Palliatief terminale zorgindicatie

Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te houden. Het kan gaan om het bestrijden van pijn, ondersteuning bij afscheid nemen, omgaan met psychische en sociale problemen en bijvoorbeeld het helpen van uw naasten bij de zorgtaak. Palliatieve zorg kan thuis of in een zorginstelling worden ontvangen. Mensen kiezen er echter steeds vaker voor om thuis te sterven, in de vertrouwde omgeving.

Met een palliatief terminale zorgindicatie (PTZ indicatie) kunt u een klein gedeelte van de 24-uurs terminale zorg door Zuster Jansen vergoed krijgen. Dit zal dan middels een PGB zijn. De overige kosten dienen dan met eigen middelen gefinancierd te worden.

Palliatief terminale zorgindicatie geeft verlichting
Wanneer een patiënt 24 uurs terminale zorg nodig heeft, kan hij of zij in aanmerking komen voor een palliatief terminale zorgindicatie (PTZ indicatie). Met een PTZ indicatie kan de patiënt in zijn laatste levensfase zorg krijgen die zowel hem als zijn directe omgeving ontlast. Zo kan hij in zijn eigen vertrouwde omgeving overlijden, te midden van zijn familie.

Vanuit de Wlz worden persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding vergoed. Daar valt ook de palliatief terminale zorg onder. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderscheidt 2 PTZ indicaties:

1.       Een PTZ indicatie vooral gericht op verzorging.

2.       Een PTZ indicatie vooral gericht op verpleging.

Wanneer een PTZ indicatie?
Het CIZ kan een PTZ indicatie afgeven als een patiënt naar verwachting minder dan drie maanden zal leven. Dat wordt vastgesteld door de behandelend (huis)arts. Een PTZ indicatie is echter altijd één jaar geldig en kan ook worden verlengd als dat nodig is. Ook wanneer u geen indicatie heeft voor PTZ, is het mogelijk om deze zorg te ontvangen. In dat geval valt de zorg onder de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet), wanneer u thuis wil verblijven of voor een hospice kiest zonder Wtzi-toelating. Kiest u voor een verpleeghuis of hospice zonder Wtzi-toelating, dan kunt u ook PTZ ontvangen vanuit de subsidieregeling eerstelijns verblijf. De aanvraag hiervoor verloopt via het CIZ.

Hoe vraagt u een PTZ indicatie aan?
Vaak wordt dit geregeld door de transferverpleegkundige in het ziekenhuis waar de patiënt verblijft. Als u een PTZ indicatie wilt, kunt u de transferverpleegkundige vragen naar een PTZ indicatie.