Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

Goede communicatie is van cruciaal belang bij verplichte zorg

vrijdag 09 april 2021, Tijd 14:15 uur

Sinds 1 januari 2020 regelt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) de rechten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Om de uitvoering en kwaliteit van deze wet te controleren, heeft MIND de betrokkenen gevraagd om hun ervaringen te delen via een ervaringenmonitor op hun website. De resultaten hiervan (en de vragenlijst die de organisatie aanvullend in december uitzette) tonen aan dat er veel verbeteringen in de uitvoering nodig zijn.

Maar liefst 40 cliënten en 50 familieleden en andere betrokken naasten deden mee aan de peiling. De resultaten geven een duidelijke, eerste indruk van de ervaringen van mensen die te maken kregen met de nieuwe wet. De feedback bestaat hoofdzakelijk uit drie belangrijke aandachtspunten: communicatie, informatievoorziening en (het gebrek aan) ondersteuning.

Mondelinge informatieoverdracht als communicatiemiddel

Ten eerste blijkt uit de peiling dat er behoefte is aan een goede informatievoorziening. Mondelinge informatieoverdracht als communicatiemiddel wordt hoog gewaardeerd, maar komt in de praktijk nog weinig voor. Ten tweede kunnen er stappen worden gemaakt in de ondersteuning door de Patiënt Vertrouwens Persoon (de PVP). Slechts de helft van de cliënten werd erop gewezen dat zij ondersteuning kunnen krijgen van een PVP. En dat is bewonderenswaardig, want deze ondersteuning is veranderd in de wet.

Ook is er feedback rondom het betrekken van familieleden en andere betrokkenen. Deze groep mensen laat weten dat zij nauwer betrokken kunnen en willen worden bij de uitvoering van de verplichte zorg op basis van de Wvggz. Tevens worden ook zij onvoldoende gewezen op het feit dat ze ondersteuning kunnen krijgen van een Familie Vertrouwens Persoon.

Nederlandse Vereniging van Psychiaters

Dwang in de zorg heeft veel invloed op cliënten en hun familieleden en/of naasten. Het is daarom van cruciaal belang dat er zorgvuldig gehandeld wordt en de juiste begeleiding wordt aangeboden. Zo kan de negatieve impact geminimaliseerd worden. MIND werkt onder andere samen met de Nederlandse Vereniging van Psychiaters en de Nederlandse GGZ aan de verbeteringen in de uitvoering van de verplichte zorg.

In 2021/2022 zal de wetsevaluatie van de Wvggz plaatsvinden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MIND zal de resultaten van de peiling aanbieden, zodat deze bevindingen kunnen worden meegenomen in de wetsevaluatie.

Auteur: redactie Zuster Jansen

 

Artikelen archief

error: