Palliatieve zorg

Wanneer u te maken krijgt met een ernstige ziekte waarvan het verloop niet geremd kan worden, komt u mogelijk terecht in de palliatieve fase. De palliatieve fase verloopt voor iedereen anders, en voor de één duurt deze periode langer dan voor de ander. In dit artikel vertellen we u meer over de palliatieve zorg die bij u thuis kan worden verleend, door de zorgverleners van Zuster Jansen. Wanneer vraagt u palliatieve zorg aan? Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie, wat betekent dat u onze zorg op een iets andere manier aanvraagt dan wanneer u kiest voor regionale thuiszorg. Hoe dit allemaal werkt, leggen we op deze pagina aan u uit. Heeft u vragen over wat u leest, neem dan gerust even contact op met onze zorgcoördinator. Deze kan u ook precies uitleggen wat er mogelijk is in uw specifieke situatie.

Snel naar…:

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg wordt ingezet in de fase vóór de terminale fase. Het is over het algemeen moeilijk om vast te stellen wanneer dit moment precies is aangebroken. Hoe de palliatieve fase verloopt, is bovendien afhankelijk van uw specifieke ziekte en het verloop daarvan. Wel is duidelijk dat de palliatieve fase veel langer kan duren dan de terminale fase: soms wel maanden, of langer dan een jaar.

Informatie aanvragen

 

Palliatieve zorg van Zuster Jansen is zorg bij u thuis, zolang u dat nodig heeft. Bovendien kan onze palliatieve zorg in iedere gewenste vorm worden verleend: 24 uur per dag bijvoorbeeld, of juist alleen ‘s nachts. U kunt ervoor kiezen om ons de volledige zorgtaak te laten uitvoeren, maar u kunt onze hulp ook combineren met mantelzorg of regionale thuiszorg. Dat is aan u. We werken met kleine teams die bestaan uit maximaal vijf verschillende zorgverleners, zodat u niet steeds hoeft te wennen aan een nieuw persoon bij u in huis. Zo voelt onze zorg al snel vertrouwd, en hebben ook uw naasten steeds een vast aanspreekpunt.

Palliatieve zorg

 

 

 

 

 

Wat kunt u verwachten?

Particuliere palliatieve zorg van Zuster Jansen houdt uiteraard in dat we u verplegen en verzorgen, zoveel als nodig is in uw situatie. Daarnaast kunt u op ons rekenen voor gezelschap, begrip en een luisterend oor. Dit geldt overigens niet alleen voor u: ook uw eventuele partner en andere naasten putten vaak troost uit onze aanwezigheid en ondersteuning. Voor hen is de situatie tenslotte ook emotioneel en zwaar, waardoor ze vaak de behoefte voelen om te praten en hun vragen te stellen. Voor onze zorgverleners is dit geen enkel probleem.

Natuurlijk bieden wij op verschillende manieren ondersteuning tijdens onze aanwezigheid. Zo kunt u er onder andere op rekenen dat onze zorgverleners u op de volgende vlakken helpen.

 • Persoonlijke verzorging
 • Algehele verzorging op bed (bij wisselligging e.d.)
 • Klaarmaken van eten en drinken
 • Bed verschonen, de was doen
 • Indien gewenst helpen met de boodschappen
 • Algehele coördinatie om u heen: contact onderhouden met uw huisarts, afspraken maken met visite etc.

Verschil tussen palliatieve en terminale thuiszorg

Naast palliatieve zorg is er ook terminale thuiszorg, waarvoor u eveneens terecht kunt bij Zuster Jansen. Het verschil tussen deze twee zorgvormen is niet voor iedereen even duidelijk. Daarom leggen we graag even globaal uit wat het verschil is.

Zoals hierboven uitgelegd kiest u voor palliatieve zorg als duidelijk is dat u niet meer geneest, maar als de levensverwachting niet zo kort is als drie maanden. Hoe de palliatieve fase verloopt, is per persoon en per specifiek ziektebeeld anders. De één kan nog best zelfstandig functioneren, waar de ander echt veel ondersteuning en verzorging nodig heeft. De palliatieve fase kan enkele maanden tot zelfs langer dan een jaar duren.

Informatie aanvragen

 

De palliatieve fase gaat op een gegeven moment over in de terminale fase. De levensverwachting wordt dan door de arts geschat op minder dan drie maanden. De verzorging en verpleging vindt doorgaans meer plaats aan het bed, en de zorg wordt gericht op rust en comfort. U krijgt alle gelegenheid om afscheid te nemen, op uw eigen manier en in uw eigen, vertrouwde omgeving.

verschil palliatieve zorg en terminale thuiszorg

 

 

 

 

 

 

 

Laatste levensfase thuis doorbrengen met passende zorg

Met palliatieve zorg van Zuster Jansen, die bijvoorbeeld als 24-uurs zorg kan worden ingezet, kunt u thuis verzorgd worden zoals u dat wenst. U hoeft dus niet naar een zorginstelling te verhuizen om daar de zorg te krijgen die u nodig heeft. Veel cliënten kiezen voor onze particuliere thuiszorg als zich niet prettig voelen bij regionale thuiszorg, of als deze thuiszorg onvoldoende geschikte mogelijkheden biedt. Moet u lang wachten op de zorg die u nodig heeft, of is het moeilijk om 24-uurs zorg te ontvangen via de reguliere weg? Laat Zuster Jansen u dan bijstaan. Wij kunnen 24-uurs zorg al op zeer korte termijn bieden, ook met spoed. U hoeft daarvoor niet een bepaalde regio of grote stad te wonen: overal in Nederland kunnen we direct passende zorg inzetten. Zo hoeft u uw vertrouwde omgeving niet achter te laten, maar kunt u te allen tijde thuis blijven wonen.

Palliatieve zorg bij dementie

Wanneer iemand de diagnose dementie gesteld heeft gekregen, of de ziekte van Alzheimer, houdt dat in dat de zorgbehoefte steeds groter wordt. Er is helaas nog geen genezing mogelijk voor dit ziektebeeld, en ook het verzorgen van iemand met dementie zal steeds zwaarder worden. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken, en dat mensen met dementie gewoon thuis kunnen blijven wonen, kan Zuster Jansen direct de juiste zorg bieden. Onze ervaren zorgverleners bieden de juiste combinatie van dementiezorg en palliatieve zorg, zodat u in uw eigen omgeving verzorgd wordt zoals dat bij uw situatie past.

palliatieve zorg bij dementie

 

 

 

 

 

Palliatieve zorg in de nacht

Palliatieve zorg hoeft niet per se 24 uur per dag of alleen overdag plaats te vinden. Zeker als u overdag ook bijgestaan wordt door uw partner, andere mantelzorger of regionale thuiszorgmedewerker, kunt u er uitstekend voor kiezen om nachtzorg van Zuster Jansen te ontvangen. Wij maken onderscheid tussen slaapdiensten en waakdiensten. Slaapdiensten worden ingezet als er over het algemeen weinig zorgmomenten zijn in de nacht: de zorgverlener gaat dan zelf ook slapen, en gaat er per nacht bijvoorbeeld één of twee keer uit om u te ondersteunen. Slaapdiensten kennen flexibele tijden: meestal gaat het om 12-uurs diensten van bijvoorbeeld 20:00 tot 08:00 uur of 21:00 tot 09:00 uur.

De waakdiensten worden ingezet als er meer zorgmomenten nodig zijn in de nacht: deze diensten duren vaak van 23:00 tot 07:00 uur. Hierbij gaat de zorgverlener zelf niet slapen. Hij of zij blijft alert en waakt over u terwijl u gaat slapen.

Mantelzorg in de palliatieve fase

Voor mantelzorgers kan het heel zwaar zijn om iemand te verzorgen in de palliatieve fase. Ze worden geconfronteerd met veel heftige dingen: afscheid nemen, doodgaan, belangrijke beslissingen en heftige emoties. Bovendien is de zorgtaak zelf vaak ook ingewikkeld en zwaar. Kortom: het risico op overbelasting is in deze periode sterk aanwezig. De rol die de mantelzorger speelt, is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Wel geldt voor alle situaties dat de mantelzorgers gebaat zijn bij tips, hulpmiddelen en ondersteuning tijdens het verzorgen van de naaste. Hierdoor wordt hun zorgtaak iets minder zwaar, verkleinen ze het risico op overbelasting en kunnen ze bovendien hun eigen emoties ook een plek geven in het geheel.

Informatie aanvragen

 

Geef duidelijk en tijdig uw grenzen aan: het mag!

Zoals gezegd kan het heel zwaar zijn om iemand te verzorgen die zich in de palliatieve fase bevindt. Daarom is het belangrijk dat u uw grenzen aangeeft, en dat u hulp vraagt bij zaken die voor u te veel, te zwaar of te moeilijk zijn.

Vraag om ondersteuning

Het aantal mantelzorgers groeit, en gelukkig komt er ook meer kennis over mantelzorg beschikbaar. Er wordt dan ook steeds meer geregeld voor mensen die dagelijks voor een ander zorgen. Heeft u ondersteuning nodig, in de vorm van kennis of hulpmiddelen? Doe dan navraag in uw omgeving naar de mogelijkheden. Begin bijvoorbeeld bij de huisarts of uw gemeente, en zoek lotgenoten op om ervaringen en tips mee uit te wisselen. Hier kunt u veel waardevolle adviezen uithalen die de zorgtaak voor u wellicht gemakkelijker maken. Een voorbeeld van een hulpmiddel kan bijvoorbeeld de Praktische Palliatieve Box zijn. Deze doos is gevuld met praktische items die mantelzorgers kunnen gebruiken als ze iemand verzorgen in de palliatieve fase.

Hulp en ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

Het aanvragen van palliatief terminale zorg (PTZ)

Wanneer u gebruik wil maken van particuliere palliatieve zorg door Zuster Jansen, kunt u dat altijd doen. Daar is geen indicatie voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) voor nodig. Heeft u wél een indicatie en wilt u PTZ aanvragen, dan is dat sinds begin 2018 eenvoudiger geworden. Voor mensen zonder Wlz-indicatie verandert de aanvraagprocedure niet.

De situatie tot 31 december 2017:

Wanneer u in 2017 PTZ wilde aanvragen dan had u een terminaliteitsverklaring nodig (waarin de behandelend arts bevestigt dat uw levensverwachting drie maanden of minder is), maar het was vaak ook nodig dat zorgaanbieders een nieuw zorgprofiel moesten aanvragen bij het CIZ. Dit betrof het zogenaamde ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’, voorheen ook wel ZZP 10 VV. Dit moest aangevraagd worden als het huidige zorgprofiel van de cliënt te weinig ruimte bevatte voor PTZ, of als bewoners van een verpleeghuis ervoor kozen om de laatste levensfase thuis of in een hospice door te brengen.

En nu:

Een extra zorgprofiel aanvragen via het CIZ is nu niet langer nodig. De vergoeding voor PTZ loopt nu via het huidige Wlz-profiel, waarbij de voorwaarden en mogelijkheden voor extra budget hetzelfde blijven. De terminaalverklaring moet nog steeds worden opgesteld, en die moet worden opgenomen in de administratie van de zorgaanbieder. Het prettige aan de veranderingen is dat de aanvraag nu direct wordt toegekend, zodat de zorg in principe meteen kan worden uitgebreid. Voor mensen die op 31 december 2017 al zorg ontvingen vanuit de ZZP 10, zal er niets veranderen. Zij maken deel uit van een overgangsregeling.

PTZ per leveringsvorm

Het verschilt per leveringsvorm hoe u het beste extra budget voor PTZ kunt aanvragen:

Persoonsgebonden budget: wanneer u recht heeft op een pgb, dan neemt u contact op met het zorgkantoor voor extra budget. Daarvoor heeft u de palliatief terminale zorg (PTZ) verklaring  en een PTZ-budgetplan nodig.

Modulair pakket thuis (combinatie tussen PGB en zorg in natura): in dit geval kan de zorgaanbieder extra zorg aanvragen via de rekenmodule.

Volledig pakket thuis: via het zorgkantoor kan de aanbieder extra zorg aanvragen. Deze kan vervolgens worden gedeclareerd op prestatie 10VV, in plaats van het bestaande zorgprofiel.

Verblijf in een zorginstelling: de zorgaanbieder kan extra zorg aanvragen voor cliënten die al verblijven in een zorginstelling. Dit kan via het zorgkantoor, en ook deze zorg kan worden gedeclareerd op prestatie 10VV. Hiervoor moet er echter wel intensieve 24-uurs zorg nodig zijn, die niet tot de opties behoort in het eigen zorgprofiel. Ook moet er sprake zijn van een complexe zorgvraag, waarbij diverse disciplines een rol spelen. Een andere voorwaarde is dat er bestrijding van pijn, benauwdheid, onrust of verwardheid moet worden ingezet (of een combinatie van deze factoren). Mocht een cliënt nog niet in de instelling opgenomen zijn, dan kan de aanbieder ook prestatie 10VV declareren als er niet aan die voorwaarden is voldaan.

Wil een cliënt in een zorginstelling ervoor kiezen om thuis of in een hospice te verblijven (zonder toelating voor verblijf), dan gelden de regels voor zorg in huis. Het zorgkantoor kan dan extra budget bovenop het bestaande zorgprofiel toekennen.

Hieronder kort weergegeven hoe de procedure verloopt.

PTZ indicatie Wlz

 

 

 

 

 

 

Palliatieve zorg vergoeden

Particuliere palliatieve zorg van Zuster Jansen is zorg die u zelf betaalt. Wanneer u in het bezit bent van een Wlz-indicatie, heeft u mogelijk recht op een persoonsgebonden budget. Hiermee kunt u een deel van onze zorg bekostigen. Zuster Jansen wordt vaak ingeschakeld door cliënten die via de regionale thuiszorg onvoldoende opties hebben: zij hebben bijvoorbeeld geen recht op (of ruimte voor) 24-uurs zorg, of ze moeten te lang wachten op de zorg die ze nodig hebben. Zuster Jansen kan in deze gevallen een oplossing bieden, door op korte termijn (of zelfs met spoed) passende thuiszorg te bieden in de palliatieve fase. U krijgt dan volledige zorg op maat, waarbij we u alle zorgen uit handen nemen en het u zo comfortabel mogelijk maken. In sommige gevallen kunt u de zorgkosten achteraf vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar (als niet-gecontracteerde zorg), maar dit dient u vooraf met uw verzekeraar te overleggen.

Informatie aanvragen

 

Reguliere palliatief terminale zorg wordt vergoed door de zorgverzekering, of met een Wlz-indicatie. U regelt deze zorg dan ook via uw verzekeraar of via de indicatie. Dit geldt zowel voor mensen die in de laatste levensfase thuis willen blijven wonen, als voor mensen die in een hospice of verpleeghuis willen verblijven. Wlz-zorg vereist een eigen bijdrage, waar geen sprake van is als u zorg regelt via uw zorgverzekering. Verblijft u in een hospice, dan zou daar mogelijk een kleine vergoeding gevraagd kunnen worden (bijvoorbeeld voor voeding).

vergoeding zorg

 

 

 

 

Palliatieve zorg van Zuster Jansen aanvragen

Het aanvragen van palliatieve zorg kunt u zelf doen, door contact op te nemen met Zuster Jansen. U kunt ook uw huisarts of transferverpleegkundige vragen om u bij ons aan te melden. Wanneer u met ons in contact komt, horen we graag wat uw specifieke wensen zijn en wat we voor u kunnen betekenen. Heeft u met spoed zorg nodig? Dan is dat geen enkel probleem, waar u ook woont in Nederland. U kunt direct een beroep op ons doen. In de meeste gevallen zullen we starten met een intakegesprek, waarin we de situatie bespreken en samen bepalen welke vorm van zorg het beste kan worden ingezet. Daarna wordt er een klein, vast zorgteam samengesteld dat bestaat uit maximaal vijf verschillende zorgverleners. Onze ervaren zorgverleners kunnen al snel bij u thuis komen om passende zorg te verlenen.

Waarom particuliere palliatieve zorg van Zuster Jansen?

 • Palliatieve zorg zoals u dat wenst: 24 uur per dag, of juist alleen overdag of ‘s nachts
 • Overal in Nederland beschikbaar
 • Kleine, vaste teams voor persoonlijke zorg
 • U kunt gewoon thuis blijven wonen en hoeft niet naar een zorginstelling te verhuizen
 • Onze zorgverleners onderhouden contact met uw huisarts en transferverpleegkundige
 • HKZ-gecertificeerd
 • Professionele zorgverleners die dag en nacht voor u klaarstaan

Auteur: redactie Zuster Jansen

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*