Terminale thuiszorg

Terminale thuiszorg is één van de zorgvormen die u kunt afnemen bij particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen. Deze vorm van zorg wordt, zoals de naam al doet vermoeden, ingezet wanneer iemand de terminale fase ingaat. Bij terminale thuiszorg wordt vooral geconcentreerd op het bieden van comfort en rust. Zo kunt u in alle rust afscheid nemen, in uw eigen vertrouwde omgeving. Waar kan ik terminale thuiszorg aanvragen? Op deze pagina leggen we u graag alles uit over terminale thuiszorg, zodat u goed weet wat deze zorgvorm inhoudt en wat u ervan kunt verwachten als u de particuliere thuiszorg van Zuster Jansen inschakelt. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan onze zorgcoördinator, door te bellen of door het contactformulier in te vullen. We adviseren u graag.

Snel naar…:

Wat houdt terminale thuiszorg in?

Hierboven stipten we het al even aan: terminale thuiszorg door Zuster Jansen wordt ingezet in de laatste levensfase. Hierbij komen professionele zorgverleners bij u thuis, om te zorgen dat u zo comfortabel mogelijk de dag en/of nacht doorbrengt. Zij werken in kleine teams van maximaal vijf zorgverleners, zodat u (en ook uw familie) niet steeds geconfronteerd wordt met vreemde, nieuwe gezichten. Bij terminale thuiszorg wordt u niet alleen verzorgd en verpleegd, maar kunt u ook rekenen op gezelschap.

Informatie aanvragen

 

De zorgverlener biedt een luisterend oor wanneer u dat nodig heeft, en kan u emotioneel ondersteunen. Bovendien zullen onze zorgverleners ook uw naasten bijstaan wanneer die aanwezig zijn (zoals uw eventuele partner). Voor hen is de situatie tenslotte ook emotioneel erg zwaar, waardoor zij met vragen kunnen zitten of graag over de omstandigheden willen praten. Terminale thuiszorg is warme, persoonlijke verzorging die er helemaal op gericht is om rust en comfort te bieden in de laatste fase van uw leven.

Waar kunt u zoal op rekenen als onze zorgverlener bij u thuis aanwezig is? Een aantal voorbeelden:

 • Algehele verzorging op bed (ook helpen bij wisselligging)
 • Assistentie bij persoonlijke verzorging
 • Hulp bij klaarmaken van eten en drinken, waarbij u gerust kunt aangeven wat u graag zou willen eten
 • Verschonen van het bed, wasgoed
 • Indien gewenst af en toe een boodschap doen
 • Algehele coördinatie om u heen: afspraken maken met visite, contact met uw huisarts etc.

24-uurs zorg in de terminale fase

Als er 24 uur per dag zorg nodig is in de laatste levensfase, kunt u met een gerust hart contact opnemen met Zuster Jansen. Wij verlenen dan dag en nacht verzorging en verpleging, waarbij mantelzorgers volledig worden ontlast. In de regionale thuiszorg is het vaak niet mogelijk om 24 uur per dag zorg te ontvangen als u zich in de laatste levensfase bevindt: het gaat dan meestal om kortere zorgmomenten. Bij Zuster Jansen kunt u desgewenst ieder uur van de dag ondersteuning ontvangen, zodat ook uw naasten geen verzorgende taken meer hoeven uit te voeren.

Informatie aanvragen

 

Terminale nachtzorg (waaknachten)

Terminale thuiszorg hoeft niet per se 24 uur per dag te worden verleend: u kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor terminale nachtzorg, de zogenoemde waaknachten. Een professionele zorgverlener blijft dan ‘s nachts bij u, houdt uw situatie in de gaten en zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk comfort ervaart. In principe gaat het om diensten die plaatsvinden tussen 23:00 en 07:00 uur. Als uw situatie zich ervoor leent, kunnen er echter ook slaapdiensten worden verzorgd. Slaapdiensten kennen wat meer flexibele tijden, bijvoorbeeld van 20:00 en 08:00 uur. Wanneer uw mantelzorger of reguliere thuiszorgmedewerker dan in de ochtend bij u komt, zal onze zorgverlener helder overdragen hoe de nacht is verlopen en waar rekening mee gehouden moet worden.

Terminale nachtzorg

Terminale thuiszorg bij dementie

Dementie is een ziekte die ervoor zorgt dat men steeds verder achteruit gaat, en dat iemand steeds minder zelfstandig zal kunnen functioneren. Helaas is het onvermijdelijk dat mensen die lijden aan dementie zullen sterven. Wanneer iemand aan vergevorderde dementie lijdt, is het van belang dat er een professionele, ervaren zorgverlener aanwezig is die met deze situatie weet om te gaan en precies kan bieden wat de zorgvrager nodig heeft. Zo hoeven mantelzorgers geen zware zorgtaak meer uit te voeren, en is het voor de zorgvrager tóch mogelijk om thuis te blijven wonen. Ook voor terminale thuiszorg bij dementie kunt u gerust contact opnemen met Zuster Jansen.

Verschil tussen palliatieve en terminale thuiszorg

U heeft wellicht ook gehoord van palliatieve thuiszorg, dat eveneens met de laatste levensfase te maken heeft. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen palliatieve en terminale thuiszorg? Dat willen we graag even voor u ophelderen. Palliatieve thuiszorg, die ook verleend kan worden door de zorgverleners van Zuster Jansen, wordt ingezet als er geen verbetering meer mogelijk lijkt in een specifieke situatie: bijvoorbeeld een ernstige ziekte die niet geremd of genezen kan worden. Het is moeilijk om het precieze moment vast te stellen waarop palliatieve zorg moet worden ingezet. Hoe de palliatieve fase verloopt en hoe lang deze is, is bovendien ook afhankelijk van de ziekte die iemand heeft.

Informatie aanvragen

 

De palliatieve fase is kort gezegd de voorbode van de terminale fase. U kunt in deze fase zonder zorgen thuis worden verpleegd door de ervaren zorgverleners van Zuster Jansen, of dat nu voor een half jaar, een jaar of langer is.

Wanneer de levensverwachting door de arts op drie maanden of minder wordt geschat, gaat men daadwerkelijk over op terminale thuiszorg. Het doel van terminale thuiszorg is dan om die periode zo comfortabel mogelijk te maken, zodat u in alle rust afscheid kunt nemen van uw geliefden. Ook wordt er geadviseerd bij wat u nog zou moeten of kunnen regelen voor uw naasten.

Thuis sterven met terminale thuiszorg

Steeds meer mensen kiezen ervoor om thuis te sterven. Wij kunnen ons dat goed voorstellen: het is verre van ideaal om uw vertrouwde omgeving te moeten verruilen voor een hospice of andere zorgvoorziening, waar u behalve uw meegebrachte spulletjes weinig vindt dat troost biedt. Daarom bieden wij onze cliënten graag de mogelijkheid om de laatste periode van hun leven door te brengen in hun eigen huis, omringd door geliefden en gekoesterde herinneringen.

Thuis sterven is niet alleen iets heel moois, het kan ook heel zwaar zijn. Niet alleen voor u, maar ook voor uw directe naasten, zoals uw partner. Daarom is het van belang dat u hierin goed ondersteund en begeleid wordt, en dat ook uw partner hierbij wordt betrokken. We merken dat er vaak behoefte is om te praten, wat wij dan ook echt de ruimte zullen geven. Onze zorgverlener adviseert u graag bij wat er allemaal geregeld moet worden in deze laatste fase, maar kan ook een luisterend oor bieden aan uw partner, over hoe deze verder moet na het overlijden van een partner. Kortom: Zuster Jansen staat klaar met passende hulp en verzorging, in de breedste zin van het woord.

thuiszorg bij thuis sterven

De aanvraag van PTZ

De particuliere thuiszorg van Zuster Jansen is door iedereen aan te vragen. Daar hoeft u niet per se een Wlz-indicatie voor te hebben. Voor mensen die wél een Wlz-indicatie hebben en palliatief terminale zorg (PTZ) willen aanvragen, is het proces sinds 1 januari 2018 anders dan voorheen. Het is tegenwoordig namelijk eenvoudiger om deze zorg aan te vragen, waardoor er sneller een beroep kan worden gedaan op de hulp die nodig is. De aanvraag voor mensen zonder Wlz-indicatie verandert overigens niet.

Wilde u in 2017 nog PTZ aanvragen, dan was er niet alleen een terminaliteitsverklaring nodig (een verklaring van de behandelend arts waarin bevestigd werd dat de levensverwachting minder dan drie maanden was), maar ook moesten zorgaanbieders vaak een nieuw zorgprofiel (Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg, voorheen ZZP 10 VV) aanvragen bij het CIZ. Dit moest worden aangevraagd als het huidige zorgprofiel van de cliënt te weinig ruimte gaf voor PTZ, of als mensen in een verpleeghuis ervoor kozen om thuis of in een hospice te verblijven in de laatste levensfase.

Wat is er veranderd?
Het is voor zorgaanbieders niet langer nodig om via het CIZ een extra zorgprofiel aan te vragen. Alle voorwaarden en mogelijkheden voor extra budget blijven hetzelfde, maar nu loopt die vergoeding via het huidige Wlz-profiel. Het blijft bijvoorbeeld een voorwaarde dat er een terminaliteitsverklaring wordt opgesteld, die moet worden opgenomen in de administratie van de zorgaanbieder. Voor de vorm van deze verklaring zijn verder geen eisen.

De verandering brengt onder andere met zich mee dat de aanvraag direct wordt toegekend, zodat de zorg meteen kan worden uitgebreid. Ontving u op 31 december 2017 al zorg vanuit de ZZP 10? Dan blijft u die zorg gewoon ontvangen, er verandert voor u niets.

PTZ aanvragen per leveringsvorm

 • Heeft u recht op een persoonsgebonden budget? Dan vraagt u extra budget aan bij het zorgkantoor. U heeft dan de terminaliteitsverklaring (ook wel terminaal verklaring genoemd) en een PTZ-budgetplan nodig. Ook in deze situatie zal het extra budget snel worden toegekend.
 • Is er sprake van een modulair pakket thuis (combinatie tussen PGB en zorg in natura)? Dan kan de zorgaanbieder extra zorg aanvragen via de beschikbare rekenmodule.
 • Volledig pakket thuis: hierbij kan de aanbieder extra zorg aanvragen op het zorgkantoor, om die vervolgens te declareren op prestatie 10VV (in plaats van het bestaande zorgprofiel).
 • Verblijf in een zorginstelling: voor cliënten die al verblijven in een zorginstelling, kan de aanbieder extra zorg aanvragen bij het zorgkantoor en deze declareren op prestatie 10VV (in plaats van het bestaande zorgprofiel). Dit kan als cliënten aan de volgende criteria voldoen:
  Er is intensieve 24-uurs zorg nodig die echt niet mogelijk is binnen het eigen zorgprofiel
  Inzet van verschillende disciplines is nodig, en (complexe) zorg moet altijd in de buurt zijn
  Het is nodig dat bestrijding van pijn, verwardheid, benauwdheid of onrust (of een combinatie) wordt ingezet

Als de cliënten nog niet in de instelling zijn opgenomen, kan de aanbieder ook prestatie 10VV declareren zonder dat aan de drie genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Als een cliënt in een zorginstelling ervoor kiest om de laatste levensfase thuis of in een hospice (zonder toelating voor verblijf) door te brengen, dan gelden de regels voor zorg thuis. Er kan dan door het zorgkantoor extra budget bovenop het bestaande zorgprofiel worden toegekend.

Wlz-indicatie

Vergoeding voor terminale thuiszorg

Reguliere palliatieve/terminale zorg wordt vergoed via uw zorgverzekering, of met een indicatie voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Wanneer u al een indicatie heeft, dan kunt u de zorg regelen via deze indicatie. Zonder indicatie dan wordt de zorg geregeld vanuit uw zorgverzekering. Dit geldt niet alleen voor mensen die in de laatste fase thuis willen verblijven, maar ook voor mensen die graag in een hospice of een verpleeghuis willen verblijven. Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage, maar voor zorg via uw zorgverzekering niet. Een hospice zou eventueel wel vergoeding kunnen vragen, bijvoorbeeld voor voeding.

Informatie aanvragen

 

Terminale thuiszorg van Zuster Jansen wordt particulier bekostigd. Dat wil zeggen dat u deze zorg zelf dient te betalen. Wanneer u een Wlz-indicatie heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor het PGB (persoonsgebonden budget). U kunt ervoor kiezen om met dit budget een deel van particuliere zorg te betalen. Veel cliënten komen bij ons terecht omdat er binnen de regionale thuiszorg te weinig opties zijn: er kan bijvoorbeeld geen 24-uurs zorg worden geboden, of men moet te lang wachten op de zorg die nodig is. Door te kiezen voor de zorg- en dienstverlening van Zuster Jansen, kunt u op korte termijn (zelfs met spoed) rekenenen op de juiste zorg in de terminale fase. Zelfs zonder intakegesprek kan dit mogelijk worden gemaakt. U betaalt dan zelf de kosten, maar u krijgt daar volledige zorg op maat voor terug. In sommige gevallen kan men de zorgkosten achteraf vergoed krijgen bij de zorgverzekeraar (als niet-gecontracteerde zorg), maar dit moet u vooraf aan uw verzekeraar voorleggen.

Samenwerking met huisarts en transferverpleegkundige

Bent u terminaal ziek en vertrekt u vanuit het ziekenhuis naar uw eigen woning om daar de laatste fase van uw leven door te brengen, dan zijn de transferverpleegkundige en de huisarts altijd op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Kiest u in zo’n geval voor terminale thuiszorg van Zuster Jansen, dan kunt u er ook op rekenen dat onze zorgverleners nauw samenwerken met de betrokken specialisten. Er wordt bijvoorbeeld gezorgd voor een heldere overdracht met uw transferverpleegkundige, zodat de zorgverlener precies weet waar hij/zij rekening mee moet houden als u thuis wordt verzorgd en verpleegd. Ook onderhoudt de zorgverlener contact met de huisarts, bijvoorbeeld over uw medicatie. U hoeft hiervoor dus niets zelf te doen of te regelen, en dit geldt ook voor eventuele mantelzorgers.

Ontlast uw mantelzorger

Thuis sterven is mooi, maar ook heel zwaar. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen, zoals uw partner. Uw naasten zullen u zo lang mogelijk proberen te verzorgen, maar er komt een moment waarop dat voor hen misschien té zwaar wordt. Wanneer dat moment is aangebroken, kunt u direct contact opnemen met Zuster Jansen. Wij kunnen met spoed een team voor u inzetten, zodat uw naasten geen zorgtaak meer hoeven uit te voeren. Zij kunnen dan in alle rust afscheid van u nemen.

Ontlasten mantelzorger

Terminale thuiszorg van Zuster Jansen

Het aanvragen van onze terminale thuiszorg is heel eenvoudig. U kunt bijvoorbeeld uw transferverpleegkundige of huisarts vragen u bij ons aan te melden, maar u kunt dit ook zelf regelen. We kunnen er dan op zeer korte termijn voor u zijn, waar u ook woont in Nederland. Waarom kiezen voor Zuster Jansen?

 • Kleine teams voor persoonlijke zorg
 • Terminale thuiszorg zoals u dat wenst: 24 uur per dag, alleen ‘s nachts of juist een andere invulling
 • Overal in Nederland kunt u een beroep op ons doen
 • Thuis verblijven in uw eigen omgeving
 • HKZ-gecertificeerd
 • Professionele zorgverleners die zich dag en nacht voor u kunnen inzetten

Terminale thuiszorg

Auteur: redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *