Disclaimer / Copyright

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Zuster Jansen B.V.

Copyright

Van deze website mag niets zoals: teksten, informatie, foto’s en beelden worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in welke vorm of op welke wijze dan ook.  Het is verboden om digitaal, elektronisch, mechanisch, handmatig, of op enige andere wijze ons copyright te schenden.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Zuster Jansen B.V. Zuster Jansen B.V. bezit auteursrecht op haar teksten. Indien het auteursrecht zal worden geschonden zal diegene aansprakelijk worden gesteld voor de reeds geleden en nog te lijden schade.

Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

Zuster Jansen B.V. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.  Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van Zuster Jansen B.V. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.