Ziekte van Kahler

De ziekte van Kahler is kort gezegd een vorm van kanker aan plasmacellen. Plasmacellen behoren tot één van de soorten witte bloedcellen, waaruit het belangrijkste deel van het immuunsysteem bestaat. Bij de ziekte van Kahler verspreiden kwaadaardige plasmacellen zich in het beenmerg, waarbij ze ook veel antilichamen van een bepaalde soort aanmaken. Dit proces veroorzaakt een aantal verschillende symptomen en klachten. De ziekte van Kahler heet ook wel multipel myeloom (MM) of beenmergkanker en komt jaarlijks bij ongeveer 6 op de 100.000 Nederlanders voor. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en openbaart zich meestal pas na het vijftigste levensjaar. Kinderen krijgen de ziekte niet, jongvolwassenen zeer zelden.

De oorzaak van de ziekte van Kahler is helaas nog niet bekend. Bepaalde milieuomstandigheden, chemische stoffen en infecties worden als mogelijke oorzaken genoemd en kunnen bijdragen aan het ontstaan van beenmergkanker. Een directe aanleiding tot de ziekte is echter nog niet gevonden. Wat men wél weet, is dat het niet om erfelijke ziekte gaat.

Symptomen ziekte van Kahler

Wat is de ziekte van Kahler, die vraag is nu beantwoord. Maar wat voor klachten veroorzaakt deze ziekte en hoe ernstig is de situatie wanneer beenmergkanker wordt geconstateerd? Wanneer de ziekte net ontstaan is, zullen er weinig tot geen symptomen merkbaar zijn. In veel gevallen wordt de ziekte van Kahler zelfs per toeval ontdekt, wanneer men voor iets anders een bloedonderzoek laat doen.

Bij multipel myeloom gaan de kwaadaardige plasmacellen woekeren en zich ongecontroleerd produceren. De groeiende hoeveelheid antilichamen die door de plasmacellen worden gemaakt, kan leiden tot botbeschadiging en klachten die daaruit voorkomen, beenmergafwijkingen of nierbeschadiging. Symptomen die minder voorkomen zijn hyperviscositeit (het bloed wordt te dik, wat verschillende problemen veroorzaakt) en amyloïdose (een opeenstapeling van afwijkende eiwitten op verschillende plekken in het lichaam). Wanneer de symptomen te laat ontdekt worden of onbehandeld blijven kan de ziekte van Kahler ernstige gevolgen hebben.

Hoe wordt deze ziekte behandeld?

Behandeling van de ziekte van Kahler kan worden ingezet om de (symptomen van de) ziekte zowel te bestrijden als ‘stil te zetten’. Het stilzetten van deze ziekte kan door middel van bijvoorbeeld chemotherapie, stamceltherapie of bestraling. Als deze behandelingen succesvol zijn komen er daarna geen afwijkende plasmacellen meer voor in het bloed en beenmerg. Het kan echter ook zijn dat het controleren van de ziekte slechts gedeeltelijk lukt. Er is dan wel verbetering, maar een aantal van de kwaadaardige cellen blijven aanwezig waardoor duidelijk wordt dat de ziekte in de toekomst waarschijnlijk terug zal komen. Als de ziekte regelmatig terugkomt, wordt behandelen moeilijker.

Er zijn verschillende methodes die kunnen worden ingezet om de symptomen van de ziekte van Kahler te verminderen. Denk hierbij aan onder andere:

  • Antibiotica tegen infecties
  • Operaties om bijvoorbeeld botbreuken te herstellen
  • Nierdialyse bij nierbeschadiging
  • Bloedtransfusie tegen bloedarmoede
  • Pijnstillers

Over het algemeen geldt bij het behandelen van deze ziekte dat iedereen anders reageert op de behandelingen. Per situatie zal het advies van de arts dan ook anders zijn.

Prognose

Wanneer de ziekte van Kahler te laat behandeld wordt of de behandeling niet (voldoende) aanslaat, kunnen er levensbedreigende verschijnselen optreden. Een voorbeeld hiervan is het uitvallen van de nierfuncties. Het is dus zeker mogelijk om aan deze ziekte te sterven. Hoe de prognose is voor iemand die hieraan lijdt, hangt af van het stadium waarin de ziekte ontdekt wordt en in welke mate de behandeling aanslaat.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha