Is vasculaire dementie erfelijk?

maandag 19 februari 2018, Tijd 7:00 uur

Is vasculaire dementie erfelijk? Het korte antwoord is: nee. Er is veel onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat de rol van erfelijkheid zeer klein is bij vasculaire dementie.

Hebben vasculaire dementie en erfelijkheid dan helemaal niets met elkaar te maken? Jawel, maar zijdelings. Want:

De onderliggende oorzaak van vasculaire dementie kan wél erfelijk bepaald zijn. Met name hart- en vaatziekten.

Toch is het héél lastig te bepalen wat precies vasculaire dementie veroorzaakt bij individuele gevallen. De kans dat erfelijkheid een rol speelt, is in ieder geval heel klein.

De eerste symptomen van vasculaire dementie herkennen

Vermoedt u vasculaire dementie, bij uzelf of een ander? U kunt deze vorm herkennen aan de volgende (eerste) symptomen:

 • Trager denken, praten en doen
 • Concentratieproblemen
 • Moeite met multi-tasken
 • Onbalans
 • Ongevoeligheid (lichamelijk)
 • Minder energie

Daarnaast zijn mensen met vasculaire dementie vaak somber/depressief. Dat komt omdat ze zich erg bewust zijn van hun ziekte.

Maar let op alle vormen van dementie lijken erg op elkaar. Zowel in symptomen als verloop. Als u zich zorgen maakt, ga dan altijd naar de huisarts voor advies.

Vasculaire dementie kan niemand alleen aan

Vasculaire dementie – maar eigenlijk íedere vorm van dementie – heeft grote impact. Op de patiënt, en zeker óók op naasten.

Heeft iemand in uw omgeving óf uzelf vasculaire dementie? Dan komt er een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Als patiënt redt u zich niet meer thuis. Of uw taak als mantelzorger wordt te zwaar. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen. Oók 24-uurszorg, als dat nodig is.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u de mogelijkheden – voor nu en in de toekomst.

Onderzoek: ZZP’ers in de zorgsector

dinsdag 13 februari 2018, Tijd 7:00 uur

Steeds meer mensen in loondienst kiezen ervoor om ZZP’er te worden. Vooral werknemers in de zorgsector gaan aan de slag als zelfstandige zonder personeel. Zo kunnen ZZP’ers in de zorg ervoor kiezen om voor meerdere opdrachtgevers te werken, waardoor ze meer afwisseling hebben in het werk en hun tijd zelf kunnen indelen. Uit onderzoek, waarbij CBS data van 2007 is afgezet tegen data uit 2017, blijkt dat de keuze om ZZP’er in de zorgsector te worden, met name aan populariteit wint bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

In totaal bestond de zorgsector in 2017 uit ongeveer uit 1 miljoen werknemers. Van die groep werkten er dat jaar ongeveer honderdduizend mensen (10,3%) als ZZP’er. Naar schatting werkt zo’n 85% van deze ZZP’ers als verzorgende of verpleegkundige. Alhoewel deze ZZP’ers op veel plekken terecht kunnen (Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, etc.), werkt het gros in de thuiszorg.

Mannen kiezen in verhouding vaker voor ZZP-werk dan vrouwen

In de zorgsector werken meer vrouwen (ongeveer 80%) dan mannen (20%). Mannen kiezen naar verhouding echter vaker voor ZZP-werk dan vrouwen.

Tussen 2007 en 2017 is het aantal mannelijke ZZP’ers in de zorgsector met 290 procent toegenomen. Het aantal vrouwelijke ZZP’ers is in dezelfde periode met 65 procent toegenomen.

 

Grootste stijging bij ZZP’ers met niet-westerse migratieachtergrond

Sinds 2007 is het aandeel ZZP’ers in de zorg met 67% gestegen. Bij mensen met een westerse migratieachtergrond (o.a. Duitsland, België, Polen en andere westerse landen) was de stijging, met 85%, nog iets hoger.

De grootste toename in het aantal ZZP’ers werd echter gemeten onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij waren in 2007 nog beperkt vertegenwoordigd in de totale groep van zelfstandigen. Deze groep bestond toen nog uit zo’n 1.900 personen. In 2015 is deze groep, met een stijging van 268 procent, toegenomen tot ongeveer 7.000 zelfstandigen.

Ongeacht de toename van het aantal ZZP’ers met een migratieachtergrond, heeft het merendeel (82 procent) van de zelfstandigen geen migratieachtergrond.

(CBS data van 2016 en 2017 is nog niet bekend)

Meeste ZZP’ers tussen de 45-65 jaar, aantal 65 plussers neemt toe

De meeste zelfstandigen bevinden zich in de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar. 56 procent van de zelfstandigen bevond zich in 2015 in deze leeftijdscategorie. Ook in de leeftijdsgroep van 25-45 jaar zijn veel ZZP’ers te vinden. 38 procent van de ZZP’ers valt namelijk in deze leeftijdsgroep . Jongeren (jonger dan 25 jaar) en 65 plussers kiezen minder vaak voor ZZP-werk. Beide leeftijdscategorieën zijn voor 3 procent verantwoordelijk voor het totale aantal ZZP’ers.

Het aandeel jongeren en ouderen die als ZZP’er werken is sinds 2007 het sterkst toegenomen. In verhouding met 2007 is het aantal zelfstandigen onder de 25 jaar met 420 procent toegenomen. De groep 65 plussers is in deze periode met 164 procent toegenomen.

 

Deeltijd werken, maar wel veel uren

Werknemers in de zorg werken steeds vaker deeltijd. Het aantal werknemers dat fulltime werkt is in zeven jaar tijd met 3 procent afgenomen. Het aantal werknemers dat minder dan 12 uur per week werkt is met 19 procent afgenomen en het aantal werknemers dat tussen de 12 en 20 uur per week werkt is zelfs met 22 procent afgenomen. In diezelfde periode is het aantal werknemers dat tussen de 20 en 35 uur per week werkt daarentegen met 14 procent toegenomen.

Hoe dementievriendelijk is Nederland?

vrijdag 09 februari 2018, Tijd 6:00 uur
demrntie

Hoe dementievriendelijk is uw omgeving? In Nederland is veel aandacht voor dit thema. Maar wat is dementievriendelijk eigenlijk?

‘Dementievriendelijk’ wil zeggen dat de samenleving:

 • Geen taboe kent rondom dementie;
 • Weet wat dementie inhoudt;
 • Ingericht is op dementerenden.

Het uiteindelijke doel is dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Want dát is wat zij en hun mantelzorgers (steeds meer) willen.

Dementievriendelijke gemeentes

Heel veel gemeentes zijn actief bezig met dementievriendelijkheid. Concrete maatregelen die zij nemen zijn bijvoorbeeld:

 • Samenwerking met (zorg)organisaties
 • Eigen medewerkers scholen over dementie
 • De openbare ruimte inrichten op dementerenden
 • Dementerenden vrijwilligerswerk aanbieden
 • Bewustwording verspreiden onder lokale ondernemers

Op dementievriendelijk.nl vindt u veel meer informatie over wat gemeenten nu al doen rondom dit thema.

De dementievriendelijke samenleving

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we in een ‘dementievriendelijke samenleving’ wonen. Als de gemeenschap genoeg kennis heeft over dementie, kan ‘iedereen’ mensen met dementie en hun mantelzorgers helpen. Zo wordt het voor hen makkelijker met de ziekte te leven. Én kunnen patiënten langer thuis blijven wonen.

Hoe dementievriendelijk is uw leefomgeving nu? U kunt dit testen met een checklist van Stichting Alzheimer Nederland. Deze is in principe gericht op organisaties, maar het is ook goed bruikbaar om zelf inzicht te krijgen in hoe het met de dementievriendelijkheid gesteld is in uw buurt, dorp of stad.

Dementievriendelijke tuin

In Nederland zijn er nu al tal van initiatieven om de omgeving dementievriendelijker te maken. Zo was in Haaren vorig jaar een crowdfundactie om een dementievriendelijke tuin aan te leggen. Een veilige omgeving waar dementerenden wandelingen kunnen maken.

De actie was een succes. De tuin is nu in ontwikkeling.

Dementievriendelijke winkel

Verschillende ondernemers hebben het thema ook opgepakt. Zo zien we hier en daar al dementievriendelijke winkels ontstaan.

Zoals een supermarkt in Kapelle. Daar werd het personeel getraind in hoe om te gaan wanneer er een persoon met dementie in de winkel is. Zo’n klant zien zij niet (meer) als ‘lastig’. Zij weten nu hoe zij hen kunnen helpen.

Dementievriendelijk bouwen en wonen

Ook in de architectuur komt er steeds meer aandacht voor dementievriendelijk ontwerpen, bouwen en inrichten. Dan gaat het meestal vooral om zorginstellingen.

Maar zelf kunt u ook iets doen om het interieur van uw huis dementievriendelijk in te richten. Met relatief kleine ingrepen bereikt u al veel. Bijvoorbeeld:

 • Voorkom echo’s; die veroorzaken onrust in het hoofd. Tapijt kan wonderen doen.
 • Verwijder onnodige obstakels; zo kunnen dementerende makkelijker en veiliger door huis bewegen.
 • Zorg voor passend licht: overdag voldoende daglicht, ’s avonds gedimd licht. Dit helpt het dag-nachtritme.

Dit zijn slechts enkele tips. Op de website van Kenniscentrum Wonen-Zorg vindt u een heuse Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen, boordevol concrete handreikingen.

Dementievriendelijkheid in de particuliere thuiszorg

Steeds meer dementerenden willen thuis blijven wonen. Dit is een landelijke trend, die zich al heel lang voortzet. Dus ook de zorg richt zich daar steeds meer op. Met name natuurlijk de thuiszorg.

De mogelijkheden van de reguliere thuiszorg zijn echter vaak beperkt. In de particuliere thuiszorg is meer mogelijk: bijvoorbeeld 24/7-zorg als dat geboden is.

Particuliere thuiszorg is altijd volledig op maat: het is voortdurend bekijken en evalueren wat u nodig heeft. Met als doel zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Met onze zorgcoördinator kunt u de mogelijkheden van zorg bespreken – nu en in de toekomst.

 

Vormen van dementie

vrijdag 02 februari 2018, Tijd 9:24 uur

Er zijn vele soorten dementie. Ongeveer 50 in totaal. Een totaaloverzicht is nergens te vinden. Dat is in principe ook niet nodig: slechts enkele vormen zijn veelvoorkomend. Andere zijn zeer zeldzaam.

In dit artikel zetten we de 9 meest voorkomende vormen op een rijtje, in een overzichtelijk schema. Inclusief een korte opsomming van de belangrijkste symptomen.

Schema van de soorten dementie

De volgorde is van meest voorkomende vormen van dementie, aflopend tot enkele zeldzame (atypische) vormen.

tabel

Soort dementie Kenmerken/symptomen Hoe vaak komt het voor?
Ziekte van Alzheimer ·         Geheugenproblemen

·         Gedragsverandering

·         Karakterverandering

·         Oogproblemen

·         Plaats- en tijdsbesef verdwijnt

·         Lichamelijke achteruitgang

 

In ongeveer 70% van alle gevallen.
Vasculaire dementie ·         Trager denken, praten en doen

·         Concentratieproblemen

·         Moeite met multi-tasken

·         Onbalans

·         Ongevoeligheid (lichamelijk)

·         Minder energie

 

In ongeveer 16% van alle gevallen.
Lewy body dementie ·         Geheugenproblemen

·         Spiertrillen

·         Stijfheid

·         Gebogen lichaamshouding

·         Verwarring

·         Depressies

·         Hallucinaties

·         Karakterverandering

 

In 15% van alle gevallen.
Frontotemporale dementie (komt in 3 vormen voor) Gedragsvariant (Ziekte van Pick):

·         Gedragsverandering

·         Karakterverandering

·         Veranderende emoties

·         Anders beoordelen van situaties

 

Taalvariant:

·         Spraakproblemen

·         Moeite met begrip

·         Verminderde schrijf- en leesvaardigheid

 

Bewegingsvariant:

·         Bewegings- en coördinatiestoornissen

·         Veranderde motoriek

·         Moeite met bewegen/lopen

·         Trillen en vaak vallen

 

In 3 tot 12% van alle gevallen.
Parkinson-dementie Zie symptomen van lewy body dementie. Beide zijn sterk verwant:

 

·         Krijgt iemand dementie vóór Parkinson, of binnen 1 jaar nadat Parkinson is vastgesteld? Dan spreken we van lewy body dementie.

·         Ontwikkelt iemand lewy body dementie later tijdens het ziekteverloop van Parkinson? Dan spreken we van Parkinson-dementie.

 

In 15% van alle gevallen.
Korsakov ·         Geheugenverlies

·         Gaten in geheugen opvullen met fantasieverhalen

·         Desoriëntatie

·         Evenwichtsstoornissen

·         Karakterverandering

 

Korsakov is eigenlijk geen vorm van dementie. Het ontstaat door alcoholmisbruik in combinatie met een gebrek aan vitamine B1.
Creutzfeldt-Jakob ·         Snelle psychische en lichamelijke achteruitgang

·         Geheugenproblemen

·         Onhandigheid

·         Evenwichtsstoornissen

·         Langzaam en onduidelijk praten

·         Verwarring

 

Zeer zeldzaam; komt bij slechts 1 op de miljoen mensen voor.
Posterieure Corticale Atrofie (PCA) ·         Vooral problemen met zien:

·         Dingen niet zien, ook op korte afstand

·         Dingen niet herkennen of onderscheiden van elkaar

·         Afstanden verkeerd inschatten

·         Hallucinaties

 

Zeer zeldzaam.
Mild Cognitive Impairment (MCI) ·         Geheugenproblemen

·         Moeite met informatie verwerken

·         Moeite met bepaalde handelingen

MCI is in feite geen vorm van dementie, maar in bijna de helft van de gevallen het voorstadium ervan. De symptomen zijn vaak relatief licht; een persoon met MCI functioneert meestal redelijk normaal. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf, zonder dat dementie ontstaat.

 

Heeft u of uw naaste een van de vormen van dementie?

Heeft u of iemand in uw omgeving dementie? Dan komt er een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Als patiënt redt u het niet meer alleen. Of uw taak als mantelzorger wordt te zwaar. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u de mogelijkheden – voor nu of in de toekomst.

Zzp’er in de thuiszorg: de voor- en nadelen

maandag 29 januari 2018, Tijd 6:00 uur

Bij Zuster Jansen werken zzp’ers, die zich dagelijks 100 procent inzetten voor het welzijn van onze cliënten. Dit doen zij verspreid over heel Nederland, ‘s nachts en overdag. Werken als zelfstandige zorgverlener is heel anders dan werken in loondienst. Sommige mensen kiezen er bewust voor als zzp’er aan de slag te gaan, andere mensen ‘overkomt’ het omdat er in hun directe omgeving geen andere mogelijkheden zijn. Er zijn nu eenmaal voor- en nadelen verbonden aan het werken als zelfstandige. Daarover vertellen wij u in dit blogartikel graag iets meer.

Waarom worden mensen zzp’er?

Zoals gezegd kiest niet iedereen bewust voor zelfstandig ondernemerschap, maar heel veel anderen doen dat juist ook weer wel. Als wisselende diensten niet langer te combineren zijn met de zorg voor een gezin bijvoorbeeld, of als de bureaucratie binnen de zorg frustraties en onhandigheden geeft. Het kan dan veel prettiger zijn om zelfstandig te gaan werken, waarbij u ook meer zeggenschap hebt over uw eigen agenda.

Hoe kunt u als zzp’er aan het werk in de thuiszorg?

U kunt eigenlijk op drie manieren zzp’er worden in de zorg:

 • zelfstandig ondernemer worden en bijvoorbeeld zelf acquisitie doen
 • u inschrijven bij een bemiddelingsbureau (zoals Zuster Jansen), dat de schakel is tussen de cliënt en de zorgverlener
 • in dienst gaan bij een detacheringsbureau

Welke manier u kiest, hangt af van uw voorkeuren en van uw verdere toekomstplannen. Wilt u echt een zelfstandig opererend bedrijfje starten waarbij u zelf actief op zoek gaat naar cliënten, dan is uw eerste stap waarschijnlijk niet om u in te schrijven bij een bemiddelingsbureau.

De voordelen

Het kan erg spannend zijn, om als zzp’er te gaan werken. Voor instellingen bent u echter heel aantrekkelijk, omdat u alleen betaald hoeft te worden voor de uren die u daadwerkelijk werkt. Er is dus weinig risico voor de zorginstelling die u mogelijk wil aannemen. U heeft wat dat betreft dus een streepje voor op de mensen die alleen in loondienst zouden willen werken.

Als zzp’er heeft u grotendeels beheer over de eigen agenda. U bepaalt in principe uw eigen werktijden, uw uurtarief en de manier waarop u bepaalde dingen doet. U kunt kritischer zijn en u kunt werken voor verschillende opdrachtgevers. Dit zorgt voor dynamiek en afwisseling, waardoor veel zzp’ers lang plezier houden in hun werk. Wat we ook vaak horen van de zzp’ers die voor ons werken, is dat ze de band met hun cliënten als persoonlijker ervaren en dat ze dat erg prettig vinden.

De nadelen

Als u als zzp’er wilt gaan werken in de zorg, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Bepaalde zekerheden die u had toen u nog een (vast) dienstverband had, vallen nu namelijk weg. Zo krijgt u bijvoorbeeld niet doorbetaald als u ziek bent of met vakantie gaat, waardoor het erg belangrijk is dat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit of dat u zich aansluit bij een pensioenfonds. Het is dus prima mogelijk om een aantal van de nadelen nog goed op te vangen. Een ander nadeel is het feit dat u mogelijk acquisitie gaat doen. Als u niet direct aan het werk kunt, via bijvoorbeeld een bemiddelingsbureau als Zuster Jansen, dan moet u zelf op zoek gaan naar nieuwe cliënten. Dat is niet voor iedereen weggelegd, sommige mensen vinden het erg moeilijk om actief mensen aan te spreken of ‘diensten te verkopen’.

Een laatste nadeel is dat u mogelijk ook minder contact heeft met (vaste) collega’s, zoals u dat in dienstverband wel heeft. Sommige mensen vinden dit juist prettig, maar voor anderen is het een gemis. Het kan dan helpen om andere zzp’ers op te zoeken, bij netwerkbijeenkomsten of op social media.

Wet DBA

Wanneer u eerder als zzp’er aan het werk bent geweest, was u wellicht gewend om een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aan te vragen bij de Belastingdienst. Sinds de invoering van de Wet DBA is dit niet langer nodig. De Wet DBA betekent wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het doel van deze wet is kort gezegd om schijnconstructies te voorkomen, en ervoor te zorgen dat beide partijen én de Belastingdienst weten van welk soort arbeidsrelatie er sprake is. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe de inkomsten worden verdiend, hoe uw uw werk naar eigen inzicht kunt invullen en hoe het gaat als u bijvoorbeeld een dienst zou willen ruilen binnen het team. De oude VAR-regels zijn echter nog wel van toepassing: zo moet u bijvoorbeeld nog steeds 1225 uur werken om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek.

Werken via bemiddelingsbureau Zuster Jansen

Zuster Jansen heeft een werving- en selectieproces dat er helemaal op gericht is om alleen de beste zorgverleners en verpleegkundigen binnen te halen. Wij willen namelijk dat onze cliënten altijd de beste zorg ontvangen, wanneer zo lang zij dat nodig hebben. Langer thuis blijven wonen kan alleen met intensieve begeleiding, waarbij er al snel een persoonlijke, intensieve band ontstaat. Op de website bespreken wij onder andere over welke vaardigheden een verpleegkundige en/of een verzorgende moet hebben, en wat wij zoal zoeken in de zzp’ers die zich bij ons aanmelden.

Gezocht ZZP zorgverleners voor particuliere thuiszorg en 24-uurs zorg

woensdag 24 januari 2018, Tijd 10:23 uur

Het aantal zorgaanvragen neemt toe: steeds meer mensen besluiten dat ze zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, ongeacht ziekte, ouderdom of een beperking. Zuster Jansen helpt graag bij het realiseren van deze belangrijke wensen, door particuliere thuiszorg te bieden die helemaal afgestemd is op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen, en om de verzorging flexibel en efficiënt te kunnen bieden, zijn we op zoek naar zzp’ers die graag willen werken in de particuliere thuiszorg.

Wil jij ervoor zorgen dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen?

Wil jij je passie voor de zorg op een persoonlijke manier uiting geven, en echt een band opbouwen met de cliënt? Wil je zorgen dat iemand veilig en geborgen de nacht door komt, en mantelzorgers de rust geven die ze hard nodig hebben? Zuster Jansen is met name op zoek naar zzp’ers die graag aan de slag willen binnen de 24-uurs zorg, 12-uurs zorg (zowel overdag als ‘s nachts) en de nachtzorg (bijvoorbeeld waakdiensten). Op de site lees je wat Zuster Jansen zoekt in een zelfstandige zorgverlener, en over welke vaardigheden je moet beschikken als je zelfstandig aan de slag wil in de particuliere thuiszorg. Inschrijven kan vervolgens via het inschrijfformulier op onze site.

Onderzoek naar oorzaak van Alzheimer en dementie

dinsdag 23 januari 2018, Tijd 15:05 uur

Al sinds 20 jaar zijn er onderzoeken gaande naar Alzheimer en dementie. Door deze onderzoeken kunnen wetenschappers wellicht behandelingen inzetten om dementie te genezen of te voorkomen. Door deze onderzoeken zijn de processen veel inzichtelijker wat de oorzaken zijn van dementie.

Voor mensen met dementie, hun naasten en hun mantelzorgers zijn deze onderzoeken erg belangrijk om op deze wijze toch nog deel te nemen aan de maatschappij.

Lees meer in dit artikel over oorzaken dementie.

Jongdementie: symptomen, oorzaken en levensverwachting

maandag 22 januari 2018, Tijd 12:14 uur

Wat is ‘jongdementie’ precies? Het is een vorm van dementie waar je niet vaak over hoort. Vanaf welke leeftijd ben je eigenlijk ‘jongdement’? De definitie is als volgt:

We spreken van ‘jongdementie’ wanneer de eerste symptomen zich vóór je 65ste levensjaar voordoen, en de diagnose vóór die leeftijd is gesteld. Het gaat in de meeste gevallen om Alzheimer of frontotemporale dementie.

Cijfers zijn niet direct voorhanden. Waarschijnlijk gaat het in Nederland om 5.000 tot 15.000 mensen per jaar.

Lees verder

Zorgverleners spenderen dagdeel per week aan bijwerken elektronisch dossier

woensdag 10 januari 2018, Tijd 13:19 uur

Medewerkers in de jeugdzorg, langdurige zorg en ggz spenderen wekelijks gemiddeld een dagdeel aan het bijwerken van de elektronische zorgdossiers. Werkplekautomatiseerder Ictivity ontdekte dat dit vooral komt door de manier waarop de dossiers worden bijgewerkt.

Het onderzoek van Ictivity werd uitgevoerd onder ruim vijfhonderd medewerkers van Nederlandse zorginstellingen. Vooral wanneer mensen de dossiers op papier bijwerken, gaat er meer tijd zitten in de uitwerking. Bovendien is de kans op interpretatiefouten groter, en wordt het delen van dossiers met andere zorgverleners moeilijker als het op papier is bijgewerkt. Een ander deel van de zorgverleners werkt het dossier eerst op papier bij en voert de gegevens daarna digitaal in. Mobiel registreren zou voor het overgrote deel van de deelnemers de oplossing kunnen zijn, zodat zij ongeveer een half uur per dag kunnen besparen bij de administratieve taken.

Veel frustraties bij werken met zorgdossier

Uit het onderzoek bleek ook dat veel zorgverleners frustraties ervaren als ze moeten zoeken naar informatie in het zorgdossier. Hier is niet slechts één systeem voor. Ook zijn de gegevens niet altijd mobiel beschikbaar, moet men vaak opnieuw inloggen en zijn de gegevens niet altijd actueel. De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij onderzoeken die al eerder zijn uitgevoerd over het gebruiken van de elektronische dossiers.

Wat is lewy body dementie? Betekenis en definitie

dinsdag 02 januari 2018, Tijd 10:21 uur

Lewy body dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door ongewone ophopingen van eiwitten in de hersenen (‘lewy bodies’). Die zorgen ervoor dat hersencellen beschadigd raken.

Het is een veelvoorkomende vorm: in 15% van de dementiegevallen gaat het om lewy body.

Symptomen van lewy body dementie

Naast geheugenproblemen kenmerkt deze vorm van dementie zich doordat er ook symptomen van Parkinson optreden: bijvoorbeeld spiertrillen, stijfheid en een gebogen lichaamshouding.

Lees verder

Wat is frontotemporale dementie? Betekenis en definitie

woensdag 27 december 2017, Tijd 8:32 uur

Frontotemporale dementie (of FTD) is één van de vele vormen van dementie. Het wordt onder andere veroorzaakt door een genetische mutatie. Die zorgt dat cellen in het voorste gedeelte van de hersenen afsterven.

Deze vorm van dementie komt vaak op jongere leeftijd (40 – 60 jaar) voor.

FTD staat ook wel bekend als de ‘ziekte van Pick’.

Lees verder

Wat is vasculaire dementie? Betekenis en definitie

maandag 18 december 2017, Tijd 15:35 uur

Vasculaire dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door problemen met de doorbloeding in de hersenen. Daardoor ontstaat vaatschade, wat leidt tot hersenbeschadiging.

Ongeveer 16% van de dementerenden heeft in hoofdzaak vasculaire dementie. Meestal komt deze vorm in combinatie met andere soorten dementie voor.

Vasculaire dementie wordt ook wel ‘multi-infarct’ dementie genoemd.

Lees verder

Wat is dementie? Betekenis en definitie

vrijdag 15 december 2017, Tijd 10:58 uur

Wat betekent dementie precies? In het kort is de definitie:

Dementie is een ongeneeslijke aandoening die de hersenen aantast. Of eigenlijk: een verzamelnaam voor meer dan 50 ziektes die de hersenen aantasten.

Als u dementerende bent, gaan uw (hersen)functies steeds verder achteruit. U kunt informatie niet meer goed verwerken. Het begint meestal met vergeetachtigheid. Maar ook de motorische functies van uw lichaam vallen stukje bij beetje weg.

Lees verder