Zorgverzekering 2016

Woont of werkt u in Nederland, dan bent u wettelijk verplicht om een basisverzekering te hebben. Een zorgverzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor de standaardzorg die u ontvangt. Denk hierbij aan een bezoek aan de huisarts, een behandeling in het ziekenhuis of diensten van de apotheek. In Nederland bestaat de zorgverzekering altijd uit de basisverzekering, en kunt u vrijwillig kiezen voor een aanvullende verzekering om meer kosten te dekken.

Basisverzekering

Zoals gezegd ontvangt u in Nederland altijd een basisverzekering wanneer u uzelf verzekert. U krijgt dan een polisblad van uw zorgverzekeraar, waar precies in staat welke kosten gedekt worden door de basisverzekering, welke kosten gedeeltelijk gedekt worden en voor welke kosten u een aanvullende verzekering nodig heeft. Een basispakket van zorgverzekeraar A dekt precies dezelfde kosten als die van zorgverzekeraar B. Voorbeelden van kosten die gedekt worden door de basisverzekering zijn bijvoorbeeld kosten die u maakt bij een bevalling en kraamzorg, kosten van de meeste medicijnen en kosten voor psychische hulp. Voor de zorg uit het basispakket betaalt iedereen die ouder is dan 18 jaar maandelijks een vaste zorgpremie. Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn gratis verzekerd.

Basisverzekering 2016

Voor de basisverzekering 2016 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is het verplichte eigen risico verhoogd naar 385 euro, en mag een sportarts ook medisch specialistische zorg verlenen als dat tot zijn of haar deskundigheidsgebied behoort. Daarnaast wordt invasieve diagnostiek nu vergoed vanuit de basisverzekering als uit de NIPT test (voor zwangere vrouwen) blijkt dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de veranderingen in 2016 ten opzichte van 2015.

Aanvullende verzekering

Wilt u nóg beter verzekerd zijn en zo inspelen op (on)verwachte kosten voor het komende jaar, dan kunt u uzelf ook aanvullend laten verzekeren. Wanneer u bijvoorbeeld weet dat u een bepaalde operatie te wachten staat die vanuit de basisverzekering niet vergoed wordt, of wanneer uw gebit extra aandacht nodig heeft, kan het verstandig zijn om voor een aanvullende verzekering te kiezen. Er zijn per zorgverzekering vaak meerdere modules te kiezen, zodat u zelf kunt bepalen welke aanvulling het beste bij u (en uw budget) past.

Wanneer u uw verzekering wilt wijzigen of wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dient u dat vóór 1 januari van het volgende jaar te doen.

Eigen risico

Wanneer u een zorgverzekering hebt afgesloten, betaalt u een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u sowieso zelf moet betalen, als een soort drempel. Deze drempel is er zodat u goed nadenkt of bepaalde zorg waar u gebruik van wilt maken écht nodig is of niet. Het eigen risico voor 2016 is vastgesteld op 385 euro. U kunt op uw polisblad zien wanneer er een deel betaald moet worden met het eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

U kunt ook kiezen om naast het verplicht eigen risico ook een deel vrijwillige eigen risico te betalen. U kunt dan uw eigen risico verhogen met 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Hoe meer u extra betaalt, hoe lager uw maandelijkse zorgpremie wordt. Heeft u relatief weinig zorg nodig en verwacht u dat dit het komende jaar zo blijft, dan kán het voor u een optie zijn om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen. U neemt daarmee natuurlijk wel altijd een risico, gezien er altijd onvoorziene omstandigheden op uw pad kunnen komen.

 

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha