Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

Aantal werkende mantelzorgers gaat in de toekomst flink toenemen

vrijdag 12 november 2021, Tijd 12:21 uur

Mantelzorgers “moeten” de groeiende zorgvraag in de toekomst voor een groot deel gaan opvangen. Het probleem is echter dat veel van hen daarnaast ook nog zal werken. Naar verwachting zal het aantal werkende mantelzorgers toenemen van 1,8 miljoen in 2020 naar maar liefst 2,1 miljoen in 2040.

Deze verwachte stijging is een gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd en het feit dat er waarschijnlijk meer vrouwen werken in 2040. De prognose is dat voornamelijk de groep werkende vrouwen tussen de 55 en 64 jaar toeneemt, terwijl dit ook de groep is die juist veel mantelzorg levert. Hierdoor neemt de druk op vrouwen toe.

Vergrijzing reden groei mantelzorgers

Tegelijkertijd heeft de vergrijzing een belangrijk aandeel in de vraag naar mantelzorg: deze zal waarschijnlijk met 70 procent stijgen. Om die reden zullen er meer mantelzorgers moeten komen. Daarbij bestaat er een kans dat die mantelzorgers complexere zorg moeten leveren en wellicht voor meerdere personen tegelijk moeten zorgen. Deze ontwikkelingen zorgen voor meer druk op de werkende mantelzorgers. Sommigen staan hierdoor voor extra-, en ingewikkelde- uitdagingen. Zo hebben lager opgeleide werkenden vaker te maken met flexibele contracten (dus geen baangarantie) en hebben ze vaak minder of helemaal niets te zeggen over de werkplaats en werktijd. Zzp’ers kunnen makkelijker schakelen met tijden en plaatsen, maar bij hen is er vaak sprake van een verstoorde balans tussen werk en privé.

Onderzoek naar werkende mantelzorgers

Volgens het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is aandacht en passende ondersteuning uitermate belangrijk voor mantelzorgers. Dat concludeert het RIVM uit een onderzoek naar werkende mantelzorgers. Uit dat onderzoek blijkt dat mantelzorgers het belangrijk vinden dat er betere (h)erkenning komt van hun gezondheid en welzijn. Daarnaast zouden ze meer inzicht willen hebben in de mogelijkheden om de taken te delen met zorgprofessionals, vrijwilligers of mensen uit het netwerk. Ook zouden ze graag meer passende ondersteuning aangeboden krijgen.

Daarentegen blijkt dat mantelzorgers niet altijd weten welke ondersteuningsopties er zijn. Momenteel zijn er verschillende hulpmogelijkheden en vormen van ondersteuning om mantelzorgers te ontlasten. Denk hierbij aan technologie, praatgroepen, financiële bijdrages, respijtzorg en flexibele werkuren.

Auteur: redactie Zuster Jansen

Artikelen archief

error: