Fibromyalgie: Symptomen bij vrouwen

vrijdag 22 juni 2018, Tijd 9:09 uur

Hieronder een lijst met de meest voorkomende symptomen van wekedelenreuma bij vrouwen.

Symptomen

 • Pijn (in gewrichten, bindweefsel, ‘tenderpoints’, spieren en ogen)
 • Hoofdpijn (opstoten van migraine)
 • Pijn bij menstruatie
 • Vermoeidheid
 • Darmproblemen (diarree of obstipatie)
 • Depressie
 • Angst
 • Sociale isolatie
 • Slaapklachten
 • Concentratieproblemen

Bekijk meer symptomen van fibromyalgie

Verschil vrouwen en mannen

Wat symptomen betreft is er weinig verschil met mannen. Alleen de menstruatiepijn is natuurlijk voorbehouden aan vrouwen.

Wel komt fibromyalgie veel vaker bij vrouwen voor dan bij mannen: wel 10 keer zo veel (90% van alle gevallen). Waar dat aan ligt is grotendeels onduidelijk. Mogelijke (onbewezen!) verklaringen zijn:

 • Vrouwen maken minder serotonine aan dan mannen
  Serotonine is belangrijk voor de spijsvertering. Het reguleert onder andere hongergevoel en aandrang om te gaan slapen. Ook kan het bepalend zijn voor stemming (ook depressie).
 • Biochemische wijzigingen in het lichaam (o.a. door hormonen)
  Bijvoorbeeld tijdens de menopauze. Maar ook deze verklaring is niet sluitend; veel vrouwen krijgen juist tijdens hun vruchtbare periode last van fibromyalgie.
 • Laag niveau van het menselijk groeihormoon
  Als dit inderdaad te maken heeft met fibromyalgie, is het ook direct een verklaring voor het symptoom spierpijn.

Beleving

Mannen en vrouwen verschillen wél als het gaat om de beleving van fibromyalgie:

Vrouwen beleven meer pijn dan mannen

Mannen hebben 50% minder zenuwuiteinden. Dat heeft als gevolg dat ze pijn minder heftig voelen. Terwijl vrouwen dus juist méér pijn ervaren. Ook lijken de ‘tenderpoints’ (drukpunten op het lichaam) bij vrouwen meer aanwezig te zijn.

Daar komt nog eens bij dat mannen meer endorfine aanmaken bij pijn dan vrouwen. Endorfine verzacht pijn.

Aangezien pijn een grote rol speelt bij fibromyalgie, hebben vrouwen hier gemiddeld veel meer last van.

Vrouwen raken (misschien) eerder gedeprimeerd

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer bezig zijn met slechte herinneringen. Wekedelenreuma zorgt voor veel van die slechte herinneringen. Zo zouden ze sneller in een depressie kunnen raken.

Er is echter ook onderzoek dat deze bewering weer tegenspreekt: mannen uiten depressie gewoon anders. Denken bovendien dat ze ‘stoer’ en ‘sterk’ moeten zijn, en laten dus vaak niets merken. In de praktijk melden zich steeds meer mannen met klachten die op depressie wijzen.

Vrouwenziekte?

Omdat 1) fibromyalgie veel meer voorkomt bij vrouwen en 2) vrouwen de symptomen vaak heftiger beleven, wordt de aandoening nogal eens een ‘vrouwenziekte’ genoemd.

Dit is duidelijk geen positieve stereotypering; artsen, fysiotherapeuten en de omgeving van patiënten gebruiken de term om de klachten af te doen als ‘overdreven’ of als iets wat ‘tussen de oren’ zit.

Maar dat is absoluut onzin: wat wekedelenreuma precies is en waardoor het veroorzaakt wordt is misschien nog niet helemaal duidelijk, feit is dat mensen die het hebben zich de symptomen niet verbeelden. Serieuze hulp en meer onderzoek is nodig.

Thuiszorg

Kunt u hulp thuis goed gebruiken door fibromyalgie of een andere vorm van reuma? Onze zorgcoördinator staat altijd klaar om u van vrijblijvend advies te voorzien. Bel: 020-6366837.

 

“Ik sta met een zuiver geweten”, aldus de arts die in 2016 euthanasie pleegde bij een dementerende vrouw

vrijdag 15 juni 2018, Tijd 9:05 uur

Euthanasie; een lastige kwestie. Zeker als er wilsonbekwaamheid bij komt kijken. Maar de verpleeghuisarts die in 2016 euthanasie pleegde bij een dementerende vrouw, staat nog steeds stellig achter haar beslissing. De arts liet tijdens de eerste zitting van het Regionaal Tuchtcollege, op aandringen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ), weten dat ze ervan overtuigd is dat de demente vrouw euthanasie wilde. “Ik sta hier met een zuiver geweten”, aldus de verpleeghuisarts.

Wilsonbekwaam

Volgens de wet wordt euthanasie alleen toegestaan als het verzoek vrijwillig en weloverwogen is en wanneer er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Toch vindt de IGJ dat de arts buiten de kaders heeft gehandeld. De inspectie vindt namelijk dat de wilsverklaring van de demente vrouw multi-interpretabel is. In de wilsverklaring stond aangegeven dat de vrouw euthanasie wilde plegen, wanneer zij daar zelf de tijd rijp voor achtte. Echter, deze specifieke verklaring hield geen rekening met eventuele wilsonbekwaamheid in de situatie waarin de demente vrouw zich bevond. “Iemand heeft het recht bij wilsonbekwaamheid niet overvraagd te worden”, zo stelt de verpleeghuisarts.

Euthanasie

De arts heeft de beslissing om euthanasie te plegen natuurlijk niet zomaar genomen. Volgens haar was het constant duidelijk dat de dementerende vrouw niet meer wilde leven. Als de arts haar vragen stelde, reageerde de oudere vrouw overdonderd; “Maar haar gedrag was overeenkomstig met haar verklaring”, aldus de arts. En niet alleen de arts merkte op dat de vrouw een einde aan haar leven wilde maken. Ook de dochter van de in 2016 overleden vrouw stelt dat haar moeder dood wilde; “Een dag voor haar overlijden verklaarde ze nog dat ze dood wilde.”

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Fibromyalgie: Symptomen

woensdag 13 juni 2018, Tijd 8:00 uur

De meest gehoorde klachten in een lijst

Er zijn wel 100 symptomen die verband houden met fibromyalgie (ook wel: ‘wekedelenreuma’). Alle klachten noemen gaat wat ver; hieronder een lijst met de meest voorkomende.

Symptomen

Lichamelijk

 • Pijn (in gewrichten, bindweefsel, ‘tenderpoints’, spieren en ogen)
 • Hoofdpijn (opstoten van migraine)
 • Vermoeidheid
 • Darmproblemen (diarree of obstipatie)
 • Kou (met name handen en voeten)
 • Jeuk
 • Slikproblemen
 • Tintelingen/gevoelloosheid van handen en voeten
 • Rusteloze benen (‘Restless Leg Syndrom’ (RLS))
 • Hoesten
 • Problemen met slapen
 • Gevoeligheid voor ontstekingen
 • Gevoelig voor weersomstandigheden
 • Verlies van kracht
 • Snelle verzuring van het lichaam
 • Traag herstellend lichaam na blessures
 • Gewrichten bewegen verder dan normaal (hypermobiliteit)

Ogen

 • Droge ogen
 • Overgevoelig voor licht
 • Pijn
 • Dubbel of wazig zien

Lees meer over deze symptomen bij de ogen…

Neurologisch

 • Depressie
 • Angst
 • Sociale isolatie
 • Slaapklachten
 • Concentratieproblemen
 • Snel geïrriteerd
 • Piekeren

Tenderpoints

Pijn is het belangrijkste symptoom van fibromyalgie. Er zijn 18 punten vastgesteld waar die pijn het meeste voorkomt. Deze ‘tenderpoints’ of ‘drukpunten’ bevinden zich overal op uw lichaam:

 • Hoofd (2)
 • Hals en nek (4)
 • Rug (6)
 • Armen (2)
 • Benen (4)

Fibromyalgie

Aanval

Soms treden verschillende symptomen plotseling samen op. Dit wordt dan gezien als een ‘aanval’ van fibromyalgie. De symptomen zijn:

 • Hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Brandende ogen
 • Hele droge mond
 • Gevoelloze vingertoppen
 • Plotseling heel veel neusvocht
 • Kortademigheid
 • Druk op de borstkas

Het is echter niet duidelijk of een aanval het gevolg is van het syndroom, of dat ze vaak samen voorkomen.

Vrouwen

Vrouwen lijken het meest vatbaar voor (symptomen van) fibromyalgie. Waar dat precies aan ligt, is niet duidelijk.

Het is niet zo dat bepaalde klachten vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen en kinderen. De symptomen zijn bij iedereen ongeveer hetzelfde, ongeacht leeftijd of geslacht. Er is één symptoom dat exclusief bij vrouwen voorkomt: pijn bij menstruatie.

Lees meer over fibromyalgie-symptomen bij vrouwen

Test

Herkent u veel van de symptomen, en wilt u checken of u mogelijk fibromyalgie hebt? Het FibroCentrum heeft een uitgebreide symptomenchecker op hun website. Volgens de organisatie geeft de uitslag u 88% zekerheid of u het syndroom wel of niet hebt.

Diagnose

Sinds 2010 gebruiken artsen de ‘fibromyalgiescore’ om de aandoening vast te stellen. Deze score is de optelsom van de pijn en symptomen die je hebt. Als de score 12 of hoger is, wordt de diagnose ‘fibromyalgie’ gesteld.

Vóór 2010 gebruikte men een methode die door veel artsen niet serieus genomen werd. Daardoor was het voor patiënten ook lastig om hun aandoening te laten erkennen. Gelukkig is dat nu anders.

Oorzaken

Van wekedelenreuma is nog steeds niet vastgesteld hoe het veroorzaakt wordt. Ongetwijfeld spelen zaken als voeding en stress een rol. Maar in hoeverre – en waarom precies – is allerminst zeker.

De aandoening kan ook weleens erfelijk zijn. In sommige families lijkt het vaker voor te komen.

Onderzoek is nog in volle gang.

Bezorgd?

Bent u bezorgd over de symptomen die u hebt? Wordt bij u uiteindelijk fibromyalgie vastgesteld? Ons advies: blijf er niet mee zitten. Vraag hulp en advies. En deel uw ervaringen, bijvoorbeeld op een forum. Gedeelde smart…

Minder mensen hebben gebruikt gemaakt van Wlz

dinsdag 12 juni 2018, Tijd 9:08 uur

Van de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben in 2017 minder mensen gebruik gemaakt dan in 2016. Dit heeft Vektis bekend gemaakt. Ondanks dat er in 2017 een daling van gebruikers was, hebben toch nog altijd 340 duizend mensen gebruik gemaakt van de Wlz.

In 2017 was de zorg die werd geleverd vanuit de Wlz zwaarder dan het jaar ervoor. Hierdoor zijn ook de kosten per persoon gestegen.

Wet langdurige zorg

In de Wet langdurige zorg kunnen mensen 24 uur per dag zorg krijgen. Het gaat dan vaak om zorg met permanent toezicht of in nabijheid voor lichamelijk en geestelijk zieken en/of gehandicapten of kwetsbare ouderen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Wat is fibromyalgie?

dinsdag 29 mei 2018, Tijd 14:03 uur

Lees alles over fibromyalgie: betekenis, symptomen, oorzaak, verloop en meer.

Inhoudsopgave

1.Betekenis
2.Symptomen
3.Oorzaak
4.Verloop
5.Verschil
6.Behandeling

Betekenis

Fibromyalgie is een samenvoeging van 3 Latijnse en Griekse woorden. De letterlijke betekenis is ‘pijn in spieren en bindweefsel’.

Wat is fibromyalgie precies?

Fibromyalgie (in het Engels: fibromyalgia) is een chronische en pijnlijke aandoening van de aanhechtingsplaatsen van spieren en pezen. Daarom wordt het ook wel ‘wekedelenreuma’ genoemd. De ziekte kent 2 vormen: primaire (op zichzelf staand) en secundaire (er is een ander achterliggend ziektebeeld).

Spirituele betekenis

De ziekte komt veel voor bij mensen met prestatiedrang, perfectionisme en een laag zelfbeeld. U kunt fibromyalgie dus ook zien als een duidelijk signaal dat je op ‘het verkeerde levenspad’ zit.

Symptomen

 • Pijn (gewrichten, bindweefsel, tenderpoints en spieren)
 • Erg vermoeid zijn
 • Darmklachten
 • Gevoeligheid voor ontstekingen
 • Gevoelig voor weersomstandigheden
 • Verlies van kracht
 • Snelle verzuring van het lichaam
 • Traag herstellend lichaam na blessures
 • Gewrichten bewegen verder dan normaal (hypermobiliteit)
 • Problemen met slapen

Sommige mensen krijgen soms een ‘aanval’. Het is moeilijk te zeggen of dit een gevolg is van fibromyalgie, of dat ze vaak samen met fibromyalgie voorkomen. De symptomen van zo’n aanval zijn:

 • Hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Brandende ogen
 • Hele droge mond
 • Gevoelloze vingertoppen
 • Plotseling heel veel neusvocht
 • Kortademigheid
 • Druk op de borstkas

Oorzaak

Wat wekedelenreuma veroorzaakt is nog niet met zekerheid vastgesteld. Nieuwe onderzoeken komen wel steeds dichter bij mogelijke verklaringen. Dit zijn de op dit moment meest waarschijnlijke oorzaken:

Lichamelijke oorzaken

 • Verstoorde bloedstroom
 • Darminfecties
 • Verzwakt immuunsysteem
 • Schimmelinfecties
 • Overbelasting van de lever door giftige stoffen

Psychische oorzaken

 • Hooggevoeligheid voor prikkels van buitenaf
 • Perfectionisme
 • Prestatiedrang
 • Laag zelfbeeld

Fibromyalgie lijkt bij sommige families vaker voor te komen. Erfelijkheid zou dus ook een rol kunnen spelen.

Verloop

De aandoening heeft geen duidelijk verloop. Het is niet te voorspellen of uw klachten erger of juist minder worden. Bij iedere patiënt gaat dat anders.

Wel lijkt er een verband te zijn tussen de symptomen en voeding: eet je ongezond? Dan kunt u meer last krijgen van de zwakke plekken in je lichaam.

Helaas is er 1 ding zeker: op dit moment is er nog geen geneesmiddel. Dat betekent dat uw klachten nooit helemaal zullen verdwijnen.

Verschil

Wat is het verschil tussen fibromyalgie en reuma?

Reumapatiënten hebben steeds erger wordende klachten aan hun gewrichten. Met name pijnklachten. Fibromyalgie geeft ook gewrichtspijn, maar heeft daarnaast nog veel meer (pijn)symptomen.

Voorheen werd fibromyalgie als vorm van reuma gezien. Vandaar ook de naam ‘wekedelenreuma’. Door onderzoek wordt het gezien als een probleem van het zenuwstelsel.

Wat is het verschil tussen fibromyalgie en spierreuma?

Bij spierreuma zijn bepaalde groepen spieren ontstoken. Bij fibromyalgie gaat het om een aandoening van de aanhechtingsplaatsen van spieren en pezen.

Wat is het verschil tussen fibromyalgie en spasmofilie?

Bij spasmofilie heeft u last van krampen, die veroorzaakt worden door allerlei prikkels. Dat heeft meerdere symptomen tot gevolg, waarvan sommige overeenkomen met fibromyalgie. Krampen komen echter bij wekedelenreume níet voor.

Wat is het verschil tussen fibromyalgie en CVS?

Bij fibromyalgie is het bovenliggende symptoom pijn, bij CVS extreme vermoeidheid. Omdat beide symptomen bij beide ziektes een grote rol spelen, is het onderscheid vaak moeilijk te maken.

Wat is het verschil tussen fibromyalgie en MS?

MS is een autoimmuunziekte: het afweersysteem valt het eigen lichaam aan en breekt het af. Dit is bij fibromyalgie absoluut niet aan de orde. Hoewel de oorzaak onbekend is, gaat het bij wekedelenreuma ‘slechts’ om chronische pijn in het lichaam, naast andere symptomen.

Behandeling

Wat is er te doen tegen fibromyalgie? Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat de juiste behandeling je klachten wat verlicht.

Helaas zult u nooit helemaal van uw klachten afkomen. Het hoogst haalbare op dit moment is dat ze verminderen en op hetzelfde niveau blijven.

Bent u gemotiveerd en wilt u inzicht in wat je fibromyalgie veroorzaakt en wat u ertegen kunt doen? Kijk dan eens op de website van het Fibrocentrum. Daar kun u zich aanmelden voor behandeling.

Wat u verder ook kunt doen:

Praten. Dat lucht altijd op. Met een arts, bijvoorbeeld. Of met mensen die ook kampen met de aandoening, via een forum.

Een goed matras kopen. Er bestaan zelfs speciale ‘fibromyalgie-matrassen’. Maar of die echt werken?

Massage. Ook hiervoor is geen absoluut bewijs, maar: gerichte massage lijkt een goed effect te hebben op klachten door deze ziekte. Vooral op lange termijn zou het verlichtend werken.

Gezonder eten. Uw klachten kunnen verergeren door ongezonde voeding. Laat je daarom adviseren door een goede diëtist. Met de juiste voeding kunnen uw klachten ook verminderen.

Lees ook

Symptomen fibromyalgie

Bronnen

Wethouder Eric van der Burg is voor terugkeer verzorgingshuizen

Tijd 10:43 uur

Als het aan Eric van der Burg ligt, wethouder Zorg en Welzijn van de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam, dan komen de verzorgingshuizen weer terug.

In het huidige beleid is er een afbouw van verzorgingshuizen gepland. Eric van der Burg denkt dat ouderen niet verhuizen omdat er geen plekken in verzorgingshuizen zijn.

De wederopbouw van verzorgingshuizen zal volgend de ANBO niet direct positief uitpakken. Veel ouderen willen juist niet in een verzorgingshuis wonen. Volgens de ANBO kiezen ouderen voor kleinschalige woonvormen of tenslotte om toch thuis willen blijven wonen.

In een reactie op het plan van Eric van der Burg zegt minister Hugo de Jonge dat het geen goede zet is om te kiezen voor een terugkeer naar de oude stijl verzorgingshuizen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

435 miljoen extra van Kabinet voor wijkverpleging

donderdag 24 mei 2018, Tijd 17:29 uur

Met diverse zorgorganisaties zoals de wijkverpleging, verzekeraars, zorgverleners, gemeenten en patiëntenorganisaties zijn door minister de Jonge van Volksgezondheid afspraken gemaakt om de komende vier jaar 435 miljoen euro extra in de wijkverpleging te investeren.

Met dit geld moet de kwaliteit en de zorg van de wijkverpleging op niveau blijven. Voor het verbeteren van het contracteerproces en om de contracteergraad te verhogen, zodat niet-gecontracteerde zorg zal verminderen, zijn afspraken gemaakt.

wijkverpleging

Omdat er een stijgende groep ouderen aan komt met een grotere zorgvraag zal er geld worden geïnvesteerd in het behouden van personeel in de wijkzorg en het aantrekken van zij-instromers in de zorg.

De wijkverpleging speelt straks een rol in digitale zorgtechnologie zodat dure zorg kan worden voorkomen en iedereen in zijn eigen omgeving kan worden verzorgd.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Kabinet start actieplan minder regels in de zorg

woensdag 23 mei 2018, Tijd 10:40 uur

Om de vele overbodige regels in de gezondheidszorg terug te dringen is het Kabinet samen met de zorg een actieplan gestart tegen de regeldruk in de zorg. Op dit moment is er te veel administratieve rompslomp.

De hoge werkdruk komt omdat artsen en verpleegkundigen ook veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken, daarom is er een actieplan tegen deze regeldruk
In de toekomst hoeven bijvoorbeeld huisartsen bij chronische aandoeningen niet meer jaarlijkse deze hulpmiddelen aan te schaffen en voor wijkverpleegkundigen zal de 5-minutenregistratie worden afgeschaft.

verpleegkundige

In het “actieplan regeldruk” staat dat de punten voor het uitvoeren van de regeldruk door zorginstellingen zelf worden gedaan. Hierdoor staan niet regels maar mensen centraal.
Niet alleen zorgprofessionals hebben geklaagd over de regeldruk, maar ook vanuit de Inspectie, zorgverzekeraars en vanuit het Kabinet klaagde men over de verstikkende regels.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Meer klachten bij landelijk meldpunt zorg

donderdag 17 mei 2018, Tijd 10:13 uur

In 2017 heet het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) veel meer klachten ontvangen dan in 2016. Over 2017 kwamen er 6.885 klachten binnen tegenover 6.455 klachten in 2016. Veel klachten gingen over intramurale zorg zoals verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en over ziekenhuiszorg.

In 2017 gingen klachten over communicatie, dossiervorming, handelingen en veiligheid. Veel klachten hadden betrekking op mondzorg en de dossiervorming, waarbij opviel dat of vele tandartsen waren vertrokken of dat tandartsenpraktijken gesloten waren. Hierdoor was het voor patiënten achteraf niet meer mogelijk om hun dossier in te zien.

klachten zorg

Klachten gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg kreeg veel meer klachten binnen over valincidenten in de GGZ sector. Omdat meer cliënten zelfstandig en zonder 24-uurs toezicht zijn gaan wonen, kwamen er daardoor ook meer klachten binnen.

Meer aandacht klachten door Wkkgz

In 2017 heeft de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) goed gewerkt. Deze was dit jaar voor het eerst van kracht. Hierdoor hebben meer mensen gebruik gemaakt van hun recht en mogelijkheden om een klacht te bespreken met afdeling klachtafhandeling van een zorginstelling of zorgaanbieder.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) zullen begin 2019 gezamenlijk cijfers presenteren over de binnen gekomen klachten in 2018.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Wijkverpleegkundige in de thuiszorg worden?

woensdag 16 mei 2018, Tijd 7:00 uur

Wil je wijkverpleegkundige in de thuiszorg worden? In dit artikel beantwoorden we al je brandende vragen. Onder andere over je taken en salaris.

Taken van de wijkverpleegkundige

Een algemene taakomschrijving van een wijkverpleegkundige luidt:

 • Verpleegkundige hulp verlenen bij mensen thuis
 • Voorlichting geven
 • Begeleiden bij psychosociale problemen
 • Verpleegkundige indicaties stellen

Welke verpleegkundige handelingen horen daarbij? Het zijn er veel. Onder andere:

 • Stoma of katheter verzorgen
 • Verband verschonen
 • Bloeddruk meten
 • Medicijnen geven
 • Infuus aanleggen

Daarnaast heb je ook verzorgende taken (zoals wassen en aankleden).

Meer lezen over de taken van een wijkverpleegkundige…

Gespecialiseerde wijkverpleegkundigen

Naast de ‘standaardtaken’ kun je in de wijkverpleegkunde ook onderdeel worden van een specialistisch team. Bijvoorbeeld voor:

 • Terminale patiënten (palliatieve thuiszorg)
 • Psychiatrische patiënten
 • Patiënten met kanker (oncologieverpleegkundige)

Er zijn allerlei gebieden waarin je je kunt specialiseren. Dat maakt het vak ook interessant voor je persoonlijke ontwikkeling.

Uurloon en salaris van een wijkverpleegkundige

Als wijkverpleegkundige verdien je ongeveer:

 • Een uurloon van € 15,- tot € 24,-
 • Een maandsalaris van € 2.400,- tot € 3.800,- (bij een 40-urige werkweek)

Hoe hoog jij ingeschaald wordt, hangt voornamelijk af van je ervaring.

CAO voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen vallen onder de CAO-VVT. Je kunt deze online bekijken.

Werktijden van de wijkverpleegkundige

Wat jouw werktijden precies zijn, is van tevoren lastig te zeggen. Ze staan namelijk niet vast.

Algemeen geldt dat je werkt als er een zorgvraag is. Dat kan overdag zijn, maar ook ’s avonds of zelfs ’s nachts. Je werkt doordeweeks, maar hebt ook diensten in het weekend.

Kortom: als wijkverpleegkundige moet je rekening houden met onregelmatige werktijden. Daar staat tegenover dat je onregelmatigheidstoeslag (ORT) krijgt op je loon.

wijkverpleegkundige

Verschil tussen een verpleegkundige in de thuiszorg en het ziekenhuis

Er is veel verschil tussen een verpleegkundige in de thuiszorg en een verpleegkundige in het ziekenhuis.

Als wijkverpleegkundige ben je zelfstandiger dan een verpleegkundige in het ziekenhuis. Dat betekent dat je vaak ook wat meer handelingen mag en zelfs moet doen. Er is immers lang niet altijd een arts in de buurt.

Een ander belangrijk verschil is dat je als wijkverpleegkundige veel meer een coördinerende taak hebt. Want het is natuurlijk niet altijd mogelijk om direct ter plaatse te zijn als een patiënt acute zorg nodig heeft. Met name ’s nachts. Afhankelijk van de zorgvraag moet er daarom heel goed afgestemd worden tussen zorgorganisaties en het netwerk van de patiënt.

Zo zijn er nog wel meer verschillen te benoemen. Bovenstaande zijn de belangrijkste.

Wilt u als wijkverpleegkundige een indicatie stellen?

Binnen de Zorgverzekeringswet is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor zorgtoewijzing en indicatiestelling. Heeft u zorg of verpleging nodig, dan kan de wijkverpleegkundige de indicatie voor zorg stellen.

De wijkverpleegkundige niveau 5 (HBO-V) komt bij u thuis om de zorgvraag in kaart te brengen. De verpleegkundige diagnose zal worden gesteld door de wijkverpleegkundige en deze geeft ook de zorgindicatie af.

In principe mogen enkel HBO-V gediplomeerde wijkverpleegkundigen een indicatiestellen. Maar door het tekort aan indicatiestellers, mag een niveau 4 verpleegkundige (MBO) ook onder supervisie van een HBO verpleegkundige, de indicatiestelling doen.

 

Acht miljoen extra voor palliatieve zorg

dinsdag 15 mei 2018, Tijd 8:44 uur

Er komt extra geld voor de palliatieve zorg. Het gaat om acht miljoen euro extra aan geld die het kabinet wil besteden aan palliatieve zorg. Met het geld wil het kabinet meer aandacht geven aan een breder publiek over bewustwording van palliatieve zorg. Ook zal er geld gaan naar het kwaliteitskader van de zorg en de implementatie ervan.

Minister de Jonge wil meer bekendheid en bewustwording voor de palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorg door professionals en wat kan men voor u betekenen? Wanneer cliënten te horen krijgen dat ze ziek zijn, dan weet men vaak niet welke extra ondersteuning en extra zorg er mogelijk is.

Met het extra geld en de nieuwe aanpak wil het kabinet een verbeterslag maken in de palliatieve zorg en dat de zorg bekender zal worden bij een groter publiek.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

palliatieve zorg

1 miljoen durfkapitaal voor ALS-start-up

maandag 14 mei 2018, Tijd 12:17 uur

Nederlandse investeerders investeren één miljoen euro in de Nijmeegse start-up MindAffect. De start-up is ontstaan vanuit de Radboud Universiteit en is vorig jaar opgericht. MindAffect ontwikkeld een speciaal systeem waardoor ALS-patiënten die nog hersenactiviteit hebben, met hun eigen computer kunnen communiceren met anderen op een andere computer.

Eerder is er geld ontvangen van internationale ALS-organisaties. Onder andere Bernard Muller, die zelf ALS heeft, Quby, en de ontwikkelmaatschappijen Medisch Specialistisch Bedrijf Isala en Oost NL.

Start-up

ALS staat voor Amyotrofische Laterale Sclerose en is een zeer ernstige aandoening van het zenuwstelsel. Er zijn in Nederland ongeveer 1500 ALS-patiënten. Per jaar komen er 500 ALS-patiënten bij en overlijden er 500 ALS-patiënten.

Vaak beginnen klachten met moeheid en spierzwakte.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Overheid wil meer bekendheid voor respijtzorg

zaterdag 12 mei 2018, Tijd 9:21 uur

Samen met belangenvereniging Mezzo, mantelzorgers en cliënten wil minister de Jonge van VWS meer aandacht voor respijtzorg.

Mantelzorgers hebben grote kans op overbelasting en trekking vaak veel te laat aan de bel, met alle gevolgen van dien.

Ook blijkt dat mantelzorgers zelf te weinig inzicht hebben in welke taken ze allemaal uitvoeren. Met respijtzorg worden de taken van de mantelzorger tijdelijk overgenomen en kan de mantelzorger op adem komen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

respijtzorg

Wijkverpleegkundige in de (particuliere) thuiszorg

dinsdag 24 april 2018, Tijd 12:28 uur

Een van de belangrijkste taken van een wijkverpleegkundige is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg. Wijkverpleegkundige zorg zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige kan een indicatie afgeven voor zorg,  zoals verpleging of verzorging aan huis.

Taken en verantwoordelijkheden

Wijkverpleegkundigen in de thuiszorg hebben specifieke taken en verantwoordelijkheden. Wat mogen ze wel en wat niet? In dit artikel geven we een overzicht.

Verzorgen en verplegen

De kerntaken van een wijkverpleegkundige zijn en blijven natuurlijk de basis van verzorgen en verplegen:

 • Verzorgende werkzaamheden (wassen, afdrogen, aan- en uitkleden van patiënten, etc.)
 • Verpleegkundige handelingen (medicijnen toedienen, stoma verzorgen, etc.)

Daarnaast is het ook de taak van een wijkverpleegkundige om cliënten te observeren. En als het moet: ingrijpen (interventies plegen).

Om goed in kaart te brengen wat nodig is, houdt de wijkverpleegkundige altijd een intake met een cliënt. En gedurende de zorg houdt ze een gedetailleerde rapportage bij.

wijkverpleegkundige

Coördineren en coachen

Een wijkverpleegkundige doet meer dan alleen verzorgen en verplegen. Er zijn ook verschillende coördinerende en coachende taken:

 • Andere verpleegkundigen in de wijk aansturen
 • De zorg in de buurt verbeteren
 • De vraag naar zorg in kaart brengen en hierop inspelen

Voorlichten en overleggen

Dan zijn er nog taken op het gebied van voorlichting en overleg.

Zo houdt een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld nauw contact met de buurt. Met name instanties als buurtcentra en consultatiebureaus. Daar licht ze buurtbewoners voor over goede zorg en gezond blijven. Ze komt hiervoor uiteraard ook bij mensen thuis.

Daarnaast is ze spil in het web: ze overlegt met andere zorginstanties. Denk aan ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, het Zorgkantoor, etc. Dat helpt iedereen om de zorg beter af te stemmen. En voor een goede overdracht. Zodat iedere cliënt tijdig de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.

Wilt u wijkverpleegkundige worden?

Wil je wijkverpleegkundige worden? Dan kun je een post HBO-opleiding Wijkverpleegkundige volgen zodat je later vast kunt stellen welke zorg een cliënt nodig heeft, da6 noemt men indiceren. Ook leer je tijdens de opleiding tot wijkverpleegkundige hoe je bijvoorbeeld complexe zorgvragen aanpakt. Als wijkverpleegkundige ben je breed inzetbaar.

Nu online; patiënten informatie over continentie hulpmiddelen op de Hulpmiddelenwijzer

vrijdag 20 april 2018, Tijd 8:45 uur

Maar liefst ruim 1 miljoen Nederlanders heeft er last van; incontinentie van blaas en/of darmen. Incontinentie houdt in dat je ongewild urine en of ontlasting verliest of dat je last hebt van chronische obstipatie. Bij chronische obstipatie is er sprake van een langdurige verstopping in de darmen; een abnormaal vertraagde en/of bemoeilijkte stoelgang van minder dan drie keer per week. Maar er is goed nieuws voor mensen met vragen over incontinentie. Vanaf nu is er patiënten informatie over continentie beschikbaar op de Hulpmiddelenwijzer!

Waarom is patiënten informatie over continentie zo belangrijk?

Zoals eerder beschreven hebben veel Nederlanders last van incontinentie. Zij moeten dagelijks continentiehulpmiddelen gebruiken om zelfstandig te kunnen functioneren, zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Daarnaast is het een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en werken. Bij continentiehulpmiddelen kun je denken aan inleggers, katheters, onderleggers en darmspoelingen. Door deze hulpmiddelen wordt de kans op medische risico´s zoals urineweginfecties of huidbeschadigingen geminimaliseerd.

Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen

Sinds de zomer van 2017 zijn er kwaliteitseisen opgesteld door veldpartijen waarin staat waar de hulpmiddelenzorg voor patiënten met continentieproblemen aan moet voldoen. Dit “Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen” is vastgelegd in het Register van het Zorginstituut Nederland. Het document geeft onder andere aan dat patiënten en voorschrijvers (zoals continentieverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, revalidatieartsen en huisartsen) samen moeten bepalen welke hulpmiddelen het beste zijn voor de patiënt. Vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid zijn aspecten die van essentieel belang zijn bij de keuze voor de juiste hulpmiddelen. Goede patiënten informatie is noodzakelijk om zo functioneringsgericht mogelijk voor te schrijven.

hulpmiddelenwijzer

Hulpmiddelenwijzer voor continentie

Onlangs is er goede patiënten informatie over continentie hulpmiddelen beschikbaar gemaakt door de Vilans Hulpmiddelenwijzer via www.hulpmiddelenwijzer.nl/continentie. Deze informatie gaat in op vragen als;

– Wat is (in)continentie?
– Hoe bepalen patiënt en gespecialiseerde zorgverlener gezamenlijk welke
hulpmiddelenzorg nodig is?
– Welke continentiehulpmiddelen zijn er?
– Wat wordt wel en niet vergoed?

Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, heeft opdracht gekregen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn om een website te maken voor de Hulpmiddelenwijzer. Op deze website staat onafhankelijke en actuele informatie over hulpmiddelen, eHealth-toepassingen en andere bruikbare apps voor de zorg.

Initiatiefnemer van het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen is Edith Schippers; toenmalig Minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. In samenwerking met een aantal betrokken partijen van landelijke organisaties is het Kwaliteitskader tot stand gebracht. De partijen die een bijdrage hebben geleverd zijn;
patiënten (Bekkenbodem4All, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Incoclub, Patiëntenfederatie Nederland), zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, producenten (Nefemed), continentieverpleegkundigen (V&VN), medisch speciaalzaken (FHI) en apotheken (KNMP). Zij werken samen voor het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg en zijn erop gericht om het onderhoud en de implementatie van het kwaliteitskader goed te laten verlopen. De patiënten informatie over continentie is dan ook vastgesteld door het Platform.

Wil je meer informatie over continentie? Ga dan naar www.hulpmiddelenwijzer.nl/continentie

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen