Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er voor mensen die te maken hebben met een beperking en hierdoor zorg nodig hebben. Een beperking kan bijvoorbeeld ouderdom zijn of een handicap. Het doel van de WMO is dat mensen met de juiste zorg langer (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen (participatie) aan de samenleving. In dit artikel geven we u meer informatie over de WMO. Ook kunt u verderop in het artikel meer lezen over particuliere thuiszorg als zorgoplossing.

Hulp aanvragen vanuit de Wmo: hoe werkt het?

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is sinds 2015 geheel de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het doel hiervan is nauwkeuriger te kunnen kijken naar zorgbehoeften, zodat het participatieniveau kan worden verbeterd. Wanneer u onvoldoende zelfredzaam bent, of moeite heeft met meedraaien in de maatschappij, kunt u een beroep doen op uw gemeente. Wanneer u een aanvraag doet, is de gemeente verplicht om onderzoek te doen en een vorm van ondersteuning te bieden. Dit kan een algemene voorziening zijn, die beschikbaar is voor iedereen, maar het kan ook een maatwerkvoorziening zijn die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Een voorbeeld van een maatwerkvoorziening is het maken van aanpassingen in uw woning. Bij een algemene voorziening kunt u denken aan het thuis laten bezorgen van boodschappen.

Keukentafelgesprek met de gemeente

Doet u een aanvraag bij de gemeente voor hulp vanuit de Wmo, dan vindt er in de meeste gevallen een Keukentafelgesprek plaats. Dit is een gesprek waarin u, samen met uw eventuele mantelzorger, overlegt met de gemeente over de mogelijkheden en beperkingen van uw situatie. Er wordt dan onderzocht wat u zelf nog wel kunt (regelen), maar ook wat de gemeente moet doen om ondersteuning te bieden. Zuster Jansen heeft een aantal handige artikelen voor u opgesteld met daarin informatie over het Keukentafelgesprek. Zie daarvoor onze website.

Komt u in aanmerking voor maatwerkvoorziening vanuit de Wmo? Dan kunt u een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen, of kiezen voor zorg in natura.

Wat als ik meer zorg nodig heb dan ik ontvang?

Wanneer u behoefte heeft aan meer zorg dan u ontvangt vanuit uw gemeente, kunt u een beroep doen op particuliere thuiszorg. Particuliere thuiszorg is zorg die u zelf betaalt, maar u krijgt ervoor terug dat u ook zelf bepaalt welke zorg u nodig heeft. Met deze vorm van thuiszorg ontvangt u één op één zorg, zoveel als u zelf wenst. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor 12-uurs zorg, 24-uurs zorg of nachtzorg.

Bij wie kan ik particuliere thuiszorg aanvragen?

Particuliere thuiszorg kunt u zelfstandig aanvragen bij de door u gewenste thuiszorgorganisatie. U bepaalt namelijk zelf van wie u zorg ontvangt. Bij Zuster Jansen kunt u terecht als u op zoek bent naar kwaliteitszorg op maat. Wij werken met kleine, vaste zorgteams, zodat u altijd de vertrouwde zorg ontvangt die u nodig heeft. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met onze zorgcoördinator voor persoonlijk advies.