Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen particuliere thuiszorg en reguliere thuiszorg?

Voor particuliere thuiszorg heeft u geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), bij de reguliere thuiszorg heeft u deze wel nodig. Verder kan particuliere thuiszorg maatwerk bieden, zorg zoals u dat precies wenst.

Hoe kan ik mijn eigen bijdrage berekenen?

In Nederland is er een verplichting dat wanneer u gebruik maakt van zorg, een eigen bijdrage te betalen. Dit geldt dan alleen wanneer u Zorg in Natura heeft of een PGB. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekend. U kunt uw eigen bijdrage op de website van het CAK berekenen.

Biedt Zuster Jansen in heel Nederland particuliere thuiszorg aan?

Zuster Jansen levert door héél Nederland en over de grens in België particuliere thuiszorg.

Levert Zuster Jansen ook particuliere thuiszorg op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB)?

Ja, Zuster Jansen levert ook zorg op basis van PGB. Met het PGB kunt u een gedeelte van zorg bekostigen.

Levert Zuster Jansen ook particuliere thuiszorg op basis van Zorg In Natura (ZIN)?

Nee, Zuster Jansen levert geen zorg op basis van Zorg In Natura.

Wat houdt terminale zorg in?

Terminale zorg is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, waar zij geen zicht hebben op genezing met overlijden als gevolg.

Wat houdt palliatieve zorg in?

Palliatieve zorg is zorg in de terminale fase van uw ziekteproces om de pijn te verzachten en de omstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken.

Wat zijn de voordelen van terminale 24-uurs zorg?

De voordelen van terminale 24-uurs zorg zijn dat u dag en nacht omringd wordt door professionele zorgverleners. Zo kan uw partner of mantelzorger ontlast worden.

Wat zijn de voordelen van de 24-uurs zorg bij de Ziekte van Alzheimer?

De voordelen van de 24-uurs zorg bij de ziekte van Alzheimer zijn dat u door ondersteuning een definitieve opname in een zorginstelling kunt voorkomen of uitstellen. Met de juiste begeleiding kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Professionele particuliere thuiszorg draagt direct bij aan de kwaliteit van het leven, ook bij de ziekte van Alzheimer.

Wat is het verschil tussen verpleegkundigen en verzorgenden in de particuliere thuiszorg?

Een verpleegkundige is een MBO-V of HBO-V opgeleide zorgverlener die breed inzetbaar is in alle velden van de gezondheidszorg. Zij bieden basiszorg en mogen verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals prikken, wondzorg, katheter verwisselen, zuurstof aanreiken en bloedsuiker bepalen.

Een verzorgende helpt de cliënt bij de dagelijkse basiszorg zoals wassen en aankleden. Tevens helpt de zorgverlener bij het klaarmaken en aanbieden van eten en drinken. Soms is het noodzakelijk ondersteuning te bieden bij transfers of toiletgang. Veder heeft de verzorgende een signalerende functie en kan ze indien nodig een verpleegkundige inschakelen.

Hoe kan ik een palliatief terminale zorgindicatie (PTZ) ontvangen?

Meestal wordt een PTZ-indicatie door de transferverpleegkundige in het ziekenhuis waar de patiënt verblijft aangevraagd. U kunt de transferverpleegkundige ook zelf vragen naar een PTZ-indicatie in PGB vorm. Ook de huisarts kan een PTZ-indicatie met spoed aanvragen.

Kom ik na een ziekenhuisopname in aanmerking voor particuliere thuiszorg?

U kunt na een ziekenhuisopname in aanmerking komen voor particuliere thuiszorg. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis kan u helpen bij het aanvragen van particuliere thuiszorg. Ook kunt u zelf, uw partner of uw kinderen particuliere thuiszorg aanvragen.

Wat is de reden dat Zuster Jansen een zorgdossier gebruikt?

In het zorgdossier legt de zorgverlener alle verslaglegging vast rondom de zorg. Verder kunt u de voortgang van de zorgverlening terugvinden, tevens staan de afspraken met de huisarts, fysiotherapie en het ziekenhuis in. Ook kan de huisarts het zorgdossier gebruiken om te kijken of u genoeg eet en drinkt en of er bijvoorbeeld pijnklachten zijn.

Waarom moet ik voor Zuster Jansen kiezen?

Zuster Jansen is dé specialist in particuliere thuiszorg voor zowel 24-uurs zorg als 12-uurs zorg per dag. Sommige cliënten bieden wij al jarenlang 24-uurs zorg thuis. Zuster Jansen werkt met professionele zorgverleners in kleinschalige zorgteams en kan met spoed uw zorg opstarten. Zuster Jansen is landelijk werkend en persoonlijk betrokken bij de cliënt. Ook kent Zuster Jansen al haar zorgverleners persoonlijk. Ze zijn uitgebreid gescreend en hebben allemaal een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Verder kan Zuster Jansen aan u, haar uitstekende referenties overleggen.

Zijn er kosten verbonden aan particuliere thuiszorg?

Particuliere thuiszorg dient u uit eigen middelen te betalen. Mocht er een PGB  zijn, dan gaat de SVB of het zorgkantoor over dit budget. Wellicht kunt u deze dan inzetten om de zorg gedeeltelijk te bekostigen.

Is er aan de zorgvraag minimum aantal dagen verbonden?

De minimale afname bij de start van de zorg is zeven dagen. Indien het om langdurige zorg gaat, is de minimale afname van zorg vier dagen per week.

Is er een verschil tussen Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)?

Bij Zorg in Natura ontvangt u geen rekening want het is gecontracteerde zorg en wordt rechtstreeks vergoedt door de zorgverzekeraar aan het thuiszorgbedrijf. Zuster Jansen biedt geen Zorg in Natura (ZIN). Met een PGB kunt u zelf uw zorg inkopen. DE SVB gaat over het PGB en de betalingen ervan. Echter een PGB zal nooit voldoende zijn om 24-uurs zorg in te kopen. het zal een klein deel van de zorgkosten dekken.

Is er een wachtlijst bij Zuster Jansen?

Nee er is geen wachtlijst bij Zuster Jansen. De zorg kan met spoed worden opgestart. In sommige gevallen al de zelfde dag, anders de volgende dag. Echter het hangt wel van de zorgzwaarte en andere indicatoren af of we de zorg kunnen aannemen.

Uit hoeveel zorgverleners bestaat een zorgteam?

Een zorgteam bestaat uit maximaal 4 à 5 zorgverleners.

Krijg ik steeds de zelfde zorgverlener?

Ja, u heeft steeds te maken met dezelfde 4 of 5 zorgverleners uit uw zorgteam. Zo bouwen de zorgverleners een band met u op en bouwt u een band met de zorgverleners op, dat is wel zo fijn.

Zijn er mogelijkheden om de zorg te ontvangen op vaste dagen?

Ja, de particuliere thuiszorg van Zuster Jansen is maatwerk, u kunt op vaste gewenste dagen zorg ontvangen.

Wat kan ik verwachten van een intake gesprek?

Voor het intake gesprek is er al veel besproken over uw zorgvraag en de dienstverlening van Zuster Jansen. Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de zorgcoördinator van Zuster Jansen en worden alle vragen rondom uw zorgvraag beantwoord. De zorgcoördinator van Zuster Jansen maakt graag kennis met u, zodat Zuster Jansen de juiste zorgverleners in kan zetten.

Hoe kan ik particuliere thuiszorg aanvragen bij Zuster Jansen?

U kunt zorg aanvragen via het aanvraagformulier op de website van Zuster Jansen, wilt u dat de zorg direct start, neemt dan telefonisch contact op met Zuster Jansen op : 020 – 63 66 837.

Hoe lang is een palliatief terminale zorgindicatie (PTZ) geldig?

Wanneer de behandelend huisarts of ziekenhuisarts heeft vastgesteld dat er een levensverwachting is van minder dan drie maanden, dan heeft u recht op een PTZ. Het CIZ kan deze indicatie afgeven. Soms kan de situatie veranderen en blijkt de levensverwachting langer dan drie maanden te duren. Daarom geeft het CIZ veelal een PTZ-indicatie af voor de duur van 1 jaar.