Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

Van succesvolle pilot tot structureel opleiden van doktersassistenten bij UMC Utrecht

zondag 24 maart 2024, Tijd 12:24 uur

Het UMC Utrecht worstelt met het tekort aan gediplomeerde doktersassistenten. De vacatures staan open, maar sollicitanten blijven uit. Dit is een landelijk probleem, want ook andere zorginstellingen hebben moeite om deze functie in te vullen. Tegelijkertijd klinkt er vanuit ROC’s een noodkreet door het grote tekort aan stageplaatsen voor doktersassistenten in opleiding. Het UMC zag deze uitdagingen als een kans en gaat structureel doktersassistenten opleiden.

Stafmedewerker Heelkundige Specialismen Annemieke Wichers van het UMC Utrecht is één van de projectleiders van de pilot opleiding tot doktersassistent: “Door de studenten een mooie stageplaats te bieden, hopen we ze ook te enthousiasmeren voor een baan in ons ziekenhuis.”

Te weinig stageplaatsen

Ook verpleegkundig specialist Jeanette van Weerden is projectleider. Volgens haar kon er na een rondvraag binnen het UMC Utrecht geconcludeerd worden dat er een te beperkt aanbod van stageplaatsen voor doktersassistenten binnen de zorgdivisies was. Tevens miste er een gestructureerde, centrale organisatie, waardoor er veel onduidelijkheden rondom de stages waren. “Daaruit volgde de opdracht vanuit clusterhoofd Ralph Wijnhoven om dit niet alleen voor onze eigen zorgdivisie, maar ziekenhuis-breed in te gaan regelen. Dat past ook bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Studenten kiezen andere stageplaatsen

Maar, er valt ook wat aan te merken op de inhoud van de opleiding. Deze lijkt niet goed aan te sluiten op het werken in een (academisch) ziekenhuis. Studenten kiezen daarom vaak voor een stageplaats buiten een (academisch) ziekenhuis: “Hierdoor hebben de studenten geen goed beeld van werken in een ziekenhuis. Dit vormt vervolgens een belemmering om te solliciteren”, aldus Wichers.

Succesvol

Al deze uitdagingen hadden een succesvolle samenwerking in de vorm van een pilot tot gevolg, want momenteel worden er 12 doktersassistenten van het ROC Midden Nederland opgeleid binnen vier zorgdivisies in het UMC Utrecht. Bovendien zijn de pijlen ook al gericht op het volgende studiejaar. Het ziekenhuis wil dan uitbreiden naar 18 stageplaatsen én meer divisies:

De werving en selectie van de stagiaires gaan we samen met P&O oppakken. Daarnaast gaan we nieuwe mentoren opleiden en aan de slag met de begeleiding van BBL-studenten. Ook de drie praktijkopleiders zullen hier een rol in gaan spelen”, zo vertelt Van Weerden.

Een ander doel van de initiatiefnemers is om de functie van doktersassistent beter te positioneren binnen het UMC Utrecht. “Maar niet alleen intern zijn we druk met de inrichting. We voeren ook veel gesprekken met externe stakeholders. We zitten om de tafel met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en we investeren in de regionale samenwerking met andere ziekenhuizen en vormen een visie op een regionale opleiding.”

Van Weerden is er, samen met de andere projectleiders, ontzettend trots op dat de pilot zo’n succes blijkt te zijn, maar er is natuurlijk ook ruimte voor verbetering: “Zo merken we dat het kwalificatiedossier van de doksterassistenten niet goed aansluit bij het ziekenhuis. Het dossier lijkt meer gericht op de huisartsenpraktijk. Samen met de opleiders gaan we hiernaar kijken. Ook doen we intern nog aanpassingen in de opzet van het programma.

UMC Utrecht is kartrekker

Door de succesvolle ervaring van zowel stagiairs, het ROC als het UMC Utrecht, is er besloten om de opleiding tot doktersassistent structureel aan te bieden in het UMC Utrecht. Volgens Wichers zijn zij kartrekker hierin: “Samen met de NFU inventariseren we nu knelpunten bij alle UMC’s. En we hebben het initiatief genomen om ziekenhuizen uit de regio bij elkaar te brengen via netwerkbijeenkomsten. De eerste netwerkbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden in het UMC Utrecht. Met onze acties richting de NFU en ROC, en de borging van dit project hopen we dat we als ziekenhuis een aantrekkelijke plek worden voor de doktersassistenten in opleiding.”

Auteur: redactie Zuster Jansen

Artikelen archief