Wet DBA voor zzp’ers

Als zzp’er was je gewend een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aan te vragen bij de Belastingdienst, wanneer je als zelfstandige bij een werkgever aan de slag wilde. Inmiddels gaat dat allemaal iets anders. Er is nu namelijk de Wet DBA: dit staat voor wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Doel van deze wet is om schijnconstructies te voorkomen, en ervoor te zorgen dat niet alleen beide partijen (werkgever en zelfstandige) weten van welke arbeidsrelatie er sprake is, maar ook de Belastingdienst. Inhoudelijk is er voor het werk van een zzp’er alsmede voor onze dienstverlening weinig tot niets veranderd na het invoeren van de Wet DBA.

Waar wordt op gelet?

De Wet DBA houdt in principe in dat de fiscus naar de volgende zaken kijkt:

  • Hoe jullie inkomsten worden verdiend (de cliënt betaalt jullie rechtstreeks, dus dit vormt verder geen problemen)
  • Hoe je zelf je werk naar eigen inzicht kan invullen.
  • Vrije vervanging (zo gaat het nu ook): het zelf ruilen van diensten binnen je team. Hierbij is het ook belangrijk dat je niet continu op dezelfde dagen werkt, omdat de Belastingdienst anders vermoedt dat het om een dienstbetrekking gaat.

Verder gelden ook eigenlijk alle oude VAR regels, zoals 1225 uur werken om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigen aftrek. Wanneer je daar niet aan voldoet, verlies je de fiscale handreiking van 7000 euro.

Modelovereenkomst voor bemiddelingsbureaus

Zuster Jansen is lid van meerdere Brancheverenigingen, waaronder Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). Voor de bemiddelingsbureaus zijn deze brancheverenigingen samen met het Ministerie van Financiën aan de slag gegaan om een modelovereenkomst op te stellen die landelijk door bemiddelingsbureau in de zorg kan worden gebruikt. In augustus 2016 is deze modelovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst, waardoor deze nu geldig is tot en met augustus 2021.

Wil je meer weten over de gevolgen voor jou als zzp’er die werkt (of wil werken) via Zuster Jansen? Stel ons dan gerust je vragen. Op de website van de Belastingdienst kun je nog eens verder lezen over de inhoud van deze wet. Daar heeft de Belastingdienst onder andere een download beschikbaar gesteld waarin in het kort duidelijk wordt gemaakt waar de wet uit bestaat. Hieronder zie je daar een (gedeeltelijke) screenshot van. 

wet dba belastingdienst screenshot