24-uurs zorg

Steeds meer mensen kiezen voor 24-uurs zorg thuis. Dat is in de meeste gevallen makkelijker gezegd dan gedaan: uw naaste heeft dag en nacht hulp en ondersteuning nodig, terwijl hij of zij het hele leven al gewend is om voor zichzelf te zorgen. Toch is het de moeite waard om 24-uurs zorg te overwegen, wanneer iemand door omstandigheden niet meer volledig zelfstandig functioneert. 24-uurs zorg maakt het namelijk mogelijk om gewoon thuis te blijven wonen, ook met een relatief intensieve zorgvraag.

Om verblijf in een zorginstelling uit te stellen of te voorkomen, kunt u kiezen voor particuliere 24-uurs zorg van Zuster Jansen. Deze zorg kan tijdelijk of permanent worden ingezet: wij zijn er zolang als nodig.

Snel naar:

Wat is 24-uurs zorg?

24-uurs zorg is zorg ‘around the clock’: de zorgbehoevende krijgt hierbij letterlijk ieder uur van de dag de ondersteuning die nodig is. Een klein team van professionele zorgverleners staat voor uw naaste klaar, en zorgt dat er ‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds en ook ‘s nachts wordt gewaakt. We vinden het hierbij zeer belangrijk dat uw familielid zelf aangeeft wat hij of zij prettig vindt: we kunnen het ons bijvoorbeeld goed voorstellen dat privacy erg belangrijk is, en daar kunnen we uitstekend op inspelen. Wanneer u kiest voor 24-uurs zorg van Zuster Jansen, gaan we van tevoren in gesprek over de specifieke wensen van uw naaste, zodat wij echt de zorg kunnen geven waar hij of zij zich prettig bij voelt.

Bel direct voor persoonlijk advies

 

Bij 24-uurs zorg staat er een klein team klaar, dat bestaat uit maximaal vijf ervaren zorgverleners. We zorgen er dus voor dat de zorgbehoevende niet continu kennis hoeft te maken met nieuwe zorgverleners. Er wordt al snel een band opgebouwd, en daarom is er altijd een vast aanspreekpunt en kunt u altijd vragen stellen. Zo weet u dat de zorgverleners goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Dit geeft zekerheid en rust.

24-uurs zorg

 

 

 

 

 

Wanneer kiest u voor 24-uurs zorg?

Als uw partner, vader of moeder dag en nacht verzorging/verpleging nodig heeft, is het goed om 24-uurs zorg in te schakelen. Deze zorg is niet gebonden aan een specifieke situatie of vastgesteld ziektebeeld: onze professionele zorgverleners kunnen in zeer uiteenlopende situaties voor u klaarstaan. Kies bijvoorbeeld voor 24-uurs zorg als een bepaalde periode moet worden overbrugd, omdat uw naaste wacht op verblijf in een zorginstelling of juist wanneer hij of zij net uit het ziekenhuis is ontslagen. Zuster Jansen helpt tevens veel mensen die te maken krijgen met de ziekte van Alzheimer. Voor hen is het des te meer belangrijk dat ze zo lang mogelijk verblijven in hun eigen, vertrouwde omgeving.

24-uurs zorg bij Alzheimer

De ziekte van Alzheimer kent een grillig verloop, dat is bij de meesten wel bekend. In het begin is het voor familieleden vaak nog mogelijk om voor iemand met Alzheimer te zorgen, maar deze zorgtaak wordt steeds ingewikkelder. Passende thuiszorg kan dan een belangrijke oplossing zijn, zeker als het de bedoeling is dat degene met dementie zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Zuster Jansen maakt dit mogelijk, door 24-uurs zorg bij Alzheimer te bieden die helemaal is afgestemd op de zorgvrager.

Een klein, vast zorgteam komt bij uw naaste thuis om verzorging en verpleging te bieden in de vertrouwde omgeving. De zorgverlener zorgt in deze situatie ook voor communicatie met betrokken specialisten, de huisarts, de apotheek en uiteraard de familieleden. Zo is iedereen tijdig en volledig op de hoogte van eventuele ontwikkelingen, en kan er snel geschakeld worden indien dit nodig is.

24-uurs zorg bij de ziekte van Parkinson

Bij een ingrijpende hersenaandoening, zoals de ziekte van Parkinson, is het bijna onvermijdelijk dat intensieve zorg nodig wordt. Steeds meer mensen gaan dan op zoek naar mogelijkheden waarbij ze thuis verzorgd kunnen worden: in hun eigen huis, omringd door eigen spullen en herinneringen. In het begin is mantelzorg vaak nog mogelijk, maar zelfs voor ervaren mantelzorgers kan de taak op een gegeven moment te zwaar en te intensief worden. Er kan dan een ervaren team van Zuster Jansen klaarstaan om de zorg over te nemen.

Informatie aanvragen

 

Door onderstaand filmpje te bekijken, krijgt u een goed beeld van de zorg die nodig is bij de ziekte van Parkinson. Het is belangrijk om te weten dat deze aandoening specialistische zorg vereist, verleend door mensen met voldoende kennis en ervaring. Mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson kunnen namelijk met zeer uiteenlopende symptomen te maken krijgen: een aantal voorbeelden zijn slikproblemen,dementie, problemen bij urineren en de bekende tremors/spasmen. Deze klachten hebben een grote impact op het dagelijks leven, waardoor ondersteuning en hulp steeds belangrijker worden.


24-uurs zorg in de laatste levensfase

Een ander voorbeeld van een situatie waarin 24-uurs zorg kan worden ingezet, is de laatste levensfase. Wanneer iemand terminaal ziek is maar thuis verzorgd wil worden, kunnen de zorgverleners van Zuster Jansen direct klaarstaan om de juiste verzorging en verpleging te bieden. Meestal is 24-uurs zorg er in deze fase op gericht om zoveel mogelijk in alle rust en comfort zorg te bieden, zodat de zorgvrager de kans krijgt om in alle rust afscheid te nemen. Ook de aanwezige familie en visite worden ondersteund en gerustgesteld, gezien de situatie voor hen erg emotioneel en zwaar kan zijn.

Zo ziet een gemiddelde dag eruit

Natuurlijk kunt u bij 24-uurs zorg uitgaan van de beste zorg en verpleging, 24 uur per dag. Daarnaast bieden wij ook op veel andere vlakken gezelschap en ondersteuning. De zorgbehoevende brengt tenslotte de hele dag door met onze zorgverleners, waarbij er al gauw een hechte vertrouwensband ontstaat. De verzorgers van Zuster Jansen helpen uw naaste gedurende de dag met alles. Bijvoorbeeld met de boodschappen en het koken, maar ze gaan ook graag op pad voor allerlei activiteiten. Houdt uw naaste van wandelen, of geniet hij of zij vanuit de rolstoel graag van de frisse lucht? Dan gaan we graag samen naar buiten. Op bezoek gaan bij een vriend of vriendin, een theatervoorstelling bekijken of een kopje koffie drinken op een terras: het kan allemaal op het programma staan. Natuurlijk houden we zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden, wensen en privacy. De zorgvrager geeft daarom altijd zelf aan wat hij of zij zoekt in 24-uurs zorg. 

24-uurs verpleging en verzorging: ontlast uw mantelzorger

Zorgt u of iemand anders tot nu toe voor uw naaste? Dan kan 24-uurs zorg door professionals voorkomen dat u of deze persoon overbelast raakt. U weet dat uw familielid altijd in goede handen is, en u hoeft zelf geen zware zorgtaak op zich te nemen. U kunt zich weer op uw eigen leven concentreren en wanneer u langskomt, is dat voor het gezelschap.

Neem contact op voor persoonlijk advies

 

Onze zorgverleners hebben jarenlange ervaring, waardoor ze handelingen en zorgtaken kunnen uitvoeren die voor mantelzorgers vaak te zwaar of ingewikkeld zijn. Daarnaast houden zij contact met een eventuele wijkverpleegkundige, casemanager dementie en uw behandelend arts, om uw gezondheid optimaal te waarborgen. Wij kennen onze zorgverleners allemaal persoonlijk en stellen met de grootste zorgvuldigheid een team samen.

Thuiszorg

 

 

 

 

 

 

24-uurs zorg als respijtzorg

Als de zorgtaak voor mantelzorgers te zwaar wordt, is het mogelijk om 24-uurs zorg van Zuster Jansen in te zetten als vorm van respijtzorg. De mantelzorger kan dan een tijdje ‘pauze’ nemen van deze taak, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan of om zich even op zijn/haar eigen werk of gezin te kunnen concentreren. Dit is heel belangrijk: overbelaste mantelzorgers lopen het risico om zelf ziek te worden, en dan wordt de situatie nog ingewikkelder. Respijtzorg kan voor een heel korte periode worden ingezet, maar het is ook mogelijk om deze zorgvorm te kiezen voor de langere termijn. Zuster Jansen staat klaar zolang dat nodig is voor uw naaste en de mantelzorger. 

De kosten van particuliere zorg

24-uurs zorg van Zuster Jansen is particuliere thuiszorg. Wat houdt dit precies in? Kort gezegd is particuliere thuiszorg een vorm van zorg waar u zelf de controle over heeft. Dat betekent:

 • Dat u zelf een zorgaanbieder kiest
 • Dat u zelf aangeeft zorg te willen ontvangen
 • Dat u met de aanbieder bespreekt welke zorg u precies wilt afnemen
 • Dat u de zorg ook zelf betaalt

Bij Zuster Jansen merken we dat steeds meer mensen de weg naar particuliere thuiszorg weten te vinden. Voor de verantwoordelijkheid die u zelf heeft, krijgt u namelijk veel terug: uw naaste heeft de vrijheid om zelf aan te geven wat hij of zij nodig heeft. Er is geen instantie of verpleger die de situatie beoordeelt en bepaalt waar uw familielid vervolgens recht op heeft. Hier gaat u alleen nog zelf over.

Zoals hierboven genoemd, betaalt u particuliere 24-uurs zorg helemaal zelf. Hoeveel 24-uurs zorg kost, is afhankelijk van welke zorgverlener u kiest en in welke situatie de zorgbehoevende zich bevindt. Moet de verzorging bijvoorbeeld met spoed worden ingezet, en hoe lang is verzorging nodig? Kortom, we kunnen geen getal noemen dat voor iedereen representatief of gelijk is. Wel kunnen we aangeven dat de kosten van particuliere 24-uurs zorg vaak hoger uitvallen dan wanneer u kiest voor reguliere thuiszorg. Dat heeft onder meer te maken met de grote mate van vrijheid en controle die u houdt.

Om de kosten van particuliere 24-uurs zorg te verlagen, kunt u wellicht een pgb aanvragen. Deze afkorting staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Wanneer uw naaste zorg nodig heeft die valt onder de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning, is het verstandig om te kijken of deze persoon voor een pgb in aanmerking komt. U heeft daar dan een indicatie voor nodig, die u regelt via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hoe groot het deel is dat kan worden bekostigd met het pgb, hangt onder andere af van de zorgvorm die u kiest. Houd er rekening mee dat u voor een persoonsgebonden budget een indicatie moet hebben, maar dat dit niet per se nodig is om zorg van Zuster Jansen te kunnen ontvangen! Ook zonder indicatie kunt u bij ons terecht.

 

Het kan verstandig zijn om zorgaanbieders met elkaar te vergelijken voordat u kiest, maar staar u niet blind op het bedrag dat u moet betalen. Natuurlijk kan het een belangrijke factor zijn in uw beslissing, maar uiteindelijk is de kwaliteit van de zorg en uw gevoel daarbij het meest belangrijk.

Hoe regelt u particuliere 24-uurs zorg?

24-uurs zorg kunt u heel eenvoudig zelf regelen. Dat is één van de voordelen van particuliere thuiszorg. De eerste stap die u zet is contact opnemen met Zuster Jansen, wellicht nadat u zich heeft ingelezen over onze zorg- en dienstverlening. Wij plannen dan een intakegesprek, waarin we de situatie bespreken en een inschatting maken van de zorg die kan worden verleend. Neem gerust uw naaste of een ander vertrouwd familielid mee naar dit gesprek, zodat u gerichter vragen kunt stellen en u de informatie later nog samen kunt bespreken.

Na het intakegesprek kan de zorg al op zeer korte termijn worden ingezet, waar de zorgvrager ook woont in Nederland. U kunt dus ook een beroep op ons doen als de naaste zich in een situatie bevindt waarin hij of zij ineens dag en nacht verzorgd moet worden. Met onze hulp kunt u voorkomen dat de zorgbehoevende naar een zorginstelling hoeft te verhuizen. Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over onze zorg- en dienstverlening, of heeft u specifieke vragen waarop u antwoord wenst voordat u overgaat tot een zorgaanvraag? Neem dan gerust contact op met onze zorgcoördinator, telefonisch of via het aanvraagformulier.

24-uurs zorg regelen

De voordelen van particuliere 24-uurs zorg van Zuster Jansen nog eens op een rij:

 • Zorg op zeer korte termijn al mogelijk
 • Verhuizen naar een zorginstelling kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen
 • Warme, persoonlijke ondersteuning door een team van maximaal 5 zorgverleners
 • Overal in Nederland beschikbaar
 • De zorgverleners helpen u waar ze kunnen, maar bevorderen ook zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Veel aandacht voor communicatie met uw naasten
 • Zuster Jansen is lid van de branchevereniging en HKZ gecertificeerd

Auteur: redactie Zuster Jansen

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*