RSI

Wat is RSI? RSI staat voor Repetitive Strain Injury en is eigenlijk geen ziekte op zich. RSI is namelijk een verzamelnaam voor diverse klachten en syndromen die voorkomen in gebieden als de bovenrug, nek en schouders, armen, polsen, handen/vingers en ellebogen. De term Repetitive Strain Injury geeft aan dat de klachten voortkomen uit herhaalde bewegingen, het lang in dezelfde houding staan/zitten/werken of een combinatie daarvan. Het kan echter ook zo zijn dat uw persoonlijke omstandigheden (de gezondheid van het lichaam en de spieren, welk werk u doet etc.) en een rol spelen bij het ontstaan of in stand houden van RSI.

Een muisarm is een goed voorbeeld van klachten die vallen onder RSI. Met een muisarm wordt bedoeld: klachten die voortkomen uit langdurig gebruik van de computermuis. Ook bestaan er de Gameboy-duim en de sms-duim, te wijten aan het gebruik van gameconsoles en telefoons. Niet alle RSI-klachten waarmee met bij de huisarts komt, zijn duidelijk te definiëren. Soms zijn de symptomen specifiek en is bijvoorbeeld duidelijk te zeggen dat men lijdt aan een tenniselleboog, maar soms zijn de klachten niet te herleiden naar een bepaalde oorzaak.

Oorzaken en gevolgen van RSI

RSI wordt meestal gelinkt met belastende activiteiten op de werkvloer, maar dat hoeft niet per se de directe oorzaak te zijn. De RSI-vereniging verdeelt de risicofactoren (en daarmee de mogelijke oorzaken voor RSI) onder in drie groepen: persoonsgebonden factoren, omgevingsgebonden factoren en activiteitsgebonden factoren.

Persoonsgebonden factoren

Zoals eerder gezegd kunnen er persoonlijke omstandigheden en/of kenmerken zijn die bijdragen aan het ontstaan van RSI. Het is bijvoorbeeld bekend dat RSI over het algemeen vaker voorkomt bij vrouwen en jongeren. Ook een verminderde conditie, hypermobiliteit, lichaamsbouw en mate van motivatie kunnen echter meespelen.

Omgevingsgebonden factoren

Er zijn aspecten van de werkomgeving die invloed kunnen hebben op het mogelijke ontstaan van RSI. Dit zijn veelal factoren die invloed hebben op uw stressniveau. Stress kan namelijk bijdragen aan een ongezond hoge spierspanning, wat weer een verminderde doorbloeding veroorzaakt. Factoren die hier invloed op kunnen hebben zijn bijvoorbeeld de mate van werkstress, het werktempo, het teveel of gebrek aan sociale contacten, de samenwerking met collega’s en de bedrijfscultuur. Ook (tekort of teveel aan) zonlicht, tocht of geluid zijn factoren die de (werk)omgeving kunnen beïnvloeden en voor een gespannen houding kunnen zorgen.

Activiteitsgebonden factoren

Uiteraard hebben de activiteiten die u uitvoert, en de manier waarop u die uitvoert, ook invloed op de belasting van uw spieren. Hoeveel uren werkt u, hoe beweegt u tijdens de werkzaamheden, werkt u lang in één (ongemakkelijke) houding en is er weinig afwisseling tussen activiteiten? Dit soort vragen kunt u uzelf onder andere stellen om te bepalen hoe uw activiteiten mogelijk bijdragen aan RSI.

Wat voor gevolgen heeft RSI?

Wanneer de overbelasting van tijdelijke aard is, kan het lichaam zich weer gewoon herstellen wanneer de persoon in kwestie rust neemt. Wel is het belangrijk om te beseffen dat na een periode van rust, het lichaam minder belasting aan zal kunnen dan voorheen. In de tussentijd kan RSI een behoorlijke invloed hebben op uw dagelijkse leven. Studie en werk kunnen eronder lijden, huishoudelijk werk kan moeilijk uit te voeren zijn en u kunt worden geremd in de activiteiten die u graag onderneemt. Daarom is het belangrijk om bij klachten naar een arts te gaan, uw eigen grenzen te respecteren en te stoppen met bepaalde activiteiten als dat nodig is.

Hoe worden de klachten behandeld?

Om de klachten te behandelen en het lichaam weer op krachten te krijgen, kunnen verschillende soorten therapieën worden ingezet. De therapie die voor de ene persoon helpt, hoeft de ander geen goed te doen en soms is ook een combinatie nodig om het juiste effect te bereiken. Een goede start voor het behandelen van RSI-klachten is bijvoorbeeld fysiotherapie, of houdingstherapie. Ook massages, acupunctuur of yoga zijn veel geprobeerde methoden. Op de website van de RSI-vereniging vindt u een lijst met behandelmethodes en therapieën die veelal worden ingezet.

Uiteraard is het niet alleen belangrijk om de klachten en symptomen te bestrijden, ook moet RSI voorkomen worden in de toekomst. Dit kan door bijvoorbeeld de werkplek goed te inspecteren, zoals de hoogte van de stoel, uw persoonlijke werkhouding, het licht in de ruimte, de temperatuur etc. Ook kunt u uw werkhouding laten beoordelen en advies krijgen over hoe u de werkzaamheden in een betere houding kunt uitvoeren.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha