Persoonsgebonden budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget is een bedrag dat u kunt ontvangen als u zorg nodig heeft. U kunt hiermee (een deel van) de zorg inkopen die u nodig heeft. U gebruikt een PGB wanneer u zelf de zorgaanbieder wil kiezen, en zelf controle wil houden over welke ondersteuning u ontvangt. Welk PGB u moet aanvragen, waar u dat moet doen en hoe groot het bedrag is dat u ontvangt, hangt volledig af van uw persoonlijke omstandigheden. Op deze pagina leggen we u uit welke vormen van het PGB er zijn en hoe u kunt kijken of u in aanmerking komt voor een budget.

Er zijn verschillende soorten PGB’s, die we hieronder zullen toelichten.

PGB-Wlz

Wlz staan in deze afkorting voor Wet langdurige zorg. Dit is het PGB dat eerder betaald werd vanuit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze wet bestaat inmiddels niet meer. U vraagt een PGB-Wlz aan wanneer u behoefte heeft aan intensieve, langdurige zorg, overdag maar soms ook ‘s nachts. Wilt u in aanmerking komen voor een PGB-Wlz, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een overheidsinstantie die gaat kijken naar uw specifieke situatie. Vervolgens wordt beoordeeld welke zorg u nodig heeft: verblijf in een zorginstelling, verpleging thuis, persoonlijke verzorging en/of begeleiding bij activiteiten. Tegenwoordig is het streven om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Waar dat kan, zal de overheid dat dan ook stimuleren.

PGB-Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt hulp wanneer u bijvoorbeeld behoefte heeft aan hulp in het huishouden, begeleiding bij activiteiten of bepaalde voorzieningen in huis. Heeft u bijvoorbeeld een rolstoel nodig, of moet er in uw woning een traplift komen? Dan kunt u via het zorgloket van uw gemeente een beroep doen op het PGB-Wmo. Er wordt dan gekeken waar u recht op heeft. U mag vervolgens kiezen tussen een PGB of ‘zorg in natura’. Het verschil tussen deze twee vormen is dat u bij een persoons gebonden budget geheel zelf bepaalt welke zorg u inkoopt en waar, maar dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor de administratie en rapportage. Bij ‘zorg in natura’ bepaalt de zorginstelling de invulling van de hulp die u ontvangt, al heeft u daar vaak wel inspraak in. De zorginstelling handelt ook alle administratie en verantwoording af, daar hoeft u zich dan verder geen zorgen om te maken.

PGB-Zvw

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging of wijkverpleging? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 terecht bij uw zorgverzekeraar. Voor een nieuwe PGB gaat u in gesprek met de wijkverpleegkundige die door de zorgverzekeraar is gecontracteerd. Er wordt dan gekeken naar uw specifieke zorgbehoefte en de oplossingen die daarvoor beschikbaar zijn. Dan wordt bepaald welke zorg nodig is, en kunt u aangeven of u wil kiezen voor een persoonsgebonden budget om zelf (een deel van) de zorg mee in te kopen.

Er bestaat ook een PGB die vanuit de Jeugdwet wordt uitgevoerd. Deze hulp wordt aangeboden aan kinderen jonger dan 18 jaar, waarbij sprake is van psychische problemen of een handicap.

Persoons gebonden budget in het verleden

De laatste jaren zijn er flinke hervormingen doorgevoerd als het gaat om het PGB en de verantwoordelijkheid voor (thuis)zorg. Wilde u bijvoorbeeld een PGB 2014 aanvragen, dan kreeg u nog te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Inmiddels bestaat deze wet niet meer en worden zorgverzekeraars steeds meer verantwoordelijk voor bepaalde zorgtaken. Dat is terug te zien aan het PGB 2015 en het PGB van 2016: de gemeente moet er steeds meer voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mede vanwege de vergrijzing zal het in de toekomst nog belangrijker worden dat thuis wonen voor iedereen zo lang mogelijk een optie blijft.

De zorg van Zuster Jansen bekostigen

Het persoonsgebonden budget kan helpen bij het bekostigen van de juiste zorg bij u thuis. Hoe groot het deel is dat u met een PGB kunt betalen, hangt natuurlijk ook af van de zorgvorm die u kiest en de hoeveelheid daarvan die wordt ingezet. Wilt u graag meer specifieke informatie over de kosten van onze zorg, of kunnen we uw vragen over het PGB persoonlijk beantwoorden? Dan helpen we u graag wanneer u contact met ons opneemt.