Coronavirus leidt tot meer tremoren bij Parkinsonpatiënten

Uit onderzoek van wetenschappers van het Radboudumc blijkt dat Parkinsonpatiënten vaker last hebben van tremoren wanneer er sprake is van stress. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd op het Donders Instituut, werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Brain en benadrukken waarom de coronacrisis nadelige gevolgen kan hebben voor mensen met Parkinson.

Onderzoek met MRI-scan

Een tremor is een bevende, ritmische beweging die ontstaat als spieren zich meermaals samentrekken en verslappen. Het onderzoek werd onder andere uitgevoerd door de auteurs van het artikel; Michiel Dirkx, Rick Helmich en Bas Bloem. Maar liefst 33 patiënten namen deel als participant van het onderzoek. Zij werden bestudeerd in een MRI-scanner. Het onderzoek met de MRI-scan bestond uit twee delen; tijdens één deel mochten de participanten rust houden en tijdens het andere deel moesten ze een stressvolle taak (snel rekensommen maken) uitvoeren. Tijdens de MRI-scan werden de pupildiameter en hartslag gemeten, waardoor de mate van stress nauwkeurig bepaald kon worden. Door de versnellingsmeter op de arm van de participanten konden de tremoren geregistreerd worden.

Het is geen verrassing dat deze stressvolle taak leidde tot meer tremoren. Patiënten gaven zelf ook aan dat tremoren vaker worden opgewekt in stressvolle situaties.

Parkinson

Parkinson

Journal of Parkinson’s Disease

Helmich en Bloem, twee van de auteurs van het wetenschappelijke artikel, schreven een tijd geleden ook al een artikel voor Journal of Parkinson’s Disease. Daarin waarschuwden zij voor de gevolgen van het coronavirus voor Parkinsonpatiënten. Door hun zwakkere gezondheid zijn ze niet alleen kwetsbaarder voor het virus. Ook lopen ze het risico om extra stress te ervaren in deze onstuimige tijd. “Social distancing” heeft daar een grote invloed op. Doordat patiënten nu meer last ondervinden van stress-gerelateerde klachten, zoals angst of depressie, bestaat er een grote kans dat zij vaker te maken hebben met tremoren. Om te kunnen concluderen of dit ook daadwerkelijk het geval is, zijn de auteurs begonnen met een onderzoek naar de ervaring van Parkinsonpatiënten tijdens de coronacrisis.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

 

Mantelzorg bij dementie

Ongeveer 300.000 mantelzorgers zorgen in Nederland voor iemand met dementie in hun eigen omgeving. Soms is de zorg die de mantelzorger moet bieden zo intensief dat men dag en nacht in touw is.

Vaak zien onbekenden niet hoe zwaar het is om als mantelzorger te moeten zorgen voor een naaste met dementie. De naaste vraagt voortdurend aandacht van de mantelzorger en de mantelzorger ziet van dichtbij zijn naaste veranderen.

Dementie

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden van ondersteuning. In Nederland bieden casemanagers dementie ondersteuning en hulp aan mantelzorgers en hun naaste met dementie. Op deze wijze kan er een professioneel traject worden gestart van diagnose tot mogelijk aan opname toe.

In Nederland zijn er ook divers Alzheimer Cafe waar informele bijeenkomsten zijn. Hier kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Komt u dagelijks in contact met iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer? Of bent u mantelzorger van iemand met dementie Lees dan ook onze gratis whitepaper, waarin antwoord wordt gegeven op belangrijke vragen rondom dementie.

Download onze Alzheimer whitepaper

 

Huisartsen en maatschappelijk werk hebben vaak ook een goed netwerk voor doorverwijzingen bij dementie. Diverse instanties zoals Alzheimer Nederland of de Alzheimer telefoon kunnen ook een luisterend oor bieden.  Ook Zuster Jansen kan bijvoorbeeld op korte termijn 24 uurs zorg inzetten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

Wat is vasculaire dementie?

Vasculaire dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door problemen met de doorbloeding in de hersenen. Daardoor ontstaat vaatschade, wat leidt tot hersenbeschadiging. Ongeveer 16% van de dementerenden heeft in hoofdzaak vasculaire dementie. Meestal komt deze vorm in combinatie met andere soorten dementie voor. Vasculaire dementie wordt ook wel ‘multi-infarct’ dementie genoemd.

Lees verder

Hoe te communiceren met dementerende ouderen

Hulpmiddelen en tips

Communicatieproblemen bij dementie zijn onvermijdelijk. Al bij beginnende dementie komen ze voor.

Gelukkig zijn er hulpmiddelen en methodes die goed werken. Een aantal daarvan zetten we hieronder op een rijtje. Hopelijk heeft u iets aan onze tips.

Lees verder

Fikse toename van het aantal Nederlanders met kenmerken van dementie

Spijtig maar waar; de afgelopen twintig jaar is er sprake van een forse toename van het aantal mensen met kenmerken van dementie. Onderzoekers van het VUmc Alzheimercentrum en Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) hebben gegevens geanalyseerd die gedurende een periode van twintig jaar verzameld zijn. Op 16 april 2018 verschenen de resultaten van dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Journals of Gerontology: series B. Benieuwd naar de conclusies uit het onderzoek? Lees dan dit artikel!

Het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder drieduizend geselecteerde deelnemers met een leeftijd tussen de 65 en 88 jaar. Deze groep is representatief voor de Nederlandse, oudere bevolking. Om de blijvende cognitieve achteruitgang bij de deelnemers te kunnen vaststellen werden er op zeven meetmomenten essentiële gegevens verzameld door middel van het afnemen van tests;

MMSE (Mini–Mental State Examination) – een wereldwijd erkende screeningtest om een globale indruk te verkrijgen van de cognitieve functies en dus eventueel dementie IQCODE- een vragenlijst die ingevuld wordt door de naasten van de deelnemers om de cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen

Door middel van deze tests werden er gegevens verzameld over het geheugen en andere cognitieve functies, leefstijl en de chronische ziekten van de deelnemers.

Dementie

GZ-psycholoog dr. Tessa van den Kommer over het doel van het ouderenonderzoek: “We wilden als onderzoeksteam weten of er een trend te zien is in het aantal nieuwe gevallen van ouderen met blijvende cognitieve achteruitgang, daarbij rekening houdend met leeftijd en geslacht. Ook waren we benieuwd naar eventuele verklaringen voor een trend.”

Conclusie?!

De onderzoekers konden concluderen dat er tussen 1992 en 1995 een percentage van 2,5% nieuwe gevallen van mensen met onomkeerbare achteruitgang van cognitieve functies waren. In 2012 bleek dat percentage gestegen te zijn tot 3,4%.

Een aantal facetten hingen samen met een hogere incidentie van blijvende cognitieve achteruitgang; hoge leeftijd, roken, diabetes mellitus, lage opleiding, een lage BMI en weinig lichaamsbeweging. Echter, volgens de onderzoekers verklaren deze facetten de stijging niet.

Volgens de onderzoekers zal het aantal dementerende Nederlandse in de nabije toekomst zeker stijgen, mede doordat ons volk steeds ouder wordt. Dit betekent echter wel een nóg grotere toename van het aantal nieuwe gevallen van mensen met blijvende cognitieve achteruitgang, kenmerkend voor dementie. Thuiszorg met 24 uurs zorg kan een oplossing zijn.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

 

Medicijn tegen dementie

Is er een medicijn tegen dementie? Helaas, nog niet. Er zijn nu géén medicijnen die dementie vertragen. Laat staan genezen.

Er is wél hoop: nieuwe medicijnen tegen dementie zijn volop in ontwikkeling. En er zijn al middelen die de symptomen van de hersenziekte onderdrukken.

Lees verder

Jongdementie: symptomen, oorzaken en levensverwachting

Wat is ‘jongdementie’ precies? Het is een vorm van dementie waar je niet vaak over hoort. Vanaf welke leeftijd ben je eigenlijk ‘jongdement’? De definitie is als volgt:

We spreken van ‘jongdementie’ wanneer de eerste symptomen zich vóór je 65ste levensjaar voordoen, en de diagnose vóór die leeftijd is gesteld. Het gaat in de meeste gevallen om Alzheimer of frontotemporale dementie.

Cijfers zijn niet direct voorhanden. Waarschijnlijk gaat het in Nederland om 5.000 tot 15.000 mensen per jaar.

Lees verder

Beschut wonen

Hieronder vindt u alles wat u wilt weten over beschut wonen: wat het is, voor wie het bedoeld is, wat de kosten zijn en meer.

Wat is beschut wonen | Betekenis en uitleg

Beschut wonen is een kleinschalige woonvorm voor als u psychisch in de knoop zit. U kunt daar tijdelijk of permanent wonen en begeleiding krijgen. Zo kunt u zo zelfstandig mogelijk blijven, terwijl u middenin de maatschappij blijft leven.

Lees verder

Wat is dementie?

Dementie is een ongeneeslijke aandoening die de hersenen aantast. Of eigenlijk: een verzamelnaam voor meer dan 50 ziektes die de hersenen aantasten. Als u dementerende bent, gaan uw (hersen)functies steeds verder achteruit. U kunt informatie niet meer goed verwerken. Het begint meestal met vergeetachtigheid. Maar ook de motorische functies van uw lichaam vallen stukje bij beetje weg. Uiteindelijk wordt u hulpbehoevend als u dement bent. Bijvoorbeeld doordat uw geheugen zo slecht is geworden, dat het gevaar voor uzelf en uw omgeving oplevert. Of omdat u dagelijkse dingen niet meer zelf kunt, zoals aankleden of naar de wc gaan.

Lees verder

Hoe blijft uw dementerende cliënt goed eten?

Het vergeten van eten en drinken is een groot probleem onder mensen met dementie. Wat te denken van het weggooien van voedsel, of het buiten de koelkast laten van een pak melk. Na een jarenlange routine van eten en opruimen, lijkt het toch dat dit allemaal veel van onze hersenen vergt. Goede voeding is voor iedereen van levensbelang en dit geldt zeker voor kwetsbare mensen. Bovendien is goed eten en drinken belangrijk voor het sociale aspect, waarbij we gezellig bij elkaar komen en de dag doorspreken. In het boek ‘Eten en drinken bij dementie’ vertelt Jeroen Wapenaar hier meer over.

Lees verder

Wat is lewy body dementie?

Lewy body dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door ongewone ophopingen van eiwitten in de hersenen (‘lewy bodies’). Die zorgen ervoor dat hersencellen beschadigd raken. Het is een veelvoorkomende vorm: in 15% van de dementiegevallen gaat het om lewy body.

Lees verder

Zzp’er in de thuiszorg: de voor- en nadelen

ZZP-er in de thuiszorg

Bij Zuster Jansen werken zzp’ers, die zich dagelijks 100 procent inzetten voor het welzijn van onze cliënten. Dit doen zij verspreid over heel Nederland, ‘s nachts en overdag. Werken als zelfstandige zorgverlener is heel anders dan werken in loondienst. Sommige mensen kiezen er bewust voor als zzp’er aan de slag te gaan, andere mensen ‘overkomt’ het omdat er in hun directe omgeving geen andere mogelijkheden zijn. Er zijn nu eenmaal voor- en nadelen verbonden aan het werken als zelfstandige. Daarover vertellen wij u in dit blogartikel graag iets meer.

Waarom worden mensen zzp’er?

Zoals gezegd kiest niet iedereen bewust voor zelfstandig ondernemerschap, maar heel veel anderen doen dat juist ook weer wel. Als wisselende diensten niet langer te combineren zijn met de zorg voor een gezin bijvoorbeeld, of als de bureaucratie binnen de zorg frustraties en onhandigheden geeft. Het kan dan veel prettiger zijn om zelfstandig te gaan werken, waarbij u ook meer zeggenschap hebt over uw eigen agenda.

Hoe kunt u als zzp’er aan het werk in de thuiszorg?

U kunt eigenlijk op drie manieren zzp’er worden in de zorg:

  • zelfstandig ondernemer worden en bijvoorbeeld zelf acquisitie doen
  • u inschrijven bij een bemiddelingsbureau (zoals Zuster Jansen), dat de schakel is tussen de cliënt en de zorgverlener
  • in dienst gaan bij een detacheringsbureau

Welke manier u kiest, hangt af van uw voorkeuren en van uw verdere toekomstplannen. Wilt u echt een zelfstandig opererend bedrijfje starten waarbij u zelf actief op zoek gaat naar cliënten, dan is uw eerste stap waarschijnlijk niet om u in te schrijven bij een bemiddelingsbureau.

De voordelen

Het kan erg spannend zijn, om als zzp’er te gaan werken. Voor instellingen bent u echter heel aantrekkelijk, omdat u alleen betaald hoeft te worden voor de uren die u daadwerkelijk werkt. Er is dus weinig risico voor de zorginstelling die u mogelijk wil aannemen. U heeft wat dat betreft dus een streepje voor op de mensen die alleen in loondienst zouden willen werken.

Als zzp’er heeft u grotendeels beheer over de eigen agenda. U bepaalt in principe uw eigen werktijden, uw uurtarief en de manier waarop u bepaalde dingen doet. U kunt kritischer zijn en u kunt werken voor verschillende opdrachtgevers. Dit zorgt voor dynamiek en afwisseling, waardoor veel zzp’ers lang plezier houden in hun werk. Wat we ook vaak horen van de zzp’ers die voor ons werken, is dat ze de band met hun cliënten als persoonlijker ervaren en dat ze dat erg prettig vinden.

De nadelen

Als u als zzp’er wilt gaan werken in de zorg, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Bepaalde zekerheden die u had toen u nog een (vast) dienstverband had, vallen nu namelijk weg. Zo krijgt u bijvoorbeeld niet doorbetaald als u ziek bent of met vakantie gaat, waardoor het erg belangrijk is dat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit of dat u zich aansluit bij een pensioenfonds. Het is dus prima mogelijk om een aantal van de nadelen nog goed op te vangen. Een ander nadeel is het feit dat u mogelijk acquisitie gaat doen. Als u niet direct aan het werk kunt, via bijvoorbeeld een bemiddelingsbureau als Zuster Jansen, dan moet u zelf op zoek gaan naar nieuwe cliënten. Dat is niet voor iedereen weggelegd, sommige mensen vinden het erg moeilijk om actief mensen aan te spreken of ‘diensten te verkopen’.

Een laatste nadeel is dat u mogelijk ook minder contact heeft met (vaste) collega’s, zoals u dat in dienstverband wel heeft. Sommige mensen vinden dit juist prettig, maar voor anderen is het een gemis. Het kan dan helpen om andere zzp’ers op te zoeken, bij netwerkbijeenkomsten of op social media.

Wet DBA

Wanneer u eerder als zzp’er aan het werk bent geweest, was u wellicht gewend om een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aan te vragen bij de Belastingdienst. Sinds de invoering van de Wet DBA is dit niet langer nodig. De Wet DBA betekent wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het doel van deze wet is kort gezegd om schijnconstructies te voorkomen, en ervoor te zorgen dat beide partijen én de Belastingdienst weten van welk soort arbeidsrelatie er sprake is. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe de inkomsten worden verdiend, hoe uw uw werk naar eigen inzicht kunt invullen en hoe het gaat als u bijvoorbeeld een dienst zou willen ruilen binnen het team. De oude VAR-regels zijn echter nog wel van toepassing: zo moet u bijvoorbeeld nog steeds 1225 uur werken om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek.

Werken via bemiddelingsbureau Zuster Jansen

Zuster Jansen heeft een werving- en selectieproces dat er helemaal op gericht is om alleen de beste zorgverleners en verpleegkundigen binnen te halen. Wij willen namelijk dat onze cliënten altijd de beste zorg ontvangen, wanneer zo lang zij dat nodig hebben. Langer thuis blijven wonen kan alleen met intensieve begeleiding, waarbij er al snel een persoonlijke, intensieve band ontstaat. Op de website bespreken wij onder andere over welke vaardigheden een verpleegkundige en/of een verzorgende moet hebben, en wat wij zoal zoeken in de zzp’ers die zich bij ons aanmelden.

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

Vormen van dementie

Er zijn vele soorten dementie. Ongeveer 50 in totaal. Een totaaloverzicht is nergens te vinden. Dat is in principe ook niet nodig: slechts enkele vormen zijn veelvoorkomend. Andere zijn zeer zeldzaam.

In dit artikel zetten we de 9 meest voorkomende vormen op een rijtje, in een overzichtelijk schema. Inclusief een korte opsomming van de belangrijkste symptomen.

Schema van de soorten dementie

De volgorde is van meest voorkomende vormen van dementie, aflopend tot enkele zeldzame (atypische) vormen.

tabel

Soort dementieKenmerken/symptomenHoe vaak komt het voor?
Ziekte van Alzheimer·         Geheugenproblemen

·         Gedragsverandering

·         Karakterverandering

·         Oogproblemen

·         Plaats- en tijdsbesef verdwijnt

·         Lichamelijke achteruitgang

 

In ongeveer 70% van alle gevallen.
Vasculaire dementie·         Trager denken, praten en doen

·         Concentratieproblemen

·         Moeite met multi-tasken

·         Onbalans

·         Ongevoeligheid (lichamelijk)

·         Minder energie

 

In ongeveer 16% van alle gevallen.
Lewy body dementie·         Geheugenproblemen

·         Spiertrillen

·         Stijfheid

·         Gebogen lichaamshouding

·         Verwarring

·         Depressies

·         Hallucinaties

·         Karakterverandering

 

In 15% van alle gevallen.
Frontotemporale dementie (komt in 3 vormen voor)Gedragsvariant (Ziekte van Pick):

·         Gedragsverandering

·         Karakterverandering

·         Veranderende emoties

·         Anders beoordelen van situaties

 

Taalvariant:

·         Spraakproblemen

·         Moeite met begrip

·         Verminderde schrijf- en leesvaardigheid

 

Bewegingsvariant:

·         Bewegings- en coördinatiestoornissen

·         Veranderde motoriek

·         Moeite met bewegen/lopen

·         Trillen en vaak vallen

 

In 3 tot 12% van alle gevallen.
Parkinson-dementieZie symptomen van lewy body dementie. Beide zijn sterk verwant:

 

·         Krijgt iemand dementie vóór Parkinson, of binnen 1 jaar nadat Parkinson is vastgesteld? Dan spreken we van lewy body dementie.

·         Ontwikkelt iemand lewy body dementie later tijdens het ziekteverloop van Parkinson? Dan spreken we van Parkinson-dementie.

 

In 15% van alle gevallen.
Korsakov·         Geheugenverlies

·         Gaten in geheugen opvullen met fantasieverhalen

·         Desoriëntatie

·         Evenwichtsstoornissen

·         Karakterverandering

 

Korsakov is eigenlijk geen vorm van dementie. Het ontstaat door alcoholmisbruik in combinatie met een gebrek aan vitamine B1.
Creutzfeldt-Jakob·         Snelle psychische en lichamelijke achteruitgang

·         Geheugenproblemen

·         Onhandigheid

·         Evenwichtsstoornissen

·         Langzaam en onduidelijk praten

·         Verwarring

 

Zeer zeldzaam; komt bij slechts 1 op de miljoen mensen voor.
Posterieure Corticale Atrofie (PCA)·         Vooral problemen met zien:

·         Dingen niet zien, ook op korte afstand

·         Dingen niet herkennen of onderscheiden van elkaar

·         Afstanden verkeerd inschatten

·         Hallucinaties

 

Zeer zeldzaam.
Mild Cognitive Impairment (MCI)·         Geheugenproblemen

·         Moeite met informatie verwerken

·         Moeite met bepaalde handelingen

MCI is in feite geen vorm van dementie, maar in bijna de helft van de gevallen het voorstadium ervan. De symptomen zijn vaak relatief licht; een persoon met MCI functioneert meestal redelijk normaal. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf, zonder dat dementie ontstaat.

 

Heeft u of uw naaste een van de vormen van dementie?

Heeft u of iemand in uw omgeving dementie? Dan komt er een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Als patiënt redt u het niet meer alleen. Of uw taak als mantelzorger wordt te zwaar. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u de mogelijkheden , bijvoorbeeld onze 24 uurs zorg – voor nu of in de toekomst.

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*