Werkwijze Centrum Indicatiestelling Zorg

Wat is het CIZ? CIZ is de afkorting voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Wanneer u zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door ouderdom, handicap of een chronische ziekte, kunt u terecht bij één van de vestigingen van het CIZ voor een indicatiestelling zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die indiceert op welke zorg u recht heeft. Ook wordt er bij het CIZ bepaald op hoeveel zorg u recht heeft en hoelang u deze zorg ontvangt.

Wat doet het CIZ?

Wat doet het CIZ? Het CIZ stelt vast op welke zorg en hoeveel zorg u recht heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg. Deze beoordeling is objectief en overal in Nederland hetzelfde. Uw situatie wordt in kaart gebracht en uw zorgbehoefte wordt getoetst aan de richtlijnen van het ministerie van VWS. Vaak gaat het hierbij om een herindicatie van een zorgaanbieder, die vervolgens onafhankelijk beoordeeld en getoetst wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Welke zorg valt onder de Wlz?

Bij zorg vanuit de Wlz gaat het in principe om zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Het is ook mogelijk om thuis te blijven wonen terwijl u zorg ontvangt. U komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend zorg nodig heeft en als er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanente toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn, zoals hulp die vanuit de Wmo of Zorgverzekeringswet geboden wordt. Wilt u precies weten welke zorg wél of niet onder de Wlz valt? Bekijk dan de pagina hierover op de website van het CIZ.

Hoe doe ik een CIZ aanvraag?

Wanneer u een CIZ indicatie nodig heeft kunt u zelf contact opnemen met een CIZ vestiging bij u in de buurt. Ook kan iemand anders namens u een CIZ indicatie aanvragen. De eenvoudigste manier om een CIZ aanvraag te doen is door het CIZ indicatieformulier in te vullen. U kunt dit formulier ook uitprinten en versturen per post.

Wanneer uw aanvraag is verstuurd, neemt het CIZ contact met u op voor het bespreken van uw situatie. Dit kan telefonisch, schriftelijk, online of via persoonlijk contact. Na uw CIZ aanvraag ontvangt u binnen zes weken een indicatiebesluit.

Waarvoor is het indicatiebesluit CIZ?

Het indicatiebesluit die u ontvangt vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg heeft u nodig als bewijsstuk om de zorg te ontvangen waarop u recht heeft vanuit de Wlz. In het indicatiebesluit CIZ staat een omschrijving van de zorgvorm die u ontvangt en het gemiddeld aantal uren zorg waarop u recht heeft. Welke zorg u precies ontvangt staat nog niet in het indicatiebesluit CIZ, hierover maakt u afspraken met uw zorgaanbieder.

Wat als ik voorkeur heb voor een zorgaanbieder?

In uw CIZ aanvraag kunt u een voorkeur aangeven voor een zorgaanbieder. Het CIZ zal hiermee rekening houden in het indicatiebesluit. Het kan echter zijn dat u moet wachten op de zorg die u wenst te ontvangen van een zorgaanbieder naar keuze. U komt dan op een wachtlijst te staan.

Zijn er ook andere zorgoplossingen?

Wanneer u meer zeggenschap wil hebben over de soort en hoeveelheid zorg die u ontvangt, kunt u aangeven dat u een Persoonsgebonden Budget wenst te ontvangen. Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen bij een zorginstelling of particuliere organisatie. U kunt dan bijvoorbeeld ook kiezen voor particuliere thuiszorg, die u financiert vanuit uw pgb en met eigen financiële middelen.

Waar kan ik particuliere zorg vinden?

Wanneer u op zoek bent naar een particuliere thuiszorgorganisatie kan Zuster Jansen u verder helpen. Zuster Jansen levert onder andere 24-uurs zorg, nachtzorg of zorg bij de ziekte van Alzheimer. Alle informatie over onze zorgverlening vindt u op onze website.

De informatie over het Centrum Indicatiestelling Zorg uit dit artikel is gebaseerd op de werkwijze van het CIZ.