WLZ veranderingen

Het Nederlandse zorgstelsel hervormd, en is er geschoven met een aantal taken en verantwoordelijkheden. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden gekregen, samen moeten zij ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In dit artikel vertellen we u meer over hoe de Wlz momenteel is ingericht, en met welke veranderingen u zoal te maken heeft gekregen. Ook vertellen we u graag iets meer over particuliere thuiszorg als zorgoplossing.

Waarvoor is de Wlz?

De Wet langdurige zorg is er voor u wanneer u te maken heeft met een permanente behoefte aan zorg. Hierbij kan het gaan om intensieve verzorging of verpleging, maar ook om de behoefte aan toezicht en begeleiding. De Wlz is er om ervoor te zorgen dat wanneer u langdurige zorg nodig heeft u deze zorg ook ontvangt.

De Wet langdurige zorg kunt u zien als een soort plicht, die zorgkantoren hebben vanuit de Rijksoverheid. De overheid stelt namelijk dat u de langdurige zorg moet kunnen ontvangen die u nodig heeft. Via de Wlz kan deze zorg worden ingekocht door zorgkantoren.

Wanneer heb ik recht op zorg vanuit de Wlz?

Niet iedereen die zorg nodig heeft ontvangt zomaar zorg vanuit de Wlz. U heeft bijvoorbeeld recht op zorg vanuit de Wlz wanneer u voortdurend toezicht nodig heeft door een handicap. Het permanente karakter van de zorgbehoefte is leidend bij Wlz zorg. Wanneer er tijdelijk zorg nodig is komt dit niet onder de Wlz te vallen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg mag ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg. U krijgt hier dan een zogenoemde indicatie voor. Heeft u een indicatie voor zorg vanuit de Wlz gekregen, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen als u dit wilt. U koopt dan zelf uw eigen zorg in, maar u bent ook verantwoordelijk voor verslaglegging en het bijhouden van de administratie.

Dit is er anders

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de zorg, maar er zijn ook dingen hetzelfde gebleven. Wij geven een aantal voorbeelden van zaken waar u rekening mee kunt houden.

Het eigen risico is voor het eerst in een aantal jaren ongewijzigd gebleven. Het verplichte bedrag blijft 385 euro. Uiteraard kunt u dit aanvullen met een vrijwillig eigen risico, als u uw maandelijkse premie wilt verlagen en u geen aanzienlijke kosten verwacht.

Verder is de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zvw gedaald, en de zorgtoeslag juist gestegen. Krijgt u momenteel van verschillende zorgaanbieders zorg thuis (modulair pakket thuis) vanuit de Wet langdurige zorg? Dan valt hulp in de huishouding hier ook onder. U hoeft dit niet meer aan te vragen bij uw gemeente. Over deze regeling leest u meer op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast is er meer geregeld op het gebied van klachten en incidenten. Sinds heden moeten zorgaanbieders hun cliënten altijd informeren als er iets niet goed is gegaan, en moet dit opgenomen worden in het cliëntendossier. Heeft u een klacht over de zorgaanbieder, dan moet u vanaf nu ook bij een klachtenfunctionaris terechtkunnen. Iedere zorgaanbieder is nu verplicht een klachtenfunctionaris aan te stellen. Komt u er met bemiddeling niet uit? Dan kunt u sinds dit jaar ook naar een geschilleninstantie, in plaats van dat u direct een rechtszaak moet aanspannen.

Méér zorg nodig… en dan?

Wanneer u volgens het CIZ geen recht heeft op intensieve zorg, maar wel behoefte heeft aan permanente verzorging en/of verpleging, kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. Particuliere thuiszorg is zorg die u met uw pgb en eigen financiële middelen regelt. Hierdoor kunt u zelf bepalen van wie u zorg ontvangt, welke zorg u ontvangt en hoeveel zorg u ontvangt. Particuliere thuiszorg voldoet daarom aan al uw zorgwensen.

Welke particuliere thuiszorgorganisatie past bij mij?

Heeft u behoefte aan intensieve zorg bij u thuis? Heeft u permanent of tijdelijk een professionele zorgverlener nodig die voor u klaar staat wanneer het nodig is? Wenst u dag en nacht uitstekende verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning bij u thuis? Dan kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg door Zuster Jansen. Wij bieden onder andere uitstekende 24-uurs zorg, waarbij u zorg ontvangt van steeds dezelfde zorgverleners. Neem gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.