Nachtzorg

Nachtzorg is één van de vormen van particuliere thuiszorg die u kunt aanvragen bij Zuster Jansen. Wij bieden in heel Nederland nachtzorg aan, die al op zeer korte termijn kan worden ingezet. Het kan zijn dat u om bepaalde reden extra zorg nodig heeft in de nacht.

Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger overbelast is. Misschien heeft u in de nacht extra ondersteuning nodig bij toiletbezoek of is er sprake van nachtelijke onrust. Vaak is het voor familie een hele geruststelling wanneer er bijvoorbeeld van 23.00 uur tot 7.00 uur een zorgverlener aanwezig is.

Zuster Jansen kan twee vormen van nachtzorg aanbieden:

 • Waaknachten van 23.00 tot 7.00 uur.
 • Slaapdiensten van 21.00 uur tot 9.00 uur. (dit kan op flexibele tijden worden ingezet).
Nachtzorg aanvragen

 

Nachtzorg van Zuster Jansen kan een oplossing zijn wanneer de mantelzorg overbelast is. Nachtzorg bestaat uit slaapdiensten en waakdiensten. Ook kunnen wij terminale nachtzorg inzetten.

nachtzorg

We kunnen ons echter voorstellen dat u graag wat meer informatie wilt voordat u deze zorgvorm definitief aanvraagt. Hoe vraagt u nachtzorg aan? Op deze pagina vindt u daarom uitgebreide informatie over de mogelijkheden. We leggen u bijvoorbeeld uit in welke situaties nachtzorg een goede oplossing kan zijn, hoe u deze zorg regelt en hoe de financiering ervan precies wordt geregeld.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op, zodat onze zorgcoördinator u van antwoord kan voorzien. Kies in onderstaand snelmenu een onderwerp om er direct meer over te lezen.

Snel naar:

Wat is nachtzorg?

Nachtzorg betekent dat er ’s nachts een zorgverlener bij u aanwezig is. Van 23.00 tot 7.00 uur. Afhankelijk van hoeveel hulp u nodig heeft, kunt u kiezen voor slaapdiensten en waaknachten.

De term nachtzorg spreekt natuurlijk al enigszins voor zich: het is zorg die u ’s nachts kunt ontvangen. Nachtzorg van Zuster Jansen houdt in dat u gewoonlijk tussen 23:00 en 07:00 uur gezelschap heeft van een professionele en ervaren zorgverlener, die over u waakt en die voor u klaarstaat als u iets nodig heeft. U kunt bijvoorbeeld voor nachtzorg kiezen als u door ziekte of een handicap niet langer zelfstandig meer bent. Er is dan altijd iemand om u te ondersteunen.

 • Waaknachten (intensieve nachtzorg): de zorgverlener blijft wakker. Bijvoorbeeld om te zorgen dat u hulp krijgt bij toiletgang of hulp en ondersteuning bij onrust. De zorgverlener is er juist om u gerust te stellen.
 • Slaapdiensten (lichte nachtzorg): de zorgverlener slaapt zelf ook. Hij/zij staat op als u ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld met naar de wc gaan. Of met opstaan.

Bij slaapdiensten slaapt de zorgverlener bij u thuis en is er sprake van lichte begeleiding en zijn er nog niet heel veel zorgmomenten nodig in de nacht. Bij waaknachten is er vaak een intensievere zorgvraag. De zorgverlener blijft dan wakker om voor u te zorgen.

Het hangt er dus vanaf waarom u nachtzorg nodig heeft. Dat bespreekt u met onze zorgcoördinator. Samen bepalen jullie de vorm van de ondersteuning.

Bovenstaand is onze visie op nachtzorg. Het kan zijn dat andere zorgverleners andere vormen aanbieden.

(De laatste jaren is ook ‘slimme nachtzorg’ in opkomst. Vooral in verpleeghuizen en andere instellingen. Het gaat dan om domotica zoals sensoren die patiënten monitoren. Wilt u hier meer over lezen? Dan verwijzen we u graag naar het artikel hierover op lateral.nu.)

