Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

Organisaties slaken noodkreet: investeringen in de zorg zijn dringend nodig

maandag 13 september 2021, Tijd 13:05 uur

Er is meer geld nodig voor de zorgsector. Dat is al jaren het geval, maar nu slaken bijna twintig zorgorganisaties, vakbonden en beroepsorganisaties een noodkreet. In een open brief schrijven ze dat het zo niet langer kan en het mis gaat met de zorg in Nederland. “Kwakkelen we door en bezwijken steeds meer professionals onder de druk, of gaan we investeren en oplossingen bieden?”

Investeren in de zorg

 Volgens de groep vakbonden en organisaties “moet” het demissionair kabinet en het parlement met Prinsjesdag flink investeren in de zorg. Er is extra geld nodig om de kwaliteit van de zorg te waarborgen: “De kwaliteit van zorg staat onder onhoudbare druk en wachtlijsten worden langer. Er wachten nu 170.000 mensen op een operatie, mensen die dat wensen kunnen niet overal meer thuis overlijden door gebrek aan wijkverpleging en op de IC’s is de uitstroom van verpleegkundigen zo groot, dat er minder bedden beschikbaar zijn, in plaats van meer.” Een concreet bedrag wordt niet genoemd in de brief.

Maatschappelijke waardering zorgsector

Veel grote partijen ondertekenden de brief. Denk bijvoorbeeld aan de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Sociaal Werk Nederland en vakbonden, waaronder CNV en FNV. Volgens hen zou de maatschappelijke waardering die de zorgsector kreeg in coronatijd moeten worden omgezet in investeringen: “Rapport na rapport laat zien: er moet beter gezorgd worden voor de zorgprofessionals. Allereerst door te investeren in een betere beloning. De salarissen van zorg- en welzijnsprofessionals liggen gemiddeld maar liefst 9 en 6 procent lager dan het salaris in de marktsector en de publieke sector.” Ook vinden zij dat er meer geld beschikbaar gesteld moet worden voor opleiding en ontwikkeling van het personeel.

De organisaties hebben het over een “spoedeisende zaak”. De komende jaren neemt de zorgvraag alleen nog maar verder toe: “Het aantal 80- en 90- plussers in Nederland wordt drie keer zo groot, terwijl het aantal mantelzorgers afneemt. We kunnen het ons als samenleving niet permitteren om op deze voet verder te gaan. We zitten in een permanente zorgcrisis.”

Minister De Jonge heeft begrip voor de vraag vanuit de organisaties, maar vindt het vooral een oproep aan de formatietafel. Nu is er sprake van een demissionair kabinet. Tevens benadrukt hij dat er al veel extra geld is uitgetrokken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Volgend jaar is daar ook ruimte voor. Toch vraagt hij zich af of geld het belangrijkste is: “Het gaat ook over goed werkgeverschap, de mensen behouden en opleiden.”

Auteur: redactie Zuster Jansen

Artikelen archief

error: