Wat is 24-uurs zorg?

De definitie van 24-uurs zorg is: dag en nacht hulp en ondersteuning, aan huis óf in een instelling. De zorg kan tijdelijk zijn. Maar ook voor vast (onbepaalde tijd). De hulp kan iedere vorm aannemen: van huishoudelijke hulp en gezelschap bieden, tot verpleegkundige en palliatieve zorg.

Wat betekent 24-uurs zorg aan huis voor u?

Dankzij 24-uurs zorg kunt u langer thuis blijven wonen. U voorkomt dat u naar een zorginstelling moet verhuizen. Op z’n minst stelt u dit moment uit. Oók als uw hulpvraag intensief is. Juist daarvoor is 24-uurs zorg bedoeld.

U kunt 24-uurs zorg ook inzetten om een bepaalde periode te overbruggen. Bijvoorbeeld omdat u wacht op verblijf in een zorginstelling. Of de periode nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis.

Deze vorm van hulp kan ook van grote betekenis zijn in de laatste levensfase. Want als alle zorg voor u geregeld wordt, kunt u zich in alle rust voorbereiden op uw overlijden. Ook uw naasten krijgen dan alle rust om dit samen met u te beleven.

Informatie aanvragen

 

Wat valt onder 24-uurs zorg?

Alle vormen van thuiszorg kunnen ingezet worden voor 24-uurs hulp en ondersteuning. In de praktijk gaat het vaak om:

  • Verpleging bij Alzheimer (dementie)
  • Palliatieve zorg (begeleiding in de laatste levensfase)
  • Hulp en ondersteuning na een operatie
  • Revalidatie thuis na een gebroken heup

Het gaat hierbij om veel meer dan alleen verzorging en verpleging. Want u wilt méér doen op een dag: boodschappen doen, een puzzel afmaken, koken of op visite zijn. Ook dat valt onder 24-uurs zorg:

U wordt dag en nacht bijgestaan in alles wat u wilt en kunt ondernemen. Zorgverleners kunnen dus ook met u mee gaan als u ergens naartoe wilt. Zo wordt het voor u minder belastend en veiliger.

Anders gezegd: 24-uurs zorg thuis beperkt u in geen enkel opzicht. Integendeel: wij zien het als belangrijke taak ervoor te zorgen dat u blijft genieten van het leven. Ondanks de zorg die u nodig heeft.

Wat houdt 24-uurs zorg bij Zuster Jansen in?

Wij bieden particuliere thuiszorg. Wat is dat precies? Dat is zorg die u zelf inkoopt. En waar u dus zelf bepaalt welke zorg u krijgt, hoeveel zorg u krijgt en wanneer. Uiteraard adviseren wij u hier wel in.

Particuliere thuiszorg biedt meer voordelen ten opzichte van de reguliere thuiszorg. Namelijk:

U krijgt zorg in vaste, kleine teams. Daarin zitten maximaal 5 zorgverleners. Die worden echt aan u toegewezen. Zij leren u snel kennen, en u hen. Zodat jullie een vertrouwensband opbouwen. Heel belangrijk bij deze intensieve vorm van hulp.