Wat is een zorgkantoor?

Wat is een zorgkantoor? Een zorgkantoor is een kantoor dat zorg regelt in de regio waarin u woont. U kunt een zorgkantoor zien als het uitvoeringsorgaan van de WLZ zorg, omdat een zorgkantoor de verantwoording draagt voor het uitvoeren van zorg uit de WLZ, het beheren van de gelden en het uitkeren van budgetten aan zorgaanbieders. In Nederland zijn er diverse regio’s met ieder een eigen zorgkantoor dat zorgt voor de uitvoering van de zorg in desbetreffende regio.

Wat doet een zorgkantoor?

Wat doet een zorgkantoor? Uw zorgkantoor ontvangt vanuit het CIZ uw indicatiebesluit. Afhankelijk van uw keuze voor Zorg in Natura of het ontvangen van een PGB regelt het zorgkantoor in uw regio de rest. Wanneer u heeft gekozen voor Zorg in Natura zal uw zorgkantoor de zorg regelen waar u recht op heeft. Zij kijken hierbij naar de voorkeur voor een zorgaanbieder die u eventueel heeft aangegeven. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat uw zorgaanbieder contact opneemt met u om afspraken te maken over de zorg die u ontvangt.

Krijg ik altijd zorg door mijn gewenste zorgaanbieder?

Nee. In uw CIZ aanvraag kunt u een voorkeur aangeven voor een zorgaanbieder in uw regio. Niet iedere zorgaanbieder heeft echter een contract afgesloten met het zorgkantoor. Dit is een voorwaarde om zorg te kunnen ontvangen van de door u gewenste zorgaanbieder. Daarnaast moet er wel plek zijn bij de door u gewenste zorgaanbieder. In de meeste gevallen krijgt u te maken met een wachtlijst.

Hoe kan ik via het zorgkantoor PGB ontvangen?

Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen. Nadat u een indicatiebesluit heeft ontvangen en heeft gekozen voor het ontvangen van een PGB kunt u bij uw zorgkantoor PGB aanvragen. Uw zorgkantoor stelt dan een aanvraagformulier voor op, en u dient met een budgetplan te komen.

Wat kan ik doen met mijn Persoonsgebonden Budget?

Met het PGB kunt u zelf zorg inkopen naar uw eigen wensen. Zorg inkopen kan bijvoorbeeld bij Zuster Jansen. Hierbij komt u nooit op een wachtlijst te staan. Onze zorgcoördinator helpt u om passende zorg te vinden en uw budget op de juiste manier te besteden. Met uw PGB kunt u een gedeelte van onze uitstekende particuliere thuiszorg financieren. Het grootste gedeelte van onze zorg dient u te betalen met eigen financiële middelen. Dit om de kwaliteit van onze zorg te kunnen waarborgen en u enkel de beste zorg te kunnen bieden op hoog niveau. Kies bijvoorbeeld voor onze uitstekende privé verzorging en verpleging in de vorm van 24-uurs zorg, nachtzorg of zorg bij de ziekte van Alzheimer bij u thuis.

De informatie over het zorgkantoor uit dit artikel is gebaseerd op informatie van het Landelijk Platform GGz.