HKZ Keurmerk in de zorgsector

Zuster Jansen B.V. hecht grote waarde aan kwaliteit van zorg. Sinds 25 februari 2016 is Zuster Jansen gecertificeerd voor het HKZ Certificatieschema Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Onderdeel bemiddeling: 2013. Tevens voldoet Zuster Jansen B.V. aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001: 2008.

HKZ norm

De HKZ norm is thans gebaseerd op de ISO 9001 versie 2008. Deze laatste norm is recent geüpdatet in de versie 2015, daarin zit ook nieuwe thema’s als: Strategisch beleid, belanghebbenden, risicomanagement m.b.t. organisatie en werkprocessen e.d.

Het certificaat is geldig voor de volgende scope

Bemiddeling en matching tussen zorgvragers en freelance zorgverleners/ZZP-ers in de thuiszorg, monitoring van de bemiddeling en de administratieve afhandeling ervan.

HKZ Certificaat Zuster Jansen 2023

HKZ Certificaat Zuster Jansen 2023