Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

Aantal dementiepatiënten zal in de toekomst flink toenemen

zondag 11 september 2022, Tijd 10:57 uur

De zorg staat onder druk en volgens berekeningen van Vektis (business intelligence centrum voor de zorg) neemt deze druk de komende jaren alleen maar verder toe. Naar verwachting zal, mede door de vergrijzing, het aantal mensen met dementie flink stijgen. Dit zal zijn weerslag hebben op de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging, want de prognoses liegen er niet om.

Vektis gebruikt gegevens uit 2020 en maakt op basis hiervan én van veranderingen in samenstelling en leeftijdsopbouw van de bevolking prognoses voor de toekomst. Daarbij gaat het onderzoekscentrum uit van gelijkblijvend beleid. En de cijfers die daaruit voortkomen zijn zorgwekkend. In 2020 waren er 249 duizend 40-plussers in Nederland met dementie. Volgens de berekeningen van Vektis zullen dit er in 2050 maar liefst 447 duizend zijn. Dat is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van 2020.

Aantal mensen met dementie naar verwachting verdriedubbelen

Maar, er zijn grote verschillen tussen de regio’s. Zo wordt er in Utrecht de sterkte stijging verwacht. Ter verduidelijking, daar zal het aantal mensen met dementie naar verwachting verdriedubbelen. In 2020 woonden er 3250 mensen met dementie en in 2050 zullen dat er 9730 zijn. Daarentegen neemt het aantal dementerenden in Drenthe het minst toe: van 8230 in 2020 naar 12.170 in 2050. Deze verschillen zijn te verklaren door de huidige populatieopbouw en de demografische ontwikkelingen.

In onze huidige samenleving woont 68 procent van de 40-plussers met dementie thuis. Dat betekent dat 32 procent in een instelling verblijft. Op basis van de prognoses wordt verwacht dat het aantal dementiepatiënten dat in een instelling woont gaat stijgen naar 35 procent. Het aantal dementerenden dat thuis woont zal dus dalen van 68 naar 65 procent in 2050. Als gevolg van de vergrijzing zullen er dus zowel absoluut, als relatief gezien meer dementiepatiënten in een zorginstelling gaan wonen in de toekomst.

Grootste verschuiving regio Noord West Friesland (Harlingen en Waadhoeke)

Ook hierbij zijn er opvallende, regionale verschillen “zichtbaar”.  Zo wordt er in de regio Noord West Friesland (Harlingen en Waadhoeke) de grootste verschuiving verwacht. Daar zullen in 2050 maar liefst 6 procent meer mensen in een instelling wonen. Er zijn in die regio dus extra handen nodig in de toekomst.

Het aantal vrouwen met dementie neemt in de periode 2020-2050, volgens het onderzoeksbureau, met 84 procent toe. Voor mannen geldt zelfs een percentage van 87 procent.

De dementieprognoses van Vektis zijn gebaseerd op de bevolkingsprognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Auteur: redactie Zuster Jansen

Artikelen archief