Kosten thuiszorg

Thuiszorg aanvragen, wat kost dat? Een vraag die vaak wordt gesteld en helaas geen concreet antwoord heeft. ‘Thuiszorg’ is namelijk erg breed, want om welk type thuiszorg gaat het? Om hoeveel zorg gaat het en welke organisatie biedt het aan? Hierbij speelt de hoeveelheid zorg een grote rol, net zoals de intensiviteit en deskundigheid die gevraagd worden van de zorgverleners. Bovendien hangen de kosten samen met de zorginstelling die de zorg verleent, waarbij het grootste verschil te herroepen is op de grens tussen reguliere en particuliere thuiszorg. In dit artikel gaan we dieper in op de kosten particuliere thuiszorg.

Kosten particuliere thuiszorg

Het voornaamste kenmerk van particuliere thuiszorg is dat u zelf de zorg inkoopt waaraan u behoefte heeft. U kiest zelf welke zorg u thuis wilt ontvangen, en van wie u deze zorg ontvangt. Hierbij kunt u altijd rekenen op zorg van hoogwaardige kwaliteit. De kosten van particuliere thuiszorg liggen om deze reden dan ook hoger dan de kosten van reguliere thuiszorg.

Uiteraard zijn ook bij particuliere thuiszorg de kosten afhankelijk van het type zorg dat u afneemt. Zo liggen de kosten van 24-uurs zorg hoger dan bij dag- of nachtzorg. Bij specifieke vormen van 24-uurs zorg, zoals zorg bij de ziekte van Alzheimer of palliatieve thuiszorg, is nog meer kennis en expertise nodig, waardoor de kosten toenemen. Toch moet u uzelf goed afvragen wat het u uiteindelijk waard is. Besparen op zorgkosten is hachelijk omdat de kwaliteit (en dus de kosten) van zorg gepaard gaat met de kwaliteit van het leven.

Zorg op maat: onbetaalbare waarde

‘Zorg’ is een gevoelig onderwerp. Het ontvangen van de juiste zorg hangt samen met een hoogwaardige kwaliteit van het leven. Steeds vaker wordt erkend dat het ontvangen van zorg op maat van onbetaalbare waarde is. De particuliere thuiszorg kan steeds beter inspelen op specifieke wensen en behoeften. Ook Zuster Jansen heeft al jarenlange ervaring opgedaan in het verlenen van zorg op maat. Met een uitgebreide zorg- en dienstverlening voorzien we in uiteenlopende zorgbehoeften, waarbij vervolgens de zorg geheel wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Een gedeelte van de kosten financieren

De vraag naar particuliere thuiszorg groeit, met ‘kwaliteit’ als voornaamste reden. De kosten liggen niet hoger dan bij reguliere thuiszorg, het betekent echter wel dat u alles met eigen middelen dient te financieren. De overheid biedt hierbij steun met diverse regels en wetgeving. Zo kunt u een PGB aanvragen, waarmee u een gedeelte van de kosten particuliere thuiszorg kunt bekostigen. De Sociale Verzekeringsbank helpt u met het beheren van uw budget, zodat u nooit voor vervelende verrassingen komt te staan. Ook wordt zware en langdurige zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Ziektekosten (WLZ). Daarnaast kunt u een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die er is voor iedereen die zorg nodig heeft.

Zuster Jansen helpt u graag met het in kaart brengen van de kosten thuiszorg. U kunt gerust contact opnemen met onze zorgcoördinator. Samen met u bepalen we welke zorg u nodig heeft en in welke mate. Op basis daarvan ontvangt u een overzicht van de kosten en kunnen wij u hier uitleg over geven. Wij staan voor u klaar.