Particuliere Thuiszorg

Steeds meer ouderen kiezen voor particuliere thuiszorg. Maar wat houdt dit precies in, en wat is het verschil met reguliere thuiszorg? Vergelijk particuliere zorg in dit geval eens met particulier huren: u regelt alles zelf en u hoeft daarbij geen verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld zorginstanties (bij huren de woningcorporaties) of andere organen. U spreekt alles rechtstreeks af met de aanbieder, waardoor u veel vrijheid heeft om de overeenkomst in te richten zoals u dat zelf prettig vindt. Zo werkt het met particulier huren, en zo werkt het ook met particuliere zorg. Wanneer u door omstandigheden meer ondersteuning en hulp nodig heeft, kan particuliere thuiszorg een heel geschikte oplossing zijn. U bepaalt dan helemaal zelf welke zorg u afneemt en bij welke aanbieder u dat doet.

Snel naar…:

Wanneer kiest u voor particuliere thuiszorg?

U kiest voor particuliere thuiszorg als u niet langer geheel zelfstandig bent. Als u door ziekte of een handicap niet zonder hulp de dag door komt, en als u geen familielid, vriend of kennis kunt/wilt vragen om u te ondersteunen. Dat kan in allerlei situaties gebeuren. Zuster Jansen helpt bijvoorbeeld veel mensen die te maken krijgen met ingrijpende ouderdomskwalen, dementie of een hersenaandoening als de ziekte van Parkinson. We leveren onze particuliere thuiszorg al sinds 2009 aan onze cliënten aan. Ook staan we mensen bij die thuis willen revalideren of die slecht ter been zijn. De particuliere thuiszorg die we verlenen, is nooit gebonden aan een specifieke situatie of zorgbehoefte. We kunnen dus altijd voor u klaarstaan.

Het verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg

Voor veel mensen is het verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg niet gelijk duidelijk. Daarom leggen we dat graag nog even uit. Wanneer u kiest voor reguliere thuiszorg, dan valt dat onder de Zorgverzekeringswet. Kortom, deze hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige beoordeelt uw situatie en bepaalt vervolgens waar u recht op heeft. Hiervoor krijgt u dan een indicatie. Met een CIZ-indicatie voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) komt u mogelijk wel in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee u de zorg kunt inkopen.

Particuliere thuiszorg regelt u geheel zelf, maar hier heeft u niet per se een indicatie voor nodig. U kunt, wanneer u deze heeft, het pgb wel wel gebruiken om een deel van de zorg van Zuster Jansen in te kopen. Verderop in dit artikel gaan we dieper in op de kosten van particuliere thuiszorg.

Niet alleen op het praktische vlak merken onze cliënten verschillen tussen reguliere en particuliere thuiszorg. Het komt helaas vaak voor dat de reguliere thuiszorg te maken krijgt met stevige bezuinigingen, en dat er steeds meer ‘handen aan het bed’ worden geschrapt. Er is weinig tijd meer voor extra begeleiding, een praatje of kopje koffie, want de taken moeten worden uitgevoerd en dan moet de zorgverlener door naar de volgende cliënt. Bij particuliere thuiszorg nemen we alle tijd voor, en ontvangt u zorg op maat. Dit kunnen flexibele dagen en/of tijden zijn. We onderhouden het contact met uw mantelzorger, uw familie en betrokken specialisten, en zetten ons honderd procent in om u echt te geven wat u nodig heeft. Zonder in te leveren op zorg, zodat u met particuliere thuiszorg thuis kunt blijven wonen.

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kan tijdelijk of permanent worden ingezet. Bijvoorbeeld bij dementie of revalidatie. Kies daarom voor particuliere thuiszorg van Zuster Jansen met professionele zorgverleners.

Particuliere thuiszorg

Tijdelijk of permanent

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kan zowel tijdelijk als permanent worden ingezet. Hierdoor is in veel situaties mogelijk om voor deze zorg te kiezen. Bent u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis ontslagen, en wilt u thuis revalideren? Dan staat er graag een ervaren zorgverlener voor u klaar. Heeft u net een ingrijpende diagnose gekregen en wilt u ervan verzekerd zijn dat u niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen wanneer u zieker wordt? Ook dan kunt u Zuster Jansen inschakelen voor particuliere zorg bij u thuis.

U hoeft hiervoor niet in een bepaalde regio te wonen: Zuster Jansen is werkzaam in heel Nederland, en kan in iedere plaats al op de korte termijn zorg bieden. U kunt bovendien een beroep op ons doen als u in een aanleunwoning of een soortgelijke woonvoorziening verblijft. Twijfelt u over de mogelijkheden in uw situatie, vraag dan gerust bij ons na wat wij u kunnen bieden.

Vormen van particuliere thuiszorg

Zoals gezegd, kunt u bij Zuster Jansen terecht voor verschillende vormen van particuliere thuiszorg. Dit kan zorgverlening zijn voor 24 uur per dag, maar er zijn ook diverse andere manieren om de verzorging in te vullen. Wij leggen u graag uit wat de overige mogelijkheden zijn:

Thuiszorg bij dementie aanvragen

Dementie kan verschillende oorzaken hebben. Het is dan ook van belang dat u passende zorg ontvangt, die past bij uw specifieke omstandigheden. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie, maar dementie kan ook gevolg zijn van verschillende andere ziektes, ouderdom of een ongezond leven. Particuliere zorg kan in zo’n geval betekenen dat u niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen, maar dat u gewoon thuis kan blijven wonen. Ondanks uw dementie of vergeetachtigheid. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van onze flexibele 5-uurs zorg: in overleg met onze zorgcoördinator bepaalt u dan op welke tijden de zorg wordt verleend. Zo kunt u uw eventuele mantelzorger optimaal ontlasten. Of kies één van de andere beschikbare zorgvormen, die volledig worden afgestemd op wat u nodig heeft.

12-uurs zorg

12-uurs zorg is ideaal voor mensen die thuiszorg graag willen combineren met mantelzorg. Stel, u heeft een werkende partner die ‘s nachts bij u kan zijn. 12-uurs zorg kan betekenen dat een zorgverlener van Zuster Jansen overdag bij u is, zodat u niet alleen hoeft te zijn en precies de juiste hulp ontvangt. Zo zijn er verschillende situaties te bedenken waarin 12-uurs zorg kan worden ingezet.

24-uurs zorg

Onze 24-uurs zorg is op korte termijn inzetbaar bij onder andere Alzheimer of dementie. Daarnaast is het mogelijk om deze zorg in te zetten als overbruggingszorg. Het speciale thuiszorgteam van Zuster Jansen bestaat uit professionele zorgverleners die affiniteit hebben met de ziekte van Alzheimer en dementie. Dankzij dit kleine team hoeft uw naaste niet steeds kennis te maken met nieuwe zorgverleners.

Nachtzorg

Door te kiezen voor nachtzorg, weet u zeker dat u iedere nacht met een gerust hart kunt gaan slapen. Als u ‘s nachts uw bed uit moet, voor bijvoorbeeld een toiletbezoek of medicatie, kunt u altijd rekenen op hulp. Nachtzorg kan ook goed worden gecombineerd met mantelzorg (of reguliere thuiszorg) die u mogelijk overdag al ontvangt. Bij nachtzorg maken we onderscheid tussen waakdiensten en slaapdiensten. Waakdiensten worden ingezet als er ‘s nachts meerdere zorgmomenten zijn, en als de zorg wat intensiever van aard is. Bij laagdrempelige verzorging en ondersteuning, waarbij het vooral belangrijk is dat er ‘s nachts iemand aanwezig is, zullen we sneller slaapdiensten adviseren.

Palliatieve en/of terminale-thuiszorg

In de laatste levensfase kan passende thuiszorg (in de vorm van palliatieve of terminale thuiszorg) rust brengen, zowel voor de zorgvrager als voor zijn/haar naasten. Thuis sterven is zwaar, maar het kan met de juiste hulp zeker iets heel moois zijn. Een ervaren zorgverlener van Zuster Jansen is er desnoods dag en nacht om u in alle comfort te verzorgen, maar bijvoorbeeld ook om naasten te ondersteunen en rust te creëren. Zo kan de zorgvrager op zijn of haar eigen manier afscheid nemen van geliefden, helemaal vertrouwd in de eigen omgeving. Palliatieve zorg kan bovendien gedurende een langere periode worden ingezet, als de levensverwachting niet met zekerheid kan worden vastgesteld maar als er wel verzorging en verpleging nodig is.

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kan ook als terminale thuiszorg worden ingezet. Heeft een u zorgteam nodig van verpleegkundigen in de palliatieve fase? Zuster Jansen kan dit organiseren. Kies daarom voor particuliere thuiszorg van Zuster Jansen met professionele zorgverleners.

Particuliere thuiszorg en terminale thuiszorg

Zorg bij de ziekte van Alzheimer

Particuliere thuiszorg kan de oplossing zijn voor mensen die te horen hebben gekregen dat ze aan dementie lijden, en die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Mantelzorgers zijn niet altijd in staat om de steeds zwaarder wordende zorgtaak uit te voeren, zeker niet als de dementie ernstige vormen aanneemt. Dan is specialistische zorg nodig, door ervaren zorgverleners die weten wat ze kunnen verwachten bij de ziekte van Alzheimer.

Welke vorm voor u het meest geschikt is, bespreken we uiteraard samen wanneer u contact met ons opneemt. We zorgen altijd voor een oplossing op maat: iemand met de ziekte van Parkinson heeft tenslotte andere behoeften dan iemand die herstellende is van een heupoperatie. Dat begrijpen wij als geen ander.

Bij Alzheimer en dementie kan Zuster Jansen particuliere thuiszorg organiseren. Kleine teams met specialistische zorg bij Alzheimer.

Particuliere thuiszorg bij Alzheimer en dementie

Zuster Jansen begrijpt dat geen enkele situatie hetzelfde is (of blijft). Daarom voeren wij dikwijls evaluatiegesprekken met u om te bepalen hoe het gaat, en wat we kunnen doen om de zorg nóg beter op u af te stemmen. Is het nodig dat u méér zorg ontvangt, omdat uw mantelzorger minder tijd heeft, of omdat uw omstandigheden zijn veranderd? Dan is dat in de meeste gevallen geen enkel probleem. Uw wensen en behoeften blijven te allen tijde leidraad voor het traject.

Particuliere zorg vs. mantelzorg

Wanneer iemand net te maken krijgt met bepaalde ouderdomskwalen, ziektes of andere ingrijpende omstandigheden, is er vaak een mantelzorger die een deel van de zorg op zich neemt. Meestal is dit een partner, een ouder of juist een zoon/dochter. Na verloop van tijd kan het voor de mantelzorger echter steeds zwaarder worden om de taken nog uit te voeren, zeker als er weinig kennis, ondersteuning en vervanging beschikbaar is. Ook voor mensen die de zorg ontvangen is het soms prettiger om particuliere thuiszorg te ontvangen: zij hebben dan niet het gevoel dat ze een familielid belasten met een zware taak.

Particuliere thuiszorg hoeft overigens niet per se de tegenhanger van mantelzorg te zijn: het is ook prima mogelijk om de twee vormen van ondersteuning naast elkaar te laten plaatsvinden. Particuliere thuiszorg is er namelijk in verschillende vormen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor nachtzorg of 12-uurs zorg, waarbij u de rest van de dag bijgestaan wordt door uw mantelzorger.

Respijtzorg: als mantelzorg even niet meer gaat

Als een mantelzorger aangeeft dat het niet meer lukt om de zorgtaak uit te voeren, of als de zorgvrager ziet dat het niet meer gaat, is het mogelijk om particuliere thuiszorg in de vorm respijtzorg van Zuster Jansen in te zetten. Respijtzorg houdt in dat er vervangende zorg wordt geregeld, zodat de mantelzorger even afstand kan nemen van de zorgtaak. Zeker als de mantelzorger ook een eigen gezin en een baan heeft, kan dat hard nodig zijn. Een welverdiende vakantie kan op deze manier gewoon plaatsvinden, maar het kan ook gaan om een wat langere periode. Wilt u uw mantelzorger meer ademruimte geven, om het risico op overbelasting te verlagen? Schakel ons dan in voor respijtzorg, die al op zeer korte termijn (ook met spoed) kan worden ingezet.

Particuliere thuiszorg en respijtzorg gaan vaak samen. Zoekt u tijdelijk particuliere thuiszorg? Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger overbelast is? Zuster Jansen kan op korte termijn particuliere thuiszorg bieden.

Particuliere thuiszorg en respijtzorg

Particuliere thuiszorg bekostigen

Particuliere thuiszorg is een vorm van hulp die u zelf inschakelt. Er zit geen gemeente of zorgverzekeraar tussen die bepaalt wat u wel en niet nodig heeft. Dit brengt veel vrijheid met zich mee. U kiest zelf een zorgaanbieder, bepaalt (vaak in overleg met de aanbieder) zelf welke vorm van zorg het beste bij u past en u geeft zelf aan wat u belangrijk vindt. Particuliere thuiszorg is echter ook hulp die u zelf betaalt. In tegenstelling tot reguliere thuiszorg, wordt deze hulp namelijk niet vergoed vanuit uw basisverzekering.

Hoeveel particuliere thuiszorg kost, is niet direct in een cijfer uit te drukken. Dit hangt uiteraard af van de soort zorg die u nodig heeft, en de hoeveelheid die u uiteindelijk afneemt. Wel komen de meeste mensen nog in aanmerking voor een persoonsgebonden budget, waarmee ze een deel van de kosten kunnen opvangen. Er zijn verschillende soorten pgb’s: u kunt bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget aanvragen als u zorg nodig heeft vanuit de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met dit budget kunt u een deel bekostigen van de zorg die u ontvangt van Zuster Jansen.

Wet langdurige zorg

Bron: infographic ncz.nl

Voor veel mensen wegen de kosten niet op tegen de vrijheid die ze ervoor terugkrijgen. U bepaalt tenslotte zelf welke zorg u inkoopt en u houdt daardoor ook beter de controle over de kwaliteit. Bovendien houdt particuliere thuiszorg pas op als u vindt dat het niet meer nodig is.

Zorg regelen

Wilt u particuliere thuiszorg aanvragen? Het enige wat u hoeft te doen in dat geval, is contact opnemen met Zuster Jansen. U kunt hiervoor online ons contactformulier invullen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks te bellen met onze zorgcoördinator. De eerste stap is dan het plannen van een intakegesprek. De bedoeling van het intakegesprek is om uw situatie volledig in kaart te brengen: wat kunt u nog zelf? Wat zijn uw behoeften? Ontvangt u nog andere vormen van zorg, en wilt u die combineren met elkaar? We spreken met u (en uw eventuele mantelzorger) over de omstandigheden en geven daarbij advies over de zorg die u kunt kiezen. Vervolgens is het aan u om te beslissen welke zorgvorm u wilt afnemen: dat is het grote voordeel van particuliere thuiszorg. U hoeft geen toestemming te vragen aan uw gemeente of zorgverzekeraar.

Als u van tevoren graag iets meer wilt weten over hoe wij te werk gaan, raden we u ook aan om onderstaand filmpje eens te bekijken:


Waarom particuliere thuiszorg door Zuster Jansen?

 • Verpleging en verzorging op hoog niveau
 • Warme en persoonlijke zorg, verleend door kleine teams
 • HKZ-gecertificeerd
 • 7 dagen per week, 24 uur per dag, alle zorg die u nodig heeft
 • Vaste teams van verpleegkundigen en verzorgenden
 • In heel Nederland staan we voor u klaar (ook in delen van België!)
 • In het vertrouwde comfort van uw eigen omgeving
 • Ervaren gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden
 • Zuster Jansen is lid van het waarschuwingsregister zorg
 • Ook met spoed – indien nodig binnen een paar uur

Ouderenzorg

Ouderenzorg is een breed begrip, waar dagelijks veel instanties en individuen mee bezig zijn. Ook Zuster Jansen biedt de best mogelijke ouderenzorg aan haar cliënten. De inwoners van Nederland worden steeds ouder, en over het algemeen worden we ook steeds ‘gezonder’ oud. Krijgt u onverhoopt toch te maken met ziekte, een handicap of ouderdomskwalen, dan is het belangrijk dat de juiste zorg beschikbaar is. Het kan dan gaan om laagdrempelige ondersteuning, zoals hulp bij persoonlijke verzorging en bij het ondernemen van activiteiten, maar ook intensieve verzorging en verpleging kunnen nodig zijn. Zuster Jansen helpt u graag in zeer uiteenlopende omstandigheden.

Liever niet naar een zorginstelling?

Sommige beperkingen zijn helaas blijvend, of zullen erger worden in de toekomst. Natuurlijk kunt u er dan voor kiezen om naar een zorginstelling te verhuizen, zoals een verzorgingshuis, woonzorgcentrum of verpleeghuis. Ook een aanleunwoning is een optie, waarbij u op/nabij het terrein van een verzorgingshuis woont, maar wel zelfstandig blijft. Wilt u het liefst zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen? Dan helpt Zuster Jansen u daar graag bij. Wij kunnen op korte termijn (zelfs met spoed, binnen een paar uur) al voor u komen zorgen, zodat u nergens anders hoeft te verblijven dan thuis.

Ouderenzorg bij Alzheimer

Voor de ziekte van Alzheimer is de laatste jaren meer begrip ontstaan, maar nog steeds is er geen genezing mogelijk. Gelukkig weten we steeds meer over deze vorm van dementie, en zijn er oefeningen die u kunt doen om het verloop ervan enigszins te remmen. De zorgverleners van Zuster Jansen hebben veel ervaring met het verzorgen van mensen die aan deze ziekte lijden. Zij staan niet alleen voor u klaar met verzorging en verpleging, maar volgen uw ritme en ondernemen graag allerlei activiteiten met u. Een wandeling maken, samen koken, geheugentraining toepassen: goed gezelschap en persoonlijke begeleiding zijn minstens zo belangrijk als het bieden van passende verzorging. Neem gerust contact met ons op als u op zoek bent naar ouderenzorg bij Alzheimer, voor u of een naaste.

Voorkom overbelasting van mantelzorgers

Wanneer een thuiswonende oudere ziek of minder mobiel wordt, zijn het vaak partners en kinderen die in eerste instantie de verzorging op zich nemen. Er zijn echter steeds meer mantelzorgers die overbelast raken, omdat de zorgtaak die zij uitvoeren te zwaar wordt of niet gecombineerd kan worden met een eigen leven. Dat is natuurlijk zonde! Zuster Jansen helpt daarom graag, door een aanvulling te bieden op mantelzorg of juist door de gehele zorgtaak over te nemen. We kunnen er voor u zijn met 12-uurs zorg, nachtzorg of 24-uurs zorg. Natuurlijk bieden we ook zorgvormen die ‘specifieker’ zijn, bijvoorbeeld wanneer de ziekte van Alzheimer of de laatste levensfase een rol speelt. Vraag gerust bij ons naar de mogelijkheden.

De voordelen van particuliere zorg

Zuster Jansen biedt particuliere ouderenzorg. Dit houdt in dat u op het volgende kunt rekenen:

 • 24-uurs zorg met kleine teams van zorgverleners. U ontvangt steeds dezelfde mensen bij u thuis!
 • Uitstekende 24-uurs verpleging bij de ziekte van Alzheimer.
 • Tot de mogelijkheden behoren ook: terminale zorg, nachtzorg, 12-uurs zorg, waakdiensten en 24-uurs verpleging.
 • Onze zorgverleners zijn bekwaam en hebben bevoegdheid in het verrichten van specifieke handelingen. Onze verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd.
 • Onze zorg is in heel Nederland beschikbaar, ook op korte termijn of met spoed.

Wanneer we voor u komen zorgen, staat de eigen regie in uw leven centraal. We houden altijd rekening met uw persoonlijke wensen en behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van de dagelijkse routine en uw privacy. Particuliere ouderenzorg is zorg die u zelf bekostigt, maar u krijgt daar veel keuzevrijheid voor terug. U bepaalt bijvoorbeeld met welke zorgaanbieder u in zee gaat, en welke zorgvorm vervolgens wordt ingezet. U kunt de zorg van Zuster Jansen bovendien met óf zonder indicatie van het CIZ inschakelen. Onze zorgcoördinator kan u (vrijblijvend) alles vertellen over de verschillende mogelijkheden in uw situatie, maar ook over het regelen van een indicatie of over het Pgb.

Wilt u meer lezen over zorggerelateerde onderwerpen? Lees dan ook onze artikelen op ons blog of in onze Leefwijzer!

Auteur: redactie Zuster Jansen

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *