Thuiszorg & corona

We zitten middenin de grootste crisis in tientallen jaren. Een met impact op het hele land. Maar misschien nog wel het meeste op ouderen: de groep die het meest kwetsbaar is voor het virus.

Natúúrlijk zorgt dat voor veel angst en onzekerheid: bij ouderen zelf, én bij naasten. Daar hebben wij alle begrip voor.

Voor u is dit artikel geschreven. Om hopelijk wat van die angst en onzekerheid weg te nemen. En te laten zien dat u op ons kunt blijven rekenen.

Thuiszorg gaat ‘gewoon’ door

Thuiszorg stopt niet. Ook niet door corona. Dat kán ook niet: veel mensen rekenen op die hulp. Kunnen niet zonder. Niet voor niets staan alle zorgberoepen op de lijst ‘vitale beroepen’.

En iedere thuiszorgmedewerker is doordrongen van de noodzakelijke RIVM-richtlijnen. Zij worden op pad gestuurd met de juiste instructies en middelen:

 • Voor en na bezoek wassen zij hun handen
 • Zij trekken handschoenen aan tijdens het huisbezoek
 • Als het kan, houden zij 1,5 meter afstand
 • Als ze symptomen van corona vertonen, blijven ze thuis en neemt een andere medewerker de zorg over

Wees dus niet bang dat u of uw vader/moeder/partner geen zorg meer krijgt.

U hoeft de thuiszorg ook niet af te bellen omdat u bang bent besmet te raken: door de richtlijnen te volgen, kunnen we veilig de hulp verlenen.

Uw gezondheid staat voor ons voorop. Daar denken wij heel, heel goed om.

Wat kunt u zelf doen?

Hierop is maar één goed antwoord: volg net als wij de richtlijnen van het RIVM. Daarbij is uw gezonde verstand het meest waardevolle wat u bezit.

Bezoek
Veel ouderen vragen zich af: kan ik nog bezoek ontvangen? Uiteraard uit terechte angst om besmet te raken.

Ook naasten stellen die vraag: kan ik nog bij mijn ouders op bezoek? Niemand wil zijn/haar vader of moeder besmetten.

Het advies is in principe: doe het niet. Neem geen onnodig risico. Maar juist daardoor dreigen ouderen (extra) te vereenzamen.

Als u toch op bezoek gaat, houdt u zich dan streng aan deze maatregelen:

 • Heeft u of iemand uit uw gezin symptomen? Ga dan absoluut NIET op bezoek, hoe graag u ook wilt.
 • Was uw handen: voordat u de deur uitgaat, als u binnenkomt bij uw ouders, na toiletbezoek, en als u naar huis gaat.
 • Houdt altijd 1,5 meter afstand. Dus geef uw ouders geen knuffel of kus, en zet uw stoel op de juiste afstand van waar uw ouders zitten. Is dit niet mogelijk omdat de woning te klein is? Blijf dan buiten.
 • Is er een thuiszorgmedewerker in het huis? Houdt óók van hen 1,5 meter afstand!
 • Ga het liefst alleen op bezoek. Zo is afstand houden makkelijker. Neem sowieso uw kinderen niet mee; het is veel moeilijker om die bij hun opa en oma weg te houden.

Ook social distancing heeft invloed op het niet verder uitbreiden van het coronavirus:

Social Distancing

Social Distancing

Wat adviseren wij aan zorgverleners van Zuster Jansen:

De overheid zegt dat de zorg juist moet doorgaan om kwetsbare ouderen te kunnen blijven ondersteunen. Maar bij de volgende klachten mogen zorgverleners van Zuster Jansen niet werken:

 • Droge hoest.
 • Neusverkouden en verkoudheid.
 • Koorts 38 graden of hoger.
 • Wanneer de zorgverlener uit een risicogebied komt zal 14 dagen thuisquarantaine gelden.
 • Wanneer zorgverlener contact heet gehad met een patiënt met coronavirus dan zal 14 dagen thuisquarantaine gelden.
 • Zuster Jansen en haar zorgverleners volgen de richtlijnen van het RIVM.

Op deze manier maakt u het risico op besmetting zo klein mogelijk.

Wij zijn er voor u

Wilt u thuiszorg inschakelen? Heeft u een vraag waarop u graag antwoord wilt? Weet dan dat u ons altijd kunt en mag bellen. Een eenvoudig antwoord kan zomaar veel onzekerheid wegnemen.

Bel: 020 -6366837. Wij zitten klaar om naar u te luisteren.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Valangst bij ouderen

Valangst komt bij ouderen vaak voor. Met name bij mensen die al eens gevallen zijn (63% van alle 65-plussers). We spreken van valangst wanneer u blijvend bang bent om te vallen.

Juist door de angst, loopt u meer kans om (nogmaals) te vallen. Dat komt doordat u

 1. verkrampt, waardoor u onnatuurlijker beweegt;
 2. minder gaat bewegen, waardoor uw lichaam zwakker wordt.

Het is daarom belangrijk om er niet mee te blijven zitten.

In dit artikel bespreken we de symptomen van valangst (zodat u het kunt herkennen). En vervolgens hoe u valangst kunt tegengaan (zodat u ook de kans op vallen verkleint).

Lees verder

Gemiddelde leeftijd thuiszorgmedewerker in 10 jaar tijd met bijna 2 jaar gestegen

Met ruim 140.000 medewerkers is de thuiszorg één van de grootste takken binnen de zorg, maar ook één van de oudste. De gemiddelde leeftijd van een medewerker in de thuiszorg is in 10 jaar tijd gestegen van 43,3 jaar naar 44,9 jaar oud. Met name vrouwelijke thuiszorgmedewerkers zijn gemiddeld ouder dan 10 jaar geleden. Dit en meer blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door Zuster Jansen.

Deze stijging zorgt voor een grote uitdaging in de zorg. Het aantal 80-plussers zal binnen 15 jaar naar verwachting namelijk verdrievoudigen. Recentelijk bleek bovendien dat de helft van de stagiaires in de zorg overweegt te stoppen met hun opleiding en (ondanks uitgebreide stimuleringsmaatregelen) een baan buiten de zorg te zoeken. Ook het feit dat zorgmedewerkers na hun 45e dienstjaar met pensioen mogen, kan hier – zowel positief als negatief – invloed op uitoefenen.

 

Gelderse en Brabantse medewerkers het oudst

Thuiszorgmedewerkers in de provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn, met een gemiddelde leeftijd van bijna 46 jaar, het oudst. Zij hebben hun Friese en Drentse collega’s, die tien jaar geleden nog ouder waren, ingehaald. Dit kan er op wijzen dat er in Gelderland en Noord-Brabant onvoldoende jonge (blijvende) aanwas van medewerkers is. In Groningen zijn de medewerkers van thuiszorgorganisaties over het algemeen het jongst, met een gemiddelde van 43,5 jaar. Ook in Overijssel zijn thuiszorgmedewerkers gemiddeld jonger dan 44 jaar.


Mannen versus vrouwen

Thuiszorgpersoneel bestaat voornamelijk uit vrouwelijke werknemers. Hoewel het aandeel mannen de afgelopen tien jaar met 8% is toegenomen, blijft de groei van mannelijk zorgpersoneel nog achter. Het lijkt er op dat er nog steeds een ouderwets beeld van de zorg is, want enkel in Drenthe is het aandeel mannelijke thuiszorgmedewerkers groter dan 10 procent.

Werknemers naar achtergrond

In 1995 becijferde Trouw al eens dat vooral mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond actief zijn in de zorg. Bijna 25 jaar later is dit nog steeds het geval. Met name in Flevoland zijn zij relatief vaak werkzaam in de thuiszorg. 

Maatregelen werkdrukverlaging

Om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen, heeft het aantrekken van meer jongeren én hoger opgeleid personeel de hoogste prioriteit. Een landelijke aanpak is daarbij noodzakelijk, zo blijkt ook uit een rapportage door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De bovenstaande vergelijkingen laten zien dat de meeste winst behaald kan worden bij nieuw mannelijk zorgpersoneel, maar ook medewerkers van onder meer Turkse en Marokkaanse afkomst zijn ondervertegenwoordigd in de thuiszorg.

Verder kunnen ook efficiëntiemaatregelen de werkdruk verlagen. Zo kijken veel zorgorganisaties of ze bepaalde taken door ander personeel kunnen laten doen, en wordt er ook ingezet op e-health en andere slimme technologie voor procesverbeteringen.

Auteur: redactie Zuster Jansen

Wet zorg en dwang in de thuiszorg

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Daarin staat dat gedwongen zorg ook in de thuiszorg toegepast mag worden. Wat betekent dat voor cliënten én zorgverleners?

Lees verder

Wat zijn voorbeelden van somatische zorg?

‘Somatische zorg’ is de term voor hulp die gegeven wordt bij ‘chronische lichamelijke ziektes’. Voorbeelden van deze ziektes zijn Parkinson, reuma of COPD. Somatische zorg wordt ook wel kortweg ‘somatiek’ genoemd. ‘Somatiek’ betekent ook letterlijk ‘lichamelijk’ en is het tegengestelde van ‘psychisch’.

Lees verder

Minder vaak terminaal verklaring nodig voor palliatieve terminale zorg

Patiënten waarbij de laatste levensfase aanbreekt, krijgen palliatieve terminale zorg. Met de “laatste levensfase” wordt bedoeld dat de patiënt, naar verwachting, niet meer langer dan drie maanden te leven heeft. De arts legt deze levensverwachting vast in een terminaliteitsverklaring. Echter, het blijkt dat deze manier van werken patiëntonvriendelijk is en onnodige administratieve werkzaamheden oplevert. Daarnaast kunnen artsen nooit met zekerheid zeggen of de levensverwachting korter is dan drie maanden.

Lees verder

Onderzoek toont aan; slimme zorg thuis wordt positief ervaren

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft onderzoek gedaan naar het inzetten van “slimme zorg thuis” voor mensen met hartfalen of COPD. Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Er werden door de opdrachtgever (Ministerie van VWS) vijf ziekenhuisafdelingen geselecteerd die gespecialiseerd zijn in longgeneeskunde of cardiologie en voorlopen op het gebied van slimme zorg innovaties.

Lees verder

Ondervoeding bij ouderen

De cijfers liegen er niet om: ondervoeding bij ouderen is een groot landelijk probleem. Het percentage cliënten dat ondervoed is, is:

 • in verpleeghuizen/verzorgingshuizen: 10-15%
 • in ziekenhuizen: 15-25%
 • in de thuiszorg: 15-30%
 • bij zelfstandig thuiswonende ouderen: 7%

Wat houdt ondervoeding precies in? Wat zijn hier de oorzaken van? En wat de gevolgen? Daar geven wij antwoord op. Ook op de vraag hoe je ondervoeding bij ouderen herkent en kunt behandelen of voorkomen.

Lees verder

7 voorbeelden van meetinstrumenten in de zorg

In de zorg wordt van alles gemeten. Daarvoor zijn verschillende soorten meetinstrumenten. Welke zijn dat zoal? We geven 7 voorbeelden.

Maar eerst: wat ís een meetinstrument precies, en waarom worden die zoveel gebruikt in de zorg?

Wat zijn meetinstrumenten in de zorg?

Elk meetinstrument is gemaakt om iets specifieks te meten. Bijvoorbeeld of een patiënt ondervoed is. Of dementie heeft. Dat is natuurlijk van grote betekenis: want zo weet de zorgverlener welke zorg nodig is. Daarnaast wordt regelmatig de kwaliteit van de zorg gemeten. Om die te bewaken, en waar dat mogelijk is te verbeteren.

De gegevens worden ook verzameld en gebruikt voor onderzoek. Zo krijgen we een goed beeld van de zorg(behoefte) in Nederland.

Voorbeelden van meetinstrumenten zijn vragenlijsten, checklists en posters.

Lees verder

Voorbeelden van hulpmiddelen in de thuiszorg in 2019

In de thuiszorg gebruiken wij, maar ook cliënten, allerlei hulpmiddelen. Dat kunnen ‘ouderwetse’ hulpmiddelen zijn zoals steunkousen. Maar ook hele technologische en innovatieve. Welke zijn er zoal in de thuiszorg? We geven in dit artikel enkele voorbeelden.

Wat zijn hulpmiddelen in de zorg?

Hulpmiddelen in de thuiszorg hebben allemaal hetzelfde doel: zorgen dat mensen zo gezond mogelijk blijven, en tegelijkertijd zo zelfstandig mogelijk. Zodat ze met behulp van thuiszorg zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dus niet naar een verzorgingshuis hoeven. Gezien de druk op de zorg, zijn deze ontwikkelingen belangrijk. Dat is waarom er continu gewerkt wordt aan nieuwe hulpmiddelen.

Lees verder

5 voorbeelden van innovaties in de thuiszorg in 2019

5 voorbeelden van innovaties in de thuiszorg in 2019

De thuiszorg innoveert. Continu. En dat is ook hard nodig. Ontwikkelingen zoals de vergrijzing en personeelstekort vergroten de noodzaak om nieuwe dingen te bedenken. Zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En minder hulp nodig hebben.

Wij gingen op zoek naar 5 veelbelovende innovaties in de thuiszorg. Sommige zijn in 2019 al beschikbaar. Andere zijn nog volop in ontwikkeling.

Lees verder

7 voorbeelden van domotica in de thuiszorg

Gebruik van domotica wordt in de zorg steeds gewoner. Nu al zijn er vele verschillende soorten toepassingen te vinden. Enkele interessante vormen van die domotica hebben we hier voor je verzameld. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden.

Lees verder

Ervaringen als ZZP’er in de zorg

Je denkt erover als ZZP’er in de zorg te werken. Maar doe je daar wel goed aan? Het is fijn om ervaringen van anderen te lezen. Welke voordelen ervaren zij? En welke nadelen?

We hebben een aantal ervaringen voor je verzameld. En gesorteerd op categorie:

 • Over meer geld verdienen
 • Over vrijheid om te werken waar en wanneer je wilt
 • Over het werk zelf
 • Over ondernemer zijn

Lees verder

Wat is domotica in de zorg?

De definitie van de domotica is: huisautomatisering. Oftewel: elektronische processen in en om uw woning, die uw woongemak en -veiligheid verhogen. Toegepast voor de zorg gaat het in principe om hetzelfde. Maar dan om de kwaliteit van zorgverlening te verhogen, en het zorg verlenen zelf te vergemakkelijken.

Lees verder