SVB – Sociale Verzekeringsbank

SVB is in de zorgbranche een afkorting voor Sociale Verzekeringsbank. “De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland” (Bron: https://www.svb.nl/). Wie gebruik maakt van particuliere thuiszorg en een Persoonsgebonden Budget ontvangt, heeft automatisch te maken met de SVB. Op deze pagina legt Zuster Jansen uit wat de rol is van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat doet de SVB?

De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de zorgverleners en -instellingen waarvan u gebruik maakt worden uitbetaald. De SVB PGB neemt hierdoor een groot deel van uw administratie over. Het doel hiervan is dat er meer controle is over de uitbetalingen richting zorginstellingen en dat misbruik wordt tegengegaan. Ook is de kans op het maken van administratieve fouten kleiner. In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ zorgt de SVB ervoor dat de uitbetaling van PGB budgetten aan zorgverleners vlekkeloos verloopt.

Naast het beheren van budgetten controleert de SVB zorgovereenkomsten die binnenkomen. Deze heeft u nodig als bewijs dat u zorg inkoopt bij een betrouwbare zorgverlener. Zonder overeenkomst wordt de zorgverlener door de SVB niet uitbetaald. Vul daarom samen met de zorginstelling van uw keuze uw zorgovereenkomst nauwkeurig in. Ook kunt u uiteraard eigen zorgovereenkomsten van de zorgverlener(s) gebruiken.

Wat is het verschil?

Het verschil met voorgaande jaren is de komst van het trekkingsrecht, dat voor iedereen geldt. Waar u eerst zelf uw Persoonsgebonden Budget op uw rekening ontving en hiermee zorg inkocht is deze rol overgenomen door de SVB. Uw PGB wordt dus niet meer direct op uw rekening gestort, maar komt terecht in uw persoonlijke omgeving van de SVB. Vervolgens wordt hiervan met uw goedkeuring de zorg betaald waarvan u gebruik maakt. Uiteraard bent u zelf de opdrachtgever en houdt u de controle over uw budget.

Hoe behoud ik de controle?

De SVB is slechts beheerder van uw PGB budget. Dit betekent dat u zelf de regie houdt en de SVB opdracht geeft om uw zorgverleners te betalen. Een aanvraag indienen hiervoor kan via Mijn SVB, waar u tevens uw gegevens kunt inzien en wijzigen. Daarnaast behoudt u zelf de controle over uw budgetten. U ontvangt iedere maand een duidelijk overzicht. Bovendien kunt u ook hiervoor terecht bij Mijn SVB, waar iedere betaling nauwkeurig is vastgelegd.

De SVB kan u ook helpen met andere administratieve zaken rondom uw PGB. Zo wordt u bijvoorbeeld op de hoogte gesteld wanneer uw PGB budget bijna op is waardoor u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Bovendien zijn er ook andere instanties die hulp bieden wanneer u een Persoonsgebonden Budget ontvangt. Bekijk op de site van de SVB met welke andere instanties u te maken krijgt en wat hun rol is.

Uw PGB gebruiken voor particuliere zorg

Particuliere thuiszorg dient u te bekostigen met eigen middelen. Met een Persoonsgebonden Budget kunt u een deel van de kosten financieren. Zuster Jansen helpt u bij het vinden van zorg die bij u past. Samen met u bespreken we graag het kostenoverzicht van de zorg op maat die u wenst te ontvangen. Neem gerust contact met ons op.