Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd
  • Lid van Waarschuwingsregisterzorg

Kabinet wil meer voorwaarden voor winstuitkering in de zorg

zaterdag 13 juli 2019, Tijd 9:00 uur

De drie bewindslieden van Volksgezondheid schreven afgelopen dinsdag een Kamerbrief over de hoge winstuitkeringen in de zorg. Volgens hen moet het niet mogelijk zijn dat zorgaanbieders die medische hulp op afspraak aanbieden, zomaar torenhoge winsten uitkeren via dividenden. Kortom, het kabinet wil meer voorwaarden stellen bij het uitkeren van winsten in de wijkverpleging en thuiszorg.

Einde aan excessen in de zorg

Deze voorwaarden houden bijvoorbeeld in dat het zorgbedrijf financieel gezond moet zijn, er sprake moet zijn van kwalitatief goede zorg en het bedrijf moet een degelijk bestuur hebben.  Daarnaast moeten er volgens de bewindslieden voorwaarden worden opgesteld aan de termijn, waarbinnen dividend mag worden verstrekt. Tot slot moet er een norm vastgesteld worden voor een maximale uitkering die, zoals in de Kamerbrief beschreven staat, “maatschappelijk aanvaardbaar” is. Wanneer en òf er ingegrepen wordt, is afhankelijk van de noodzaak om excessen tegen te gaan of te voorkomen. “Er moet een einde komen aan de excessen in de zorg, vooral de thuiszorg en wijkverpleging. We hebben daar recent weer verschillende voorbeelden van in de media gezien. De rotte appels moeten uit de mand. Deze brief is een opmaat daartoe”, aldus minister Bruins.

“Voordat een verruiming aan de orde kan zijn, moeten naar ons oordeel eerst verdere verbeteringen worden gerealiseerd in het inzicht in de kwaliteit van zorg”, aldus ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis. Het kabinet wil ervoor waken dat zorggeld niet ten goede komt aan de kwaliteit van de zorg.

Onderzoek onder 97 zorgbedrijven

In een recentelijk verschenen onderzoek bleek dat 97 grote zorgbedrijven bij elkaar ruim vijftig miljoen euro verdienden in 2017. Dat komt gemiddeld neer op twintig procent van de totale omzet. Echter, de normale winstmarge bestaat slechts uit enkele procenten. Daarbij keerde nagenoeg de helft van deze bedrijven ook dividend uit.

Toch wil het kabinet niet volledig van de winstuitkering in de thuiszorg of wijkverpleging af. Volgens minister Bruins gaat het om de aanpak van excessen in de zorg; “We willen niet verhinderen dat het aantrekken van extra kapitaal van buitenaf mogelijk is. Dat kan de zorg ook ten goede komen”.

Externe toezicht zorgaanbieder

Daarom wil het kabinet maatregelen treffen omtrent de voorwaarden voor winstuitkeringen in de zorg. Ten eerste komt er een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders. Hierdoor heeft de inspectie zicht op de bedrijven en kan het controleren of alles naar behoren verloopt. Zowel het interne, als het externe toezicht op de zorgaanbieder wordt aangescherpt. Daarnaast moet het bedrijf een speciale vergunning aanvragen. Deze vergunning kan geweigerd of ingetrokken worden als er problemen zijn met de integriteit van de bestuurders. Tot slot moeten alle zorgaanbieders, inclusief de onderaannemers waaraan zorg is uitbesteed, meer financiële openheid van zaken geven.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Artikelen archief

error: