Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Goede zorg is één ding. Daar hoort echter ook een goede afhandeling van eventuele klachten bij. In een aantal gevallen zijn cliënten niet tevreden over de manier waarop een klacht door de zorgverlener behandeld en/of afgehandeld wordt. Om ervoor te zorgen dat klachten efficiënter worden opgepakt, en bovendien door een neutrale partij worden beoordeeld, is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg in het leven geroepen. Deze wet is van kracht sinds 1 januari 2016 en in dit artikel leggen wij u uit wat de gevolgen hiervan zijn.

Waarom de Wkkgz?

De Wkkgz is een directe vervanging van de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het doel van de Wkkgz is dat er een oplossingsgerichte en moderne klachtenprocedure wordt ingezet in de zorg. Er geldt geheimhoudingsplicht voor de betrokkenen en gegevens van u als cliënt zullen nooit zomaar met derden worden gedeeld.

Voor u betekent de invoering van de Wkkgz onder andere het volgende:

  • Heeft u een klacht, dan kunt u vanaf 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Een goed gesprek tussen cliënt en zorgverlener kan in de meeste gevallen al voor een passende oplossing zorgen.
  • Wanneer u er na het indienen van een klacht niet uitkomt met de zorgverlener of de klachtenfunctionaris, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Deze doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kan eventueel ook een schadevergoeding toekennen.
  • De zorg wordt verbeterd omdat zorgmedewerkers, dankzij de nieuwe interne werkwijze (die per 1 juli 2016 ingaat), onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening beter kunnen melden. Collega’s kunnen op die manier van elkaar leren en verbeteren zo samen de hulpverlening richting de cliënt.
  • De Wkkgz zorgt er eveneens voor dat u als cliënt een sterkere positie heeft. Wanneer iets niet goed is gegaan, denk bijvoorbeeld aan een fout tijdens een operatie, heeft u recht op juiste en volledige informatie. Deze informatie moet bovendien ook in het cliëntendossier worden opgenomen. Wanneer u daarom vraagt, heeft u recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlener.

Voor wie geldt deze wet?

De Wkkgz geldt in principe voor alle zorgaanbieders, maar niet voor zorg die door de gemeente wordt geregeld. Hier vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en jeughulp onder.

Zorginstellingen, zzp’ers, verpleeghuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen zijn voorbeelden van aanbieders die zich aan de nieuwe regels moeten houden, maar dit geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. De reden voor het breed inzetten van deze wet, is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg er op deze manier beter op kan toezien dat er geen misstanden in de zorgsector voorkomen.

Wat moeten zorgaanbieders regelen?

Zorgaanbieders kunnen klachtenregelingen en kwaliteitssystemen maken die passen bij hun beleid en organisatie. De Wkkgz heeft daar echter wel regels aan verbonden waar zij zich aan moeten houden. Een aantal daarvan hebben we hierboven genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om het melden van incidenten, ook binnen de eigen organisatie, en het bieden van volledige informatie aan de cliënt. Het is belangrijk dat de zorgaanbieder zich aansluit bij een erkende geschilleninstantie, zodat de cliënt daar eventueel een beroep op zou kunnen doen. Ook moet er per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris zijn die kan bemiddelen.

Naast deze regels moeten schriftelijke overeenkomsten opgesteld worden met alle zorgverleners die voor de zorgaanbieder werken. Bovendien moet het arbeidsverleden van de medewerkers goed worden nagegaan voor iemand wordt aangenomen. (Bron: website Rijksoverheid)

Wilt u meer weten over de nieuwe wet? Bezoek dan de website van de Rijksoverheid.