Particuliere palliatieve thuiszorg

U heeft een ernstige, ongeneeslijke ziekte. Dan komt u misschien in de zogenaamde ‘palliatieve fase’: de fase waarin zorg niet meer gericht is op genezing, maar verzachting of verlichting. Deze zorg kunnen wij u bieden, precies zoals u dat wilt.

Wij zijn een particuliere thuiszorgorganisatie. Dat betekent dat het bij ons nét even anders werkt dan bij de reguliere thuiszorg. Hoe precies, leggen we op deze pagina aan u uit.

Kiest u voor particuliere palliatieve thuiszorg van Zuster Jansen? Dan kiest u voor kwaliteitszorg op maat. Het belangrijkste wat u moet weten is dat u bepaalt welke zorg u krijgt, voor hoe lang en wanneer.

Snel naar:

1. Wat is palliatieve zorg thuis?
2. Wat is particuliere palliatieve thuiszorg?
3. Hoe werkt palliatieve thuiszorg?
4. Wat is het verschil met terminale thuiszorg?
5. Laatste levensfase thuis doorbrengen
6. Palliatieve zorg bij dementie
7. Palliatieve zorg in de nacht
8. Mantelzorg in de palliatieve fase
9. Kosten voor palliatieve thuiszorg
10. Vergoeding voor particuliere thuiszorg
11. Waarom palliatieve thuiszorg van Zuster Jansen?
12. Ervaringen met onze zorg
13. Particuliere palliatieve thuiszorg aanvragen

Wat is palliatieve zorg thuis?

Palliatieve zorg thuis is bedoeld om pijn en ongemak van de patiënt te verzachten of verlichten. Deze zorg wordt geboden aan mensen die een ernstige, ongeneeslijke ziekte hebben. Meestal wordt deze zorg ingezet vóór de terminale fase (wanneer iemand binnenkort zal overlijden door de ziekte). Het is soms moeilijk vast te stellen wanneer iemand palliatieve zorg nodig heeft. Hoe lang iemand palliatieve zorg nodig heeft, is afhankelijk van de ziekte en het verloop daarvan. Soms duurt het zelfs maanden of langer dan een jaar.

Wat is particuliere palliatieve thuiszorg?

Particuliere palliatieve thuiszorg van Zuster Jansen is zorg in uw thuissituatie, zolang u dat nodig heeft. Omdat u hier geen indicatie voor nodig hebt, bepaalt u alles. Zoals welke vorm van zorg u krijgt: bijvoorbeeld 24 uur per dag (dag en nacht zorg) of 12 uur per dag (alleen overdag of ’s nachts). Er is van alles mogelijk.

U kunt ervoor kiezen om ons de volledige zorg te laten uitvoeren. Maar u kunt onze hulp ook combineren met mantelzorg of regionale thuiszorg. Dat is aan u.

We werken met kleine palliatieve thuiszorgteams die bestaan uit maximaal 5 verschillende zorgverleners. Zo hoeft u niet steeds te wennen aan een nieuw persoon bij u in huis. Zo voelt onze zorg al snel vertrouwd, en hebben ook uw naasten steeds een vast aanspreekpunt.

palliatieve zorg

Hoe werkt palliatieve thuiszorg?

Particuliere palliatieve zorg van Zuster Jansen houdt uiteraard in dat we u verplegen en verzorgen, zoveel als nodig is in uw situatie. Daarnaast kunt u op ons rekenen voor gezelschap, begrip en een luisterend oor.

Dit geldt overigens niet alleen voor u: ook uw eventuele partner en andere naasten putten vaak troost uit onze aanwezigheid en ondersteuning. Voor hen is de situatie tenslotte ook emotioneel en zwaar. Daardoor voelen ze vaak de behoefte om te praten en hun vragen te stellen. Voor onze zorgverleners is dit geen enkel probleem.

Natuurlijk bieden wij op verschillende manieren ondersteuning tijdens onze aanwezigheid. Zo kunt u er onder andere op rekenen dat onze zorgverleners u op de volgende vlakken helpen.

 • Persoonlijke verzorging
 • Algehele verzorging op bed (bij wisselligging e.d.)
 • Klaarmaken van eten en drinken
 • Bed verschonen, de was doen
 • Indien gewenst helpen met de boodschappen
 • Algehele coördinatie om u heen: contact onderhouden met uw huisarts, afspraken maken met uw bezoek.

Verschil tussen palliatieve en terminale thuiszorg

Naast palliatieve zorg aan huis is er ook terminale thuiszorg, waarvoor u eveneens terecht kunt bij Zuster Jansen. Het verschil tussen deze twee zorgvormen is niet voor iedereen even duidelijk. Daarom leggen we graag even globaal uit wat het verschil is.

U kiest voor palliatieve zorg als duidelijk is dat u niet meer geneest, maar uw levensverwachting langer is dan 3 maanden. Hoe de palliatieve fase verloopt, is per persoon en per specifiek ziektebeeld anders. De één kan nog best zelfstandig functioneren, waar de ander echt veel ondersteuning en verzorging nodig heeft. De palliatieve fase kan enkele maanden tot zelfs langer dan een jaar duren.

Terminale thuiszorg kiest u als uw arts verwacht dat u minder dan 3 maanden te leven heeft. De verzorging en verpleging vindt doorgaans meer plaats aan het bed, en de zorg wordt gericht op rust en comfort. U krijgt alle gelegenheid om afscheid te nemen, op uw eigen manier en in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Laatste levensfase thuis doorbrengen met passende zorg

Met palliatieve zorg van Zuster Jansen, die bijvoorbeeld als 24-uurs zorg kan worden ingezet, kunt u thuis verzorgd worden zoals u dat wenst. U hoeft dus niet naar een zorginstelling te verhuizen om daar de zorg te krijgen die u nodig heeft.

Veel cliënten kiezen voor onze particuliere thuiszorg als zich niet prettig voelen bij regionale thuiszorg, of als deze thuiszorg onvoldoende geschikte mogelijkheden biedt.

Moet u lang wachten op de zorg die u nodig heeft, of is het moeilijk om 24-uurs zorg te ontvangen via de reguliere weg? Laat ons u dan bijstaan. Wij kunnen 24-uurs zorg al op zeer korte termijn bieden, ook met spoed. U hoeft daarvoor niet een bepaalde regio of grote stad te wonen: overal in Nederland kunnen we direct passende zorg inzetten. Zo hoeft u uw vertrouwde omgeving niet achter te laten, maar kunt u te allen tijde thuis blijven wonen.

Palliatieve zorg bij dementie

Wanneer iemand de diagnose dementie heeft gekregen, of de ziekte van Alzheimer, wordt de zorgbehoefte steeds groter. Er is helaas nog geen genezing mogelijk voor dit ziektebeeld, en ook het verzorgen van iemand met dementie zal steeds zwaarder worden.

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken, en dat mensen met dementie gewoon thuis kunnen blijven wonen, kan Zuster Jansen direct de juiste zorg bieden. Onze ervaren zorgverleners bieden de juiste combinatie van dementiezorg en palliatieve zorg. Zo wordt u in uw eigen omgeving verzorgd zoals dat bij uw situatie past.

dementie

Palliatieve zorg in de nacht

Palliatieve zorg hoeft niet perse 24 uur per dag of alleen overdag plaats te vinden. U kunt ook alleen voor nachtzorg kiezen. Zeker als u overdag ook bijgestaan wordt door uw partner, andere mantelzorger of regionale thuiszorgmedewerker.

Wij maken onderscheid tussen slaapdiensten en waakdiensten, in onze nachtzorg. Slaapdiensten worden ingezet als er over het algemeen weinig zorgmomenten zijn in de nacht: de zorgverlener gaat dan zelf ook slapen en gaat er per nacht bijvoorbeeld 1 of 2 keer uit om u te ondersteunen. Slaapdiensten kennen flexibele tijden: meestal gaat het om 12-uurs diensten van bijvoorbeeld 20:00 tot 08:00 uur of 21:00 tot 09:00 uur.

De waakdiensten worden ingezet als er meer zorgmomenten nodig zijn in de nacht: deze diensten duren vaak van 23:00 tot 07:00 uur. Hierbij gaat de zorgverlener zelf niet slapen. Hij of zij blijft alert en waakt over u terwijl u gaat slapen.

Mantelzorg in de palliatieve fase

Voor mantelzorgers kan het heel zwaar zijn om iemand te verzorgen in de palliatieve fase. Ze worden geconfronteerd met veel heftige dingen: afscheid nemen, doodgaan, belangrijke beslissingen en heftige emoties.

Bovendien is de zorgtaak zelf vaak ook ingewikkeld en zwaar. Kortom: het risico op overbelasting is in deze periode sterk aanwezig.

De rol die mantelzorgers spelen, is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Wel geldt voor alle situaties dat zij gebaat zijn bij tips, hulpmiddelen en ondersteuning tijdens het verzorgen van de naaste. Hierdoor wordt hun zorgtaak iets minder zwaar, verkleinen ze het risico op overbelasting en kunnen ze bovendien hun eigen emoties ook een plek geven in het geheel.

Geef duidelijk en tijdig uw grenzen aan: het mag!

Bent u mantelzorger? Zoals gezegd kan het heel zwaar zijn om iemand te verzorgen die zich in de palliatieve fase bevindt. Daarom is het belangrijk dat u uw grenzen aangeeft, en dat u hulp vraagt bij zaken die voor u te veel, te zwaar of te moeilijk zijn.

Vraag om ondersteuning

Het aantal mantelzorgers groeit, en gelukkig komt er ook meer kennis beschikbaar. Er wordt dan ook steeds meer geregeld voor mensen die dagelijks voor een ander zorgen.

Heeft u ondersteuning nodig, in de vorm van kennis of hulpmiddelen? Doe dan navraag in uw omgeving naar de mogelijkheden. Begin bijvoorbeeld bij de huisarts of uw gemeente.

Zoek ook lotgenoten op om ervaringen en tips mee uit te wisselen. Hier kunt u veel waardevolle adviezen uit halen die de zorgtaak voor u wellicht gemakkelijker maken. Een voorbeeld van een hulpmiddel kan bijvoorbeeld de Praktische Palliatieve Box zijn. Deze doos is gevuld met praktische items die mantelzorgers kunnen gebruiken als ze iemand verzorgen in de palliatieve fase.

Géén indicatie nodig voor particuliere zorg

Wanneer u gebruik wil maken van particuliere palliatieve zorg door Zuster Jansen, kunt u dat altijd doen. Daar is geen indicatie voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) voor nodig. Heeft u wél een indicatie en wilt u PTZ aanvragen, dan is dat sinds begin 2018 eenvoudiger geworden. Voor mensen zonder Wlz-indicatie verandert de aanvraagprocedure niet.

De situatie vroeger:

Wanneer u vroeger een PTZ wilde aanvragen dan had u een terminaliteitsverklaring nodig (waarin de behandelend arts bevestigt dat uw levensverwachting drie maanden of minder is), maar het was vaak ook nodig dat zorgaanbieders een nieuw zorgprofiel moesten aanvragen bij het CIZ. Dit betrof het zogenaamde ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’, voorheen ook wel ZZP 10 VV. Dit moest aangevraagd worden als het huidige zorgprofiel van de cliënt te weinig ruimte bevatte voor PTZ, of als bewoners van een verpleeghuis ervoor kozen om de laatste levensfase thuis of in een hospice door te brengen.

En nu:

Een extra zorgprofiel aanvragen via het CIZ is nu niet langer nodig. De vergoeding voor PTZ loopt nu via het huidige Wlz-profiel, waarbij de voorwaarden en mogelijkheden voor extra budget hetzelfde blijven. De terminaalverklaring moet nog steeds worden opgesteld, en die moet worden opgenomen in de administratie van de zorgaanbieder. Het prettige aan de veranderingen is dat de aanvraag nu direct wordt toegekend, zodat de zorg in principe meteen kan worden uitgebreid. Voor mensen die op 31 december 2017 al zorg ontvingen vanuit de ZZP 10, zal er niets veranderen. Zij maken deel uit van een overgangsregeling.

PTZ per leveringsvorm

Het verschilt per leveringsvorm hoe u het beste extra budget voor PTZ kunt aanvragen:

Persoonsgebonden budget: wanneer u recht heeft op een pgb, dan neemt u contact op met het zorgkantoor voor extra budget. Daarvoor heeft u de palliatief terminale zorg (PTZ) verklaring  en een PTZ-budgetplan nodig.

Modulair pakket thuis (combinatie tussen PGB en zorg in natura): in dit geval kan de zorgaanbieder extra zorg aanvragen via de rekenmodule.

Volledig pakket thuis: via het zorgkantoor kan de aanbieder extra zorg aanvragen. Deze kan vervolgens worden gedeclareerd op prestatie 10VV, in plaats van het bestaande zorgprofiel.

Verblijf in een zorginstelling: de zorgaanbieder kan extra zorg aanvragen voor cliënten die al verblijven in een zorginstelling. Dit kan via het zorgkantoor, en ook deze zorg kan worden gedeclareerd op prestatie 10VV. Hiervoor moet er echter wel intensieve 24-uurs zorg nodig zijn, die niet tot de opties behoort in het eigen zorgprofiel. Ook moet er sprake zijn van een complexe zorgvraag, waarbij diverse disciplines een rol spelen. Een andere voorwaarde is dat er bestrijding van pijn, benauwdheid, onrust of verwardheid moet worden ingezet (of een combinatie van deze factoren). Mocht een cliënt nog niet in de instelling opgenomen zijn, dan kan de aanbieder ook prestatie 10VV declareren als er niet aan die voorwaarden is voldaan.

Wil een cliënt in een zorginstelling ervoor kiezen om thuis of in een hospice te verblijven (zonder toelating voor verblijf), dan gelden de regels voor zorg in huis. Het zorgkantoor kan dan extra budget bovenop het bestaande zorgprofiel toekennen.

Hieronder is kort weergegeven hoe de procedure verloopt.

pzt procedure

Kosten voor palliatieve thuiszorg

Particuliere palliatieve zorg van Zuster Jansen is zorg die u zelf betaalt. Hoeveel precies, is sterk afhankelijk van welke hulp u nodig heeft en hoe lang.

Een paar voorbeelden:

 • Voor 24-uurs zorg betaalt u tussen de € 325,- en €465,- per 24 uur.
 • Voor nachtzorg betaalt u tussen de € 220,- en € 310,- per nacht.
 • Voor palliatieve zorg betaalt u een uurtarief in overleg. Dit hangt van de inzet van het zorgverleners niveau af.

Zuster Jansen wordt vaak ingeschakeld door cliënten die via de regionale thuiszorg onvoldoende opties hebben: zij hebben bijvoorbeeld geen recht op (of ruimte voor) 24-uurs zorg, of ze moeten te lang wachten op de zorg die ze nodig hebben.

Zuster Jansen kan in deze gevallen een oplossing bieden, door op korte termijn (of zelfs met spoed) passende thuiszorg te bieden in de palliatieve fase. U krijgt dan volledige zorg op maat, waarbij we u alle zorgen uit handen nemen en het u zo comfortabel mogelijk maken.

Vergoeding voor particuliere palliatieve zorg thuis

Alleen met een indicatie kunt u een deel van deze kosten vergoed krijgen. U betaalt ook dan altijd nog een eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

In sommige gevallen kunt u de zorgkosten achteraf vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar (als niet-gecontracteerde zorg), maar dit dient u vooraf met uw verzekeraar te overleggen.

Heeft u een Wlz-indicatie en recht op een pgb? Dan kunt u uw pgb gebruiken om een deel van onze zorg te bekostigen.

Vergoeding voor reguliere palliatieve zorg
Reguliere palliatief terminale zorg wordt vergoed door de zorgverzekering, of met een Wlz-indicatie. U regelt deze zorg dan ook via uw verzekeraar of via de indicatie. Dit geldt zowel voor mensen die in de laatste levensfase thuis willen blijven wonen, als voor mensen die in een hospice of verpleeghuis willen verblijven.

Wlz-zorg vereist een eigen bijdrage, waar geen sprake van is als u zorg regelt via uw zorgverzekering. Verblijft u in een hospice, dan zou daar mogelijk een kleine vergoeding gevraagd kunnen worden (bijvoorbeeld voor voeding).

Voor de duidelijkheid: Zuster Jansen verzorgt alleen particuliere thuiszorg.

Waarom palliatieve thuiszorg van Zuster Jansen?

Onze belangrijkste voordelen op een rij:

 • We kunnen vrijwel direct met de zorg starten, overal in Nederland
  Heeft u nu hulp nodig? Bel direct, dan komen we direct in actie.
 • Warme, persoonlijke ondersteuning door kleine, vaste zorgteams
  U krijgt echt een vertrouwensband met onze zorgverleners.
 • We zijn lid van de branchevereniging en HKZ-gecertificeerd
  Onze kwaliteit wordt regelmatig gecheckt. Dat biedt u zekerheid.

Maar het belangrijkste is uiteindelijk: de tevredenheid van onze klanten. Lees hun ervaringen hieronder.

Mevrouw de G. uit Amsterdam: “de 24 uurs zorg in de laatste fase kon snel opstarten en was heel comfortabel.

Mevrouw P. uit Utrecht: “extra nachtzorg in de laatste fase ingeschakeld”.

Kiest u voor Zuster Jansen? Dan kiest u voor:

 • Palliatieve zorg zoals u dat wenst: 24 uur per dag, of juist alleen overdag of ‘s nachts
 • Overal in Nederland beschikbaarheid
 • Kleine, vaste teams voor persoonlijke zorg
 • Gewoon thuis blijven wonen en niet naar een zorginstelling verhuizen
 • HKZ-gecertificeerde zorg
 • Professionele zorgverleners die dag en nacht voor u klaarstaan

Particuliere palliatieve zorg aan huis aanvragen

U kunt direct onze zorg aanvragen. Het begint met een eenvoudig telefoontje: 020-63 66 837. Of gebruik ons contactformulier hieronder. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen: info@zusterjansen.nl. Dit contact is allemaal vrijblijvend.

U kunt ook uw huisarts of transferverpleegkundige vragen om u bij ons aan te melden.

Als u wilt, plannen we een intakegesprek in. Dan bespreken we uw wensen en schatten we in welke zorg nodig is. Dit gesprek is bij u thuis. Daar mag uiteraard een familielid, vriend(in) of andere naaste bij zijn. Zo voelt het voor u vertrouwd en kunt u het gesprek nabespreken met iemand die u vertrouwt.

Heeft u met spoed zorg nodig? Dan is dat geen enkel probleem, waar u ook woont in Nederland. U kunt direct een beroep op ons doen. Onze ervaren zorgverleners kunnen vrijwel direct bij u thuis komen om passende zorg te verlenen.

Auteur: redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *