Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

Mensen met dementie moeten te lang wachten op een casemanager

dinsdag 01 november 2022, Tijd 7:26 uur

Een casemanager dementie is van cruciaal belang voor mensen die gediagnosticeerd worden met dementie, hun naasten en de mantelzorgers. Het is een verzekerd recht (basisverzekering), waarbij een opgeleide verpleegkundige of social worker mensen begeleidt in het oerwoud van wetten, regels en (zorg)mogelijkheden in de regio. De Nederlandse Zorgautoriteit publiceerde recent regiorapportages, waaruit blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor een casemanager dementie in 2022 gestegen is naar 4,4 weken.

Casemanager helpt bij maken van moeilijke keuzes

Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging van Alzheimer Nederland, vindt het schandalig. Volgens haar wachten patiënten, mantelzorgers en familieleden veel te lang op de hulp van een vaste begeleider: “Zorgverzekeraars laten mensen die de wanhoop nabij zijn hiermee echt in de kou staan.” Een casemanager helpt bij het maken van moeilijke keuzes en bemiddelt bij het regelen van (vrijwillige) hulp. Volgens Alzheimer Nederland is het van essentieel belang dat deze zorgverlener direct na de diagnose ingeschakeld kan worden, en niet pas wanneer er sprake is van een crisis.

Wachttijd in 2022 van 4,4 weken

In 2021 bedroeg de gemiddelde wachttijd voor een casemanager dementie 3,1 weken en momenteel is dat 4,4 weken. Maar liefst 40 procent van de patiënten moet zelfs langer dan 6 weken wachten op een gespecialiseerde zorgverlener. Volgens Meerveld geven betrokkenen al jaren aan dat de casemanager de belangrijkste ondersteuning biedt om langer thuis te kunnen blijven wonen. “Als we met elkaar willen dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen zijn de zorgverzekeraars echt aan zet om deze wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken.

Het inzetten van een casemanager dementie valt onder de Treeknorm Verpleging. Een Treeknorm is een streefnorm voor maatschappelijk aanvaardbare wachttijden voor het leveren van niet spoedeisende zorg. Bij casemanagement dementie ligt die norm op zes weken (waarvan 80 procent binnen vier weken). De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk om aan deze tijdigheidsnorm te voldoen en moeten dus ruimer inkopen.

Grote regionale verschillen

Toch zijn er grote regionale verschillen. Zo wachten alle mensen (100 procent) in de regio Haaglanden langer dan zes weken op een casemanager. De gemiddelde wachttijd ligt in deze regio op 36 weken, terwijl in het Netwerk Acute Zorg in Limburg de wachttijd gemiddeld twee weken bedraagt. In deze regio wacht niemand langer dan zes weken op een vaste begeleider.

Auteur: redactie Zuster Jansen

Artikelen archief