Nachtzorg aanvragen: 020 – 63 66 837

 

Particuliere nachtzorg van Zuster Jansen kan uitstekend worden gecombineerd met bijvoorbeeld mantelzorg of reguliere thuiszorg, als u die ondersteuning alleen overdag ontvangt. Onze zorgverleners onderhouden altijd goede contacten met uw familie, mantelzorgers en specialisten die bij uw situatie betrokken zijn.

Bij Zuster Jansen bieden we particuliere thuiszorg en maken we onderscheid tussen slaapdiensten en waakdiensten. Welke soort het beste bij u past, hangt natuurlijk af van uw persoonlijke omstandigheden. Verderop bespreken wij deze twee diensten wat uitvoeriger, en leggen we uit wat de verschillen zijn.

Wat valt onder nachtzorg?

Nachtzorg is er voor korte zorgmomenten in de nacht. Wanneer u in de nacht hulp nodig heeft en minder mobiel bent. Bij toiletbezoek of juist bij het naar bed gaan. Professionele zorgverleners van Zuster Jansen zorgen voor een goede nachtrust.

Allereerst draait de zorg om hulp in de nacht. Onze zorgverleners kunnen u bijvoorbeeld helpen bij:

 • Hulp bij het naar bed gaan.
 • Toiletbezoek in de nacht.
 • Aanbieden van drinken in de nacht.
 • Aanwezig zijn om onrust tegen te gaan.
 • Om de mantelzorger te ontlasten in de nacht.
 • In de ochtend hulp bij het opstaan.
 • In de ochtend klaarmaken van ontbijt en medicijnen aanreiken.

Wanneer nachtzorg aanvragen?

Wanneer u minder mobiel bent kan het heel geruststellend zijn om nachtzorg aan te vragen. Soms vinden kinderen het prettig dat er nachtzorg bij hun ouders is. Puur om controle te houden dat vader of moeder veilig de nacht doorkomt.

Bij bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer en dementie kan het zomaar voorkomen dat het dag- en nachtritme wordt omgedraaid. Wanneer u lijdt aan deze vorm van dementie, kunt u ‘s nachts wel eens gedesoriënteerd of verward wakker worden. Sommige mensen vergeten waar ze zijn, of raken in paniek. Wanneer zoiets gebeurt (of kan gebeuren), is het niet verstandig om alleen te zijn, en kan een ervaren zorgverlener u opvangen. Soms kunt u dan niet meer alleen zijn. De zorgverlener is er dan voor een luisterend oor en kan u dan weer naar bed begeleiden.

Ondersteunende zorg in de nacht kan in allerlei omstandigheden een prettige oplossing zijn. Natuurlijk kan Zuster Jansen ook in andere gevallen veel voor u betekenen. Heeft u pijnklachten, of is er medicatie die u ‘s nachts moet innemen? Dan helpen onze professionele zorgverleners u daar graag bij.

Ook kan nachtzorg in combinatie met zorg overdag een juiste aanvulling zijn.Wanneer er overdag bijvoorbeeld regionale thuiszorg is of mantelzorg, kan extra nachtzorg een uitkomst bieden zodat opname in een zorginstelling voorkomen kan worden.

Zuster Jansen biedt nachtzorg in de thuissituatie aan. Dat kan gaan om nachtzorg bij dementie, nachtzorg bij Parkinson, slaapdiensten en waaknachten.

nachtzorg

Nachtzorg bij dementie

Wanneer bij iemand de diagnose dementie of Alzheimer is gesteld, kan het op den duur nodig worden om meer zorg te ontvangen. Dementie kent veel verschillende symptomen, die zich ook ’s nachts steeds meer kunnen gaan openbaren. Mensen die lijden aan dementie kunnen bijvoorbeeld ’s nachts onrustig worden, of ze kunnen een verstoord dag- en nachtritme ontwikkelen. Voor partners of andere mantelzorgers kan het dan heel zwaar worden om de zorgtaak ook ’s nachts te blijven uitvoeren. Bovendien wordt het misschien minder prettig om de zorgvrager alleen te laten in de nacht.

Nachtzorg bij dementie of bij de ziekte van Alzheimer kan worden ingezet wanneer men niet meer alleen kan zijn in de nacht en wanneer het nachtritme naar een dagritme is omgedraaid. Het gaat dan om de inzet van nachtzorg als verzorging, verpleging, lichte begeleiding en soms ter ondersteuning van de mantelzorger.

Zuster Jansen biedt in die gevallen graag professionele hulp: er is dan te allen tijde voldoende toezicht, en de zorgverleners zullen erop aansturen dat er zoveel mogelijk rust terugkomt in de nachten. Zowel voor de zorgvrager als voor een eventuele partner.

In onderstaande afbeelding wordt in het kort weergegeven hoe nachtelijke onrust bij dementie tot stand kan komen:

Uitleg bij nachtelijke onrust en dementie

Nachtzorg bij dementie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onrust kan onder andere uitgelokt worden door de persoon met dementie zelf, de materiële omgeving en de sociale omgeving. Het is dan ook belangrijk dat er een ervaren zorgverlener aanwezig is, die hier begrip voor heeft en die hiermee om weet te gaan.

Nachtzorg bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson heeft tot gevolg dat bepaalde hersencellen langzaam afsterven. Dit heeft invloed op iemands uiterlijk, maar ook op bewegingen en het gedrag. Genezen van deze aandoening is helaas nog niet mogelijk: het komt dus steeds meer voor dat iemand op zoek moet gaan naar passende zorg. Kiest u voor nachtzorg bij de ziekte van Parkinson, dan komt er iedere nacht een ervaren zorgverlener bij u thuis.

Wanneer u dan ’s nachts wakker wordt en hulp nodig heeft bij het uit bed gaan, is ondersteuning direct beschikbaar. Wanneer er overdag een partner is die voor u zorgt, kunnen we ons goed voorstellen dat deze ’s nachts ook zijn of haar rust nodig heeft. Schakel ons daarom gerust in, zodat uw partner voldoende rust krijgt. Dit geldt eveneens voor andere mantelzorgers: onze zorg is uitstekend te combineren met de hulp van uw naasten. Onze zorgverlener zal, bij het komen en gaan, zorgen voor een overdracht met de persoon die overdag voor u zorgt. Door helder en volledig te communiceren met de betrokkenen, is iedereen steeds op de hoogte van eventuele ontwikkelingen en kan de zorg beter worden ingezet.

Nachtzorg bij Parkinson door Zuster Jansen. Patiënten met Parkinson kunnen in de nacht onrustig zijn.

Nachtzorg bij Parkinson

Nachtzorg als respijtzorg

Soms kunt u als mantelzorger enorm overbelast zijn. U ziet het dan even niet meer zitten. De zorg voor uw partner of familie is te zwaar aan het worden. Respijtzorg kan dan een oplossing zijn. Respijtzorg staat bekend als vervangende mantelzorg. Een deskundige en professionele zorgverlener van Zuster Jansen, kan in de nacht uw taken overnemen. Dat kan voor een week, maar soms ook voor een langere periode. Op deze wijze kunt u weer tot rust komen.

Voor u is het van groot belang om uw zorgtaken soms voor een tijdelijke periode over te dragen. U krijgt dan gedurende een periode meer tijd voor u zelf. En het belangrijkste is dat u daarna de zorg weer langer kunt volhouden.

Waaknachten

Zuster Jansen staat voor u klaar met zogenoemde waaknachten (ook wel waakdiensten). Het kan namelijk voorkomen dat u door omstandigheden niet alleen kunt zijn ‘s nachts, of dat er meerdere zorgmomenten plaats moeten vinden in de nacht. Heeft u deze hulp nodig en vraagt u daar liever geen familielid of kennis voor, doe dan een beroep op onze ervaren zorgverleners. Met warme, persoonlijke zorg staan zij voor u klaar als u ‘s nachts wakker wordt. De invulling van de zorgtaken hangt natuurlijk geheel af van uw persoonlijke omstandigheden.

Waaknachten zijn een vorm van nachtzorg. Heel letterlijk gesteld: iemand die waaknacht heeft waakt over de cliënt gedurende de dienst. Tijdens een waaknacht gaat de zorgverlener niet slapen, maar let hij op de cliënt gedurende de nacht. Cliënten kunnen dan ook de hele nacht door beroep doen op de zorgverlener.

Waaknachten

Nachtzorg als overbruggingszorg

Particuliere thuiszorg wordt niet altijd aangevraagd op permanente basis, soms niet eens voor een heel lange periode: ook mensen die gedurende een kortere tijd hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de zorg- en dienstverlening van Zuster Jansen. Dit kan voorkomen wanneer u:

  • Net uit het ziekenhuis ontslagen bent, maar nog niet volledig op eigen benen kunt staan.
  • Graag thuis wilt revalideren nadat u bijvoorbeeld een heupoperatie heeft ondergaan.
  • In afwachting bent van een plek in een zorginstelling.
Direct nachtzorg aanvragen

 

Overbruggingszorg is er dus letterlijk op gericht om een bepaalde periode te overbruggen. Bent u van plan in een verzorgingshuis te gaan wonen, dan kan het zijn dat er sprake is van een behoorlijke wachtlijst. Als u echt niet langer kunt wachten op de juiste ondersteuning, is particuliere nachtzorg (in combinatie met bijvoorbeeld mantelzorg) of wellicht 24-uurs zorg, dan mogelijk de beste oplossing voor u. Bij Zuster Jansen kunt u dit zelfs met spoed aanvragen, waarbij er binnen enkele uren al een professionele zorgverlener aanwezig kan zijn.

Nachtzorg in de terminale fase

Nachtzorg wordt vaak aangevraagd voor chronisch zieke mensen, ouderen en cliënten die terminaal ziek zijn. Bij mensen in deze doelgroepen is het vaak nodig dat er ’s nachts iemand is om de situatie in de gaten te houden, en de nodige verpleging te bieden. In de palliatieve of terminale fase is het meestal zo dat iemand dag en nacht moet worden verpleegd. De zorg is erop gericht om het de zorgvrager zo comfortabel mogelijk te maken, en om rust te creëren in een periode die voor alle betrokkenen erg emotioneel en zwaar kan zijn.

Een veilig en vertrouwd gevoel

Natuurlijk moet u áltijd een goed gevoel hebben bij de zorg die u ontvangt, maar bij nachtzorg vinden wij het extra belangrijk dat u rust en veiligheid ervaart. Er is tenslotte ‘s nachts iemand bij u in huis aanwezig, terwijl u zelf slaapt. Zuster Jansen kent alle zorgverleners persoonlijk en stelt met alle zorgvuldigheid een team voor u samen wanneer u hulp nodig heeft. Dit zorgteam bestaat uit maximaal vijf ervaren personen, zodat u de verzorgenden snel leert kennen en echt een band met ze opbouwt. Wilt u graag meer weten over de zorg- en dienstverlening van Zuster Jansen, en de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Door nachtzorg in te schakelen in de laatste levensfase, kunnen partners en andere mantelzorgers er overdag helemaal voor u zijn. Zij kunnen iedere nacht met een gerust hart gaan slapen, wetende dat u in goede, professionele handen bent.

Nachtzorg om mantelzorgers te ontlasten

Om hulp vragen is niet eenvoudig. U bent waarschijnlijk gewend om alles zelf te kunnen doen, en dan is ondersteuning inschakelen niet het eerste waar u aan denkt als u bijvoorbeeld ziek wordt of te maken krijgt met pijn. Veel mensen vinden het extra moeilijk om vrienden of familie te vragen: ze willen hen niet dagelijks, en al helemaal niet ’s nachts, belasten met een zware zorgtaak. Hoe vraagt u nachtzorg aan om een mantelzorger te ontlasten? Heeft u op dit moment een mantelzorger, maar wilt u niet dat deze persoon ’s nachts ook bij u moet blijven? Of dreigt uw huidige mantelzorger overbelast te raken omdat de zorg voor u niet meer te combineren is met het eigen leven? Schakel dan Zuster Jansen in voor nachtzorg. Onze zorgverleners weten als geen ander welke zorg ze moeten bieden en nemen deze taak graag over van uw mantelzorger. Hij of zij kan zich dan weer volledig concentreren op uw gezelschap en kan ‘s nachts bovendien weer rust vinden.

 

nachtzorg

Slaapdiensten en waakdiensten

Bij Zuster Jansen kunt u kiezen voor slaapdiensten en waakdiensten. We maken onderscheid tussen twee soorten nachtzorg. Wij zien deze los van elkaar omdat ze allebei een andere invulling van de zorg met zich meebrengen. Aan de termen kunt u al enigszins zien wat de verschillen zijn. 12-uurs slaapdiensten worden ingezet als er sprake is van laagdrempelige, weinig intensieve verzorging in de nacht.

De zorgverlener gaat zelf ook naar bed, en gaat er gemiddeld één tot twee keer per nacht uit om u ondersteuning te bieden. De tijden waarop deze zorg plaats kan vinden zijn flexibel: meestal van 20:00 tot 08:00 uur of van 21:00 tot 09:00 uur. De zorgverlener kan u helpen met naar bed gaan en staat u in de ochtend bij met het opstaan en het ontbijt. Is er ‘s nachts juist meer intensieve zorg nodig, en is er sprake van meerdere zorgmomenten? Dan kunnen we u waakdiensten adviseren. De zorgverlener gaat dan zelf niet slapen, maar houdt bij u de wacht voor als u iets nodig heeft.

Waarom nachtzorg van Zuster Jansen?

De voordelen op een rij:

 • De nachtzorg kan per direct starten
 • Indien gewenst 7 nachten per week
 • Vanaf twee nachten per week mogelijk
 • Een vast team van steeds dezelfde zorgverleners
 • Hoge klanttevredenheid
 • Lid van het Waarschuwingsregister zorg
 • HKZ gecertificeerd
 • Lid van branchevereniging

Heel belangrijk voor Zuster Jansen is de tevredenheid van haar cliënten. Lees hier meer ervaringen.

Ervaringen met onze nachtzorg

nachtzorg review Zuster Jansen

Wat kost nachtzorg

Het tarief en de kosten voor onze nachtzorg hangt van een paar factoren af. De nachtzorg is verdeeld in waakdiensten en slaapdiensten. Voor de waakdiensten en de slaapdiensten is het tarief vanaf €240,- per nacht oplopend naar €330,- per nacht. Van dit tarief betaald u het grootste gedeelte zelf. Mocht er een persoonsgebonden budget aanwezig zijn, dan kan dit budget niet bij nachtzorg worden ingezet.

 

Wet langdurige zorg (WLZ)

Soms kunt in aanmerking komen voor een indicatie. Dit gaat dan om de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt deze indicatie. U dient rekening te houden met een verwerkingstijd van 6 weken voor het ontvangen van het indicatiebesluit. Dit is vanaf het moment van aanvragen tot dat er een indicatie is gesteld (het Indicatiebesluit). Ook krijgt u daarna te maken met een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal de hoogte van de eigen bijdrage berekenen.

De bovenstaande WLZ-indicatie kunt u ook aanvragen op basis van een persoonsgebonden budget (PGB). Deze kunt u daarna bij Zuster Jansen inzetten, maar niet op de nachtzorg. Wel op blokzorg, dagzorg en 24-uurs zorg.

 

Hoe kan ik zorg aan huis inkopen met een pgb?

Na het indicatiebesluit en met uw afgegeven indicatie, kunt u met uw persoonsgebonden budget (pgb) zorg aanvragen. Daarmee koopt u vervolgens zelf particuliere thuiszorg aan huis in. Dan heeft u zelf volledige regie: over de vorm én duur van de zorg. Helaas kan het PGB niet worden ingezet bij nachtzorg. Het zorgkantoor staat dit niet toe. 

Particuliere zorg

Wanneer u geen indicatie heeft dan kunt u uiteraard gebruikmaken van de nachtzorg van Zuster Jansen. U betaald de zorg dan geheel uit eigen middelen. Soms kunt u via uw belastingaangifte nog een gedeelte van de zorgkosten terugkrijgen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

NB: zonder indicatie kunt u óók bij ons terecht. U moet dan alleen wel zelf alle kosten betalen. Het PGB dekt niet de kosten van nachtzorg.

De kosten van nachtzorg thuis hangt af van bijvoorbeeld de invulling die de zorg krijgt, of deze met spoed moet worden ingezet, of het om slaapdiensten of waaknachten gaat, enzovoort. We kunnen dit niet van te voren zeggen. Wilt u meer weten over de kosten van particuliere nachtzorg, dan raden we u aan om in gesprek te gaan met onze zorgcoördinator. Zij kan u dan meer vertellen over de nachtzorg tarieven.

Hoe kunt u nachtzorg aanvragen?

Het aanvragen van nachtzorg is eigenlijk heel eenvoudig, omdat er geen sprake is van tussenpersonen of instanties waar u eerst iets mee moet regelen. U kunt simpelweg contact opnemen met Zuster Jansen en aangeven dat u ’s nachts verzorging nodig heeft. We kunnen dan telefonisch nog wat vragen beantwoorden, en dan gaan we over tot het plannen van een intakegesprek. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen plaats bij u thuis, en meestal is er ook een partner of mantelzorger bij aanwezig.

In de praktijk zullen onze professionele zorgverleners namelijk dikwijls contact hebben met uw naasten, bovendien is het altijd prettig om iemand mee te nemen die ook vragen kan stellen. Tijdens het intakegesprek nemen we uw situatie door: waar loopt u tegenaan, wat kunt u allemaal nog zelf en wat niet, en wat zijn uw wensen als het gaat om thuiszorg?

Nachtzorg aanvragen: 020 – 63 66 837

 

Wanneer uw omstandigheden en uw voorkeuren volledig in kaart zijn gebracht, gaan we voor u een team samenstellen. Wij werken met zorgteams die bestaan uit maximaal vijf ervaren zorgverleners, omdat we het belangrijk vinden dat u niet steeds hoeft te wennen aan een ander gezicht naast uw bed. In overleg met u bepalen we dan wanneer de zorg voor het eerst zal worden ingezet. Ook tijdens het verdere verloop van de periode blijven we met u in overleg: er vinden dikwijls evaluatiegesprekken plaats, om te bespreken hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen blijven inzetten. Zo houdt u altijd controle over de hulp die u krijgt.

Meer weten over onze werkwijze? Bekijk dan ook onderstaande video:

Zoals u heeft kunnen lezen, valt er veel te vertellen over nachtzorg. Wanneer u nog vragen heeft die op deze pagina niet zijn beantwoord, of wanneer u advies wilt over de zorgmogelijkheden in uw specifieke situatie, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee, en kunnen u bovendien adviseren met betrekking tot de kosten. Waar u ook woont in Nederland: particuliere nachtzorg van Zuster Jansen is altijd dichtbij. Onze zorgverleners zijn in heel het land al snel inzetbaar, om u te geven wat u nodig heeft.

Update 18 maart 2024
Auteur: redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *