Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

Kwetsbare groep (ouderen) en hun zorgverleners krijgen eerste vaccins van AstraZeneca

dinsdag 09 februari 2021, Tijd 11:42 uur

Nederland staat voor een grote uitdaging; de bevolking moet zo snel mogelijk gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dit kan uiteraard niet in één keer, dus het kabinet heeft een “vaccinatiestrategie” in het leven geroepen. Daarin wordt beschreven welke groepen als eerste in aanmerking komen voor een vaccin. De prioriteit ligt bij mensen en ouderen die het meest kwetsbaar zijn en de zorgverleners die voor hen zorgen. Dit adviseert de Gezondheidsraad om ziekte en sterfte zoveel mogelijk te voorkomen.

Advies van de Gezondheidsraad

 Volgens het advies van de Gezondheidsraad is het raadzaam om de eerst beschikbare doses van het Oxford-vaccin van AstraZeneca te gebruiken voor ouderen van 60 tot en met 64 jaar. Ook adviseert de Gezondheidsraad om te starten met vaccineren bij specifieke medische risicogroepen.

Tegelijkertijd is het van essentieel belang dat zorgverleners gevaccineerd blijven worden. Zij bieden zorg aan de meest kwetsbare personen. Wanneer zij gevaccineerd worden, kunnen ze de noodzakelijke zorg blijven leveren en een mogelijke derde golf beter opvangen.

1,4 miljoen AstraZeneca vaccins

 Echter, om dit te kunnen bewerkstelligen is Nederland uiteraard wel afhankelijk van de leveringen van de vaccins. En die vallen tegen. Naar verwachting zouden er 4,5 miljoen AstraZeneca vaccins worden geleverd, maar in de praktijk zijn dit er slechts 1,4 miljoen. Door een combinatie van verschillende factoren (de beperkte leveringen, de epidemiologische ontwikkelingen, het advies van de Gezondheidsraad en de uitvoering van de vaccinatiestrategie) is ervoor gekozen om de eerste levering van AstraZeneca vaccins parallel in te zetten. Dit houdt in dat vanaf half februari verpleeghuismedewerkers, zorgverleners in de gehandicaptenzorg, wijkverplegers en medewerkers Wmo-ondersteuning gevaccineerd zullen worden met het AstraZeneca vaccin bij GGD-priklocaties. Huisartsen zullen tegelijkertijd het vaccineren van de groep ouderen (60 tot en met 64 jaar) en medewerkers in de huisartsenpraktijk die in contact komen met de ouderen, op zich nemen. Ten slotte wordt er in februari ook gestart met het gedeeltelijk uitnodigen van intramurale GGZ-cliënten en hun zorgverleners, evenals die van de GGZ-crisisdiensten. Deze groepen worden via de betreffende instellingen gevaccineerd.

Uiteindelijk blijft de planning en snelheid van de vaccinatiestrategie afhankelijk van de daadwerkelijke leveringen van vaccins, maar alles is ingericht om deze (kwetsbare) groepen in februari of maart, met een mogelijke uitloop in april, te vaccineren.

Auteur; redactie Zuster Jansen

Artikelen archief

error: