijn kan uitstralen naar de zijkant van de buik, de lies, het bovenbeen en de geslachtsorganen. Andere symptomen bij nierstenen of een niersteenaanval zijn een extreme bewegingsdrang, braken, misselijkheid en zweten. Een blijvende blokkade kan aanleiding geven tot een ontsteking.

Nierstenen verwijderen

Als iemand nierstenen heeft, dan is behandeling er vooral op gericht de nierstenen te verwijderen door ze via de natuurlijke weg uit het lichaam te krijgen. Pijnstillers met een spierverslappende werking op de urinewegen worden ingezet zodat het gemakkelijker moet worden om de steen uit te plassen. Als dit geen effect heeft en de steen te groot is, zijn nierstenen te verwijderen middels een niersteenvergruizer. De steen valt dan uiteen waarna het gruis pijnloos uitgeplast kan worden. Als de steen te groot, te hard of te zacht is om te vergruizen, kan een arts ook met een holle naald de nierstenen verwijderen.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha