Particuliere Thuiszorg

Steeds meer ouderen kiezen voor particuliere thuiszorg. Maar wat houdt dit precies in, en wat is het verschil met reguliere thuiszorg? En waarom zou ú kiezen voor deze vorm van thuiszorg? Deze – en veel meer vragen – beantwoorden we op deze pagina.

Inhoud:

Wat is particuliere thuiszorg?

Particuliere thuiszorg is thuiszorg waar ú alles bepaalt: welke hulp u precies krijgt en van wie, waarom u die hulp inschakelt en de hoeveelheid hulp. U bent dus niet afhankelijk van de gemeente of verzekeraars. Dat betekent óók dat u particuliere thuiszorg in principe zelf bekostigd. In sommige gevallen kunt u daarvoor een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen.

Bij particuliere thuiszorg regelt u dus alles zelf. Zonder dat u verantwoording hoeft af te leggen aan bijvoorbeeld zorginstanties. In plaats daarvan spreekt u alles rechtstreeks af met de aanbieder.

Zo heeft u veel vrijheid om de overeenkomst in te richten zoals u dat zelf prettig vindt. En blijkt bijvoorbeeld dat u door omstandigheden meer ondersteuning en hulp nodig heeft? Dan kunt u dat snel zelf regelen, zonder bureaucratisch gedoe.

Waarom kiest u voor particuliere thuiszorg?

U kiest voor particuliere thuiszorg als u niet langer geheel zelfstandig bent. Als u door ziekte of een handicap niet zonder hulp de dag door komt. En als u geen familielid, vriend of kennis kunt/wilt vragen om u te ondersteunen.

Dat kan in allerlei situaties gebeuren. Zuster Jansen helpt bijvoorbeeld veel mensen die te maken krijgen met ingrijpende ouderdomskwalen, dementie of een hersenaandoening als de ziekte van Parkinson.

We leveren onze particuliere thuiszorg al sinds 2009 aan onze cliënten aan. Ook staan we mensen bij die thuis willen revalideren of die slecht ter been zijn.

De particuliere thuiszorg die we verlenen, is nooit gebonden aan een specifieke situatie of zorgbehoefte. We kunnen dus altijd voor u klaarstaan.

Het verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg

Reguliere thuiszorg is zorg op indicatie, die vergoedt wordt vanuit de basisverzekering. Particuliere thuiszorg regelt u geheel zelf, met of zonder indicatie.

Dat is de korte uitleg. Hieronder gaan we er iets dieper op in:

Reguliere thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Kortom, deze hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige beoordeelt uw situatie en bepaalt vervolgens waar u recht op heeft. Hiervoor krijgt u dan een indicatie. Met een CIZ-indicatie voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) komt u mogelijk wel in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee u de zorg kunt inkopen.

Particuliere thuiszorg regelt u geheel zelf, maar hier heeft u niet per se een indicatie voor nodig. U betaal de zorg ook zelf. Maar als u een pgb hebt, kunt u dat wel gebruiken om een deel van onze zorg in te kopen.

Niet alleen op het praktische vlak merken onze cliënten verschillen tussen reguliere en particuliere thuiszorg. Het komt helaas vaak voor dat de reguliere thuiszorg te maken krijgt met stevige bezuinigingen. En dat er steeds meer ‘handen aan het bed’ worden geschrapt. Er is weinig tijd meer voor extra begeleiding, een praatje of kopje koffie. Want de taken moeten worden uitgevoerd en dan moet de zorgverlener door naar de volgende cliënt.

Bij particuliere thuiszorg nemen we alle tijd voor u. U ontvangt zorg op maat. Dit kunnen flexibele dagen en/of tijden zijn. We onderhouden het contact met uw mantelzorger, uw familie en betrokken specialisten. We zetten ons 100% in om u echt te geven wat u nodig heeft. Zonder in te leveren op zorg, zodat u met particuliere thuiszorg thuis kunt blijven wonen.

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kan tijdelijk of permanent worden ingezet. Bijvoorbeeld bij dementie of revalidatie. Kies daarom voor particuliere thuiszorg van Zuster Jansen met professionele zorgverleners.

Particuliere thuiszorg

Tijdelijk of permanent

U kunt onze particuliere thuiszorg zowel tijdelijk als permanent inzetten. Hierdoor is het in veel situaties mogelijk om voor deze zorg te kiezen.

Bent u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis ontslagen, en wilt u thuis revalideren? Dan staat er direct een ervaren zorgverlener voor u klaar. Heeft u net een ingrijpende diagnose gekregen? En wilt u er zeker van zijn dat u niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen wanneer u zieker wordt? Ook dan kunt u ons inschakelen voor particuliere zorg bij u thuis.

U hoeft hiervoor niet in een bepaalde regio te wonen: we werken in heel Nederland. In iedere plaats kunnen we al op de korte termijn zorg bieden. U kunt bovendien een beroep op ons doen als u in een aanleunwoning of een soortgelijke woonvoorziening verblijft.

Twijfelt u over de mogelijkheden in uw situatie? Vraag dan gerust bij ons na wat wij u kunnen bieden.

Vormen van particuliere thuiszorg

Zoals gezegd, kunt u bij ons terecht voor verschillende vormen van particuliere thuiszorg. Dit kan zorgverlening zijn voor 24 uur per dag. maar er zijn ook diverse andere manieren om de verzorging in te vullen. Wij leggen u graag uit wat de overige mogelijkheden zijn:

Thuiszorg bij dementie

Dementie kan verschillende oorzaken hebben. Het is dan ook van belang dat u passende zorg ontvangt, die past bij uw specifieke omstandigheden.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Maar dementie kan ook het gevolg zijn van verschillende andere ziektes, of van ouderdom of een ongezond leven.

Particuliere zorg kan in zo’n geval betekenen dat u niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen. In plaats daarvan kunt gewoon thuis blijven wonen. Ondanks uw dementie of vergeetachtigheid.

U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van onze flexibele 5-uurszorg: in overleg met onze zorgcoördinator bepaalt u dan op welke tijden de zorg wordt verleend. Zo kunt u uw eventuele mantelzorger optimaal ontlasten. Of kies één van de andere beschikbare zorgvormen, die volledig worden afgestemd op wat u nodig heeft.

12-uurszorg

12-uurszorg is ideaal voor mensen die thuiszorg graag willen combineren met mantelzorg. Stel: u heeft een werkende partner die ‘s nachts bij u kan zijn. Dan kunt u een zorgverlener van Zuster Jansen overdag inschakelen. Zo bent u niet alleen. En ontvangt u precies de juiste hulp.

Zo zijn er verschillende situaties te bedenken waarin 12-uurszorg kan worden ingezet.

24-uurszorg

Onze 24-uurszorg is op korte termijn inzetbaar bij onder andere Alzheimer of dementie. Daarnaast is het mogelijk om deze zorg in te zetten als overbruggingszorg.

Ons speciale thuiszorgteam bestaat uit professionele zorgverleners die affiniteit hebben met de ziekte van Alzheimer en dementie. Dankzij dit kleine team hoeft uw naaste niet steeds kennis te maken met nieuwe zorgverleners.

Nachtzorg

Door te kiezen voor nachtzorg, weet u zeker dat u iedere nacht met een gerust hart kunt gaan slapen. Als u ‘s nachts uw bed uit moet, voor bijvoorbeeld een toiletbezoek of medicatie, kunt u altijd rekenen op hulp. U kunt nachtzorg ook goed combineren met mantelzorg (of reguliere thuiszorg), die u mogelijk overdag al ontvangt.

Bij nachtzorg maken we onderscheid tussen waak- en slaapdiensten. Waakdiensten worden ingezet als er ‘s nachts meerdere zorgmomenten zijn, en als de zorg wat intensiever van aard is. Bij laagdrempelige verzorging en ondersteuning, waarbij het vooral belangrijk is dat er ‘s nachts iemand aanwezig is, zullen we sneller slaapdiensten adviseren.

Palliatieve en/of terminale thuiszorg

In de laatste levensfase kan passende thuiszorg (in de vorm van palliatieve of terminale thuiszorg) rust brengen. Zowel voor de zorgvrager als voor zijn/haar naasten.

Thuis sterven is zwaar, maar het kan met de juiste hulp zeker iets heel moois zijn. Een ervaren zorgverlener van Zuster Jansen is er desnoods dag en nacht om u in alle comfort te verzorgen. Maar bijvoorbeeld ook om naasten te ondersteunen en rust te creëren. Zo kunt u op uw eigen manier afscheid nemen van geliefden, helemaal vertrouwd in de eigen omgeving.

Palliatieve zorg kan bovendien gedurende een langere periode worden ingezet. Wanneer de levensverwachting niet zeker is, maar er wel verzorging en verpleging nodig is.

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kan ook als terminale thuiszorg worden ingezet. Heeft een u zorgteam nodig van verpleegkundigen in de palliatieve fase? Zuster Jansen kan dit organiseren. Kies daarom voor particuliere thuiszorg van Zuster Jansen met professionele zorgverleners.

Particuliere thuiszorg en terminale thuiszorg

Zorg bij de ziekte van Alzheimer

Particuliere thuiszorg kan de oplossing zijn voor mensen die te horen hebben gekregen dat ze aan dementie lijden, en die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.

Mantelzorgers zijn niet altijd in staat om de steeds zwaarder wordende zorgtaak uit te voeren. Zeker niet als de dementie ernstige vormen aanneemt. Dan is specialistische zorg nodig, door ervaren zorgverleners die weten wat ze kunnen verwachten bij de ziekte van Alzheimer.

Welke vorm voor u het meest geschikt is, bespreken we uiteraard samen wanneer u contact met ons opneemt. We zorgen altijd voor een oplossing op maat: iemand met de ziekte van Parkinson heeft tenslotte andere behoeften dan iemand die herstellende is van een heupoperatie. Dat begrijpen wij als geen ander.

Bij Alzheimer en dementie kan Zuster Jansen particuliere thuiszorg organiseren. Kleine teams met specialistische zorg bij Alzheimer.

Particuliere thuiszorg bij Alzheimer en dementie

Wij begrijpen dat geen enkele situatie hetzelfde is (of blijft). Daarom voeren wij dikwijls evaluatiegesprekken met u om te bepalen hoe het gaat, en wat we kunnen doen om de zorg nóg beter op u af te stemmen.

Is het nodig dat u méér zorg ontvangt, omdat uw mantelzorger minder tijd heeft? Of omdat uw omstandigheden zijn veranderd? Dan is dat in de meeste gevallen geen enkel probleem. Uw wensen en behoeften blijven te allen tijde leidraad voor het traject.

Particuliere zorg vs. mantelzorg

Wanneer iemand net te maken krijgt met bepaalde ouderdomskwalen, ziektes of andere ingrijpende omstandigheden, is er vaak een mantelzorger die een deel van de zorg op zich neemt. Meestal is dit een partner, een ouder of juist een zoon/dochter.

Na verloop van tijd kan het voor de mantelzorger echter steeds zwaarder worden om de zorgtaken uit te voeren. Zeker als er weinig kennis, ondersteuning en vervanging beschikbaar is. Dit kan ook ongemakkelijk worden voor degene die de zorg ontvangt: die krijgen steeds meer het gevoel dat ze een familielid belasten met een zware taak.

In dat geval is het prettiger en zelfs belangrijk om particuliere thuiszorg in te schakelen. Met name om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

Particuliere thuiszorg hoeft overigens niet per se de tegenhanger van mantelzorg te zijn: het is ook prima mogelijk om deze 2 vormen van ondersteuning naast elkaar te laten plaatsvinden. Oftewel: u kunt uw mantelzorgers ontlasten door een deel te laten overnemen door professionele zorgverleners.

Respijtzorg: als mantelzorg even niet meer gaat

Geeft uw mantelzorger aan dat het niet meer lukt om de zorgtaak uit te voeren? Of ziet u zelf dat het niet meer gaat? Dan kunt u particuliere thuiszorg in de vorm respijtzorg inzetten.

Respijtzorg houdt in dat er vervangende zorg wordt geregeld. Zo kan uw mantelzorger even afstand nemen van de zorgtaak. Zeker als de mantelzorger ook een eigen gezin en een baan heeft, kan dat hard nodig zijn. Zo kan een welverdiende vakantie gewoon plaatsvinden. Maar het kan ook gaan om een wat langere periode.

Kortom: wilt u uw mantelzorger meer ademruimte geven, om het risico op overbelasting te verlagen? Schakel ons dan in voor respijtzorg, die we al op zeer korte termijn (ook met spoed) kunnen leveren.

Particuliere thuiszorg en respijtzorg gaan vaak samen. Zoekt u tijdelijk particuliere thuiszorg? Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger overbelast is? Zuster Jansen kan op korte termijn particuliere thuiszorg bieden.

Particuliere thuiszorg en respijtzorg

Wat kost particuliere thuiszorg?

Particuliere thuiszorg hanteert vergelijkbare tarieven als de reguliere thuiszorg. Anders gezegd: onze zorg is niet duurder dan verzekerde zorg. Dat gezegd hebbende: het is moeilijk om u nu een goed beeld te geven van wat het ú zou kosten om particuliere thuiszorg in te schakelen. Want wij verlenen zorg op maat: samen bepalen we wat u nodig heeft, en berekenen daarbij een prijs op maat.

U kunt daarom het beste contact met ons opnemen. Dan gaan we vrijblijvend in gesprek. Op basis daarvan maken we een zorgplan, inclusief prijsberekening. Pas daarna beslist u of u met ons in zee gaat.

Particuliere thuiszorg bekostigen

Particuliere thuiszorg is een vorm van hulp die u zelf inschakelt. Er zit geen gemeente of zorgverzekeraar tussen die bepaalt wat u wel en niet nodig heeft. Dit brengt veel vrijheid met zich mee. U kiest zelf een zorgaanbieder, bepaalt (vaak in overleg met de aanbieder) zelf welke vorm van zorg het beste bij u past en u geeft zelf aan wat u belangrijk vindt.

Dat betekent ook dat u particuliere thuiszorg zelf betaalt. In tegenstelling tot reguliere thuiszorg, wordt deze hulp namelijk niet vergoed vanuit uw basisverzekering.

Wel komen de meeste mensen nog in aanmerking voor een persoonsgebonden budget. Daarmee kunt u een deel van de kosten voor particuliere thuiszorg opvangen. Er zijn verschillende soorten pgb’s: bijvoorbeeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wet langdurige zorg

Bron: infographic ncz.nl

Voor veel mensen wegen de kosten niet op tegen de vrijheid die ze ervoor terugkrijgen. U bepaalt tenslotte zelf welke zorg u inkoopt. U houdt daardoor ook beter de controle over de kwaliteit. Bovendien houdt particuliere thuiszorg pas op als u vindt dat het niet meer nodig is. 

Zorg regelen

Wilt u particuliere thuiszorg aanvragen? Het enige wat u hoeft te doen in dat geval, is contact opnemen met Zuster Jansen. U kunt hiervoor online ons contactformulier invullen. Maar u kunt ook rechtstreeks bellen met onze zorgcoördinator.

De eerste stap is dan het plannen van een intakegesprek. De bedoeling van het intakegesprek is om uw situatie volledig in kaart te brengen: wat kunt u nog zelf? Wat zijn uw behoeften? Ontvangt u nog andere vormen van zorg, en wilt u die combineren met elkaar?

We spreken met u (en uw eventuele mantelzorger) over de omstandigheden en geven daarbij advies over de zorg die u kunt kiezen. Vervolgens is het aan u om te beslissen welke zorgvorm u wilt afnemen: dat is het grote voordeel van particuliere thuiszorg. U hoeft geen toestemming te vragen aan uw gemeente of zorgverzekeraar.

Als u van tevoren graag iets meer wilt weten over hoe wij te werk gaan, raden we u ook aan om onderstaand filmpje eens te bekijken:


Waarom particuliere thuiszorg door Zuster Jansen?

 • Verpleging en verzorging op hoog niveau
 • Warme en persoonlijke zorg, verleend door kleine teams
 • HKZ-gecertificeerd
 • 7 dagen per week, 24 uur per dag, alle zorg die u nodig heeft
 • Vaste teams van verpleegkundigen en verzorgenden
 • In heel Nederland staan we voor u klaar (ook in delen van België!)
 • In het vertrouwde comfort van uw eigen omgeving
 • Ervaren gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden
 • Zuster Jansen is lid van het waarschuwingsregister zorg
 • Ook met spoed – indien nodig binnen een paar uur

Ouderenzorg

Ouderenzorg is een breed begrip, waar dagelijks veel instanties en individuen mee bezig zijn. Ook Zuster Jansen biedt de best mogelijke ouderenzorg aan haar cliënten.

De inwoners van Nederland worden steeds ouder. En over het algemeen worden we ook steeds ‘gezonder’ oud. Krijgt u onverhoopt toch te maken met ziekte, een handicap of ouderdomskwalen? Dan is het belangrijk dat de juiste zorg beschikbaar is. Bijvoorbeeld laagdrempelige ondersteuning, zoals hulp bij persoonlijke verzorging en bij het ondernemen van activiteiten. Maar ook intensieve verzorging en verpleging kunnen nodig zijn.

Wij helpen u graag in zeer uiteenlopende omstandigheden.

Liever niet naar een zorginstelling?

Sommige beperkingen zijn helaas blijvend, of zullen erger worden in de toekomst. Natuurlijk kunt u er dan voor kiezen om naar een zorginstelling te verhuizen, zoals een verzorgingshuis, woonzorgcentrum of verpleeghuis. Ook een aanleunwoning is een optie, waarbij u op/nabij het terrein van een verzorgingshuis woont, maar wel zelfstandig blijft.

Maar wilt ú het liefst zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen? Dan helpt Zuster Jansen u daar graag bij, met particuliere thuiszorg. Wij kunnen op korte termijn (zelfs met spoed, binnen een paar uur) al voor u komen zorgen. Zodat u nergens anders hoeft te verblijven dan thuis.

Ouderenzorg bij Alzheimer

Voor de ziekte van Alzheimer is de laatste jaren meer begrip ontstaan, maar nog steeds is er geen genezing mogelijk. Gelukkig weten we steeds meer over deze vorm van dementie, en zijn er oefeningen die u kunt doen om het verloop ervan enigszins te remmen.

De zorgverleners van Zuster Jansen hebben veel ervaring met het verzorgen van mensen die aan deze ziekte lijden. Zij staan niet alleen voor u klaar met verzorging en verpleging, maar volgen uw ritme en ondernemen graag allerlei activiteiten met u.

Een wandeling maken, samen koken, geheugentraining toepassen: goed gezelschap en persoonlijke begeleiding zijn minstens zo belangrijk als het bieden van passende verzorging.

Neem gerust contact met ons op als u op zoek bent naar particuliere ouderenzorg bij Alzheimer, voor u of een naaste.

Voorkom overbelasting van mantelzorgers

Wanneer een thuiswonende oudere ziek of minder mobiel wordt, zijn het vaak partners en kinderen die in eerste instantie de verzorging op zich nemen. Er zijn echter steeds meer mantelzorgers die overbelast raken. Omdat de zorgtaak die zij uitvoeren te zwaar wordt of niet gecombineerd kan worden met een eigen leven. Dat is natuurlijk zonde!

Zuster Jansen helpt daarom graag, door een aanvulling te bieden op mantelzorg. Of juist door de gehele zorgtaak over te nemen. We kunnen er voor u zijn met 12-uurs zorg, nachtzorg of 24-uurs zorg. Natuurlijk bieden we ook zorgvormen die ‘specifieker’ zijn, bijvoorbeeld wanneer de ziekte van Alzheimer of de laatste levensfase een rol speelt. Vraag gerust bij ons naar de mogelijkheden.

De voordelen van particuliere zorg

Zuster Jansen biedt particuliere ouderenzorg. Dit houdt in dat u op het volgende kunt rekenen:

 • 24-uurs zorg met kleine teams van zorgverleners. U ontvangt steeds dezelfde mensen bij u thuis!
 • Uitstekende 24-uurs verpleging bij de ziekte van Alzheimer.
 • Tot de mogelijkheden behoren ook: terminale zorg, nachtzorg, 12-uurs zorg, waakdiensten en 24-uurs verpleging.
 • Onze zorgverleners zijn bekwaam en hebben bevoegdheid in het verrichten van specifieke handelingen. Onze verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd.
 • Onze zorg is in heel Nederland beschikbaar, ook op korte termijn of met spoed.

Wanneer we voor u komen zorgen, staat de eigen regie in uw leven centraal. We houden altijd rekening met uw persoonlijke wensen en behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van de dagelijkse routine en uw privacy.

Particuliere ouderenzorg is zorg die u zelf bekostigt, maar u krijgt daar veel keuzevrijheid voor terug. U bepaalt bijvoorbeeld met welke zorgaanbieder u in zee gaat, en welke zorgvorm vervolgens wordt ingezet. U kunt onze zorg bovendien met óf zonder indicatie van het CIZ inschakelen.

Onze zorgcoördinator kan u (vrijblijvend) alles vertellen over de verschillende mogelijkheden in uw situatie. Maar ook over het regelen van een indicatie of over het Pgb.

Wilt u meer lezen over zorggerelateerde onderwerpen? Lees dan ook onze artikelen op ons blog of in onze Leefwijzer!

Auteur: redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